Meetafy.dk
Møder & facilitering

Virtuel undervisning, der engagerer og skaber læring for deltagerne

Virtuel undervisning, der engagerer og skaber læring for deltagerne

VIRTUEL UNDERVISNING: Her får du fem gode råd til, hvordan du og din virksomhed kan lykkes med at skabe effektfuld og engagerende virtuel undervisning.

Mange organisationer har fået sat fart på brugen af det virtuelle rum til møder, workshops og undervisning. Det har mange fordele for vi sparer transporttid, udgifter til forplejning og vi skåner klimaet.

Den virtuelle undervisning adskiller sig dog på flere punkter væsentligt fra den fysiske undervisning, og kræver nogle andre kompetencer af underviser såvel som deltagere.

Vær ambitiøs

Læring i det virtuelle rum egner sig godt til præsentationer, inspiration og vidensdeling. Men det virtuelle rum er knap så velegnet til at skabe de aha-momenter, vi kan få, når vi lærer i fællesskab med andre eller arbejder sammen om en opgave i det fysiske læringsrum.

Kigger vi på teori om effekten af forskellige læringsmetoder, udviklet af Edgar Dale, National Training Laboratories, er det tydeligt, hvor vi lærer mest.

  • Vi husker godt 20% af det, vi er blevet præsenteret for, når der bruges traditionelle læringsmetoder som det audio-visuelle, dvs. visning af slides sammen med mundtlig præsentation,
  • Vi husker 50%, når vi lærer noget via gruppearbejde
  • Vi husker 75% af den læring, vi får lov til at afprøve i praksis
  • Vi husker 90 % af den viden vi tilegner os og videregiver til andre via ’teach-back’.

Det virtuelle rum indbyder først og fremmest til traditionelle læringsmetoder, som gennemgang og visning af slides. Har man som underviser ambitioner om at skabe mere læring for sine deltagere, må man gøre sig umage. For eksempel kan man designe et læringsrum, hvor deltagerne har lyst til og kan engagere sig i mindre grupper, arbejde med egne cases og forholde sig til læringen og videreformidle den til andre.

De fleste platforme som f.eks. Zoom, Teams og Google Meet har funktionaliteter til at skabe involvering og engagement. Med bevidst anvendelse af tools som whiteboards, break-out rooms og chat er man som underviser godt på vej til at skabe et nogenlunde varieret og involverende undervisningsmiljø. De gør det dog ikke alene.

Sådan skaber du en tryg online undervisning

Skab et trygt læringsrum

En forudsætning for læring i en social sammenhæng som virtuel undervisning er underviserens facilitering af et trygt og sikkert læringsmiljø. Et læringsmiljø, hvor man som deltager har lyst til at byde ind og ikke er bange for at begå fejl eller blive hængt ud foran de andre. Det virtuelle rum indeholder en distance, både hvad angår det fysiske og det sociale, der ikke opløses af sig selv, men som betyder, at den virtuelle underviser aktivt må arbejde med at skabe dette rum.

I et virtuel rum begrænses vores evne til at aflæse og afkode non-verbale kropssproglige signaler. Det gør det svært som underviser at afkode, om deltagerne er med, om de har udfordringer og skal have hjælp. Det giver også ofte nogle akavede situationer med pauser, stilhed og talen i munden på hinanden.

Derudover har vi ikke som i den fysiske undervisning mulighed for at møde de øvrige deltagere inden undervisningen går i gang, drikke en kop kaffe og finde sig til rette på sin plads i lokalet. Det bliver dermed underviserens ansvar dels at skabe nogle ’regler’ for, hvordan vi agerer, og dels at skabe mulighed for interaktion mellem deltagerne.

Det må du aldrig gøre, når du laver virtuel undervisning

Prøv ikke det her derhjemme

For nyligt fortalte en deltager på et undervisningsforløb, hvordan hun som nyansat havde deltaget i en seks timer langt virtuelt onboarding undervisning, uden involvering, med meget få pauser og ingen interaktion mellem deltagerne.

Det må være det absolutte skræmmeeksempel på, hvad man ikke skal gøre. Undervisningen havde hidtil kørt som seks timers fysisk undervisning. Det var den dermed også fastsat til at skulle vare virtuelt.

Da vores kommunikationsressourcer er begrænset i det virtuelle rum, kræver virtuel undervisning langt højere grad af fokus og koncentration – fra underviserens side og fra deltagernes side.

Undersøgelser viser, at vi allerede efter 6 minutter i en virtuel session begynder at miste koncentrationen. Man kan levende forestille sig, hvordan deltagerne en for en er blevet ofre for ”Death by Power Point”. Man får næppe mere motiverede ansatte end de nyansatte og misser her en kæmpe mulighed for at bevare og styrke deres begejstring samt skabe relationer mellem deltagerne.

5 gode råd til virtuel undervisning

5 gode råd til virtuel undervisning

Med følgende fem gode råd er du godt på vej til at skabe engagerende og lærende virtuel undervisning:

1. Skab tryghed og relationer

Socialiser med deltagerne inden undervisningen går i gang. Byd dem velkommen med navn når de logger ind. Lav en kort præsentationsrunde og en ’Opener’, der fx får deltagerne til at tale om deres forventninger til undervisningen.

2. Lav grundregler for deltagelse i undervisning

Fx er man muted eller unmuted, rækker man hånden op undervejs, skriver i chatten eller gemmer man sine spørgsmål, og hvordan giver man udtryk for, at alt er o.k.

3. Brug break-out meetings

Break-out meetings skal sikre mere læring for deltagerne ved at dele dem ind i mindre grupper, hvor der er tid og mulighed for, at alle kan komme til orde. Bed dem forholde sig til eller arbejde med temaer fra undervisningen eller lave teach-back.

4. Lav løbende check-ins

Lav check-ins i chatten eller ved håndsoprækning for at sikre følgeskab og fokus.

5. Bite-size undervisningen

Et seks timers undervisningsforløb kan med fordel deles op i 3 x 2 timer eller 2 x 3 timer, så både underviser og deltagere kan kapere det. Det kan også give mulighed for at arbejde med indholdet i praksis mellem undervisningsgangene.

God fornøjelse!

Sille van Loon

Sille van Loon er medejer af virksomheden Good Company. Hun er ekspert i facilitering og læring og har en stærk ambition om at hjælpe virksomheder med at forbedre kvaliteten af de interaktioner, de har i form af møder, workshops, undervisning og samtaler. Hun beskriver sig selv som en nørd, hvad angår design og facilitering af læreprocesser, undervisning, værdiskabende og energifyldte møder og workshops. Sille er en dreven facilitator og underviser, og har mere end 15 års erfaring som konsulent og projektleder fra bl.a. Implement Consulting Group. Blandt kunderne i Good Company Cph er: Novo Nordisk, FN, Roskilde Festival, Velux, Dansk Erhverv, Region Hovedstaden. Sille er uddannet i pædagogik og psykologi og har udgivet en række artikler om facilitering og undervisningsdesign, og er desuden forfatter til bogen Facilitering, skab resultater gennem involvering fra 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *