Meetafy.dk

Teamledelse

Teamledelse kursus der udvikler og øger performance hos både team og ledelse. En teamleder uddannelse der sikrer et mere effektivt teamarbejde og målbare resultater.

Teamudvikling og teamledelse i én uddannelse

Vi skal i fremtiden mestre at skifte mellem at levere resultater enten som arbejdsgruppe eller team – hvilket gælder både for teamdeltageren og teamlederen.

På denne MASTER CLASS i teamudvikling vil du blive opdateret på den nyeste viden inden for teamledelse, teamudvikling og teamarbejde samtidig med, at du vil kombinere din eksisterende erfaring som leder, teamleder, projektleder eller HR-professionel med teamarbejde.

Du vil arbejde med en køreplan for udvikling af et professionelt og værdiskabende team, som du kan anvende som leder, underviser, HR-professionel eller konsulent samtidig med, at du lærer at undgå de helt naturlige faldgruber.

Dit personlige og faglige udbytte

 • Du vil modtage viden om det nyeste indenfor teamledelse, teamarbejde og teamudvikling.
 • Du vil få en køreplan for, hvordan teams udvikles, hvilke krav der er til team-deltagernes og teamlederens kompetencer samt hvilke udfordringer et team helt naturligt vil møde i transformationen fra arbejdsgruppe til team.
 • Du vil arbejde med vores Team Test, der sikrer dig, at du starter udviklingen af teamet det rigtige sted.
 • Du vil få en kompetence guide, der hjælper dig med at identificere netop de kompetencer, der er nyttige at udvikle i teamet i de enkelte udviklingsfaser.

Opbygning af dette teamleder kursus

Dette teamleder kursus er en MASTER CLASS  der bygger på den ide, at vores evne til at skifte mellem at arbejde i arbejdsgrupper og i teams kan øge vores evne til både at komme i mål med vores leverancer samt skabe en betydelig værdi hos både kunder, medlemmer af teamet og andre kollegaer i organisationen.

Der ligger meget forskning bag teamarbejde og teamledelse. På denne teamleder uddannelse vil du få indsigt i resultaterne af den seneste forskning samt få helt konkrete indsigter og værktøjer til at udvikle teams – uanset om det er dit eget team eller de teams du møder som underviser eller konsulent.

Vi har valgt formen MASTER CLASS, der betyder at du vil modtage værdifuld teori om organiseringen af hold samt vedligeholdelsen af teams. Du vil samtidig blive udfordret på den måde du tidligere har betragtet teams på, og vi lover dig, at din tilgang til teamledelse og teamudvikling vil blive både mere praktisk og realistisk efter denne MASTER CLASS.

De praktiske emner i denne uddannelse

 • Hvorfor teamarbejde, herunder fordele og ulemper ved at udvikle teamet, investere i samarbejdet samt hvad det egentlig kræver (koster) at udvikle teamet og herunder om det er investeringer værd!
 • Arbejdsgruppe eller team, herunder hvordan en arbejds­gruppe og et team organiserer sig, samt forståelse for kravene til medlemmerne/ledelsen af en arbejdsgruppe og et team.
 • Teamfaserne, herunder en forståelse for, hvordan en arbejdsgruppe udvikler sig til et team gennem 5 teamfaser (Orientering, Reaktion, Transformation, Kreativitet og Kald).
 • De 4 udviklings-domæner, herunder forståelsen for, hvordan man arbejder med de 4 udviklings-domæner (Indsigt, Færdigheder, Kultur og Instrumentering) og domænernes indbyrdes dynamik.
 • Motivationsprofiler og teamarbejde, herunder hvordan de forskellige psykodynamiske motivationsprofiler arbejder i teams, deres kommunikationsstile og tilgange til dét at løse opgaver.
 • Tillid og tryghed, herunder hvordan man kan arbejde med begreberne tillid og tryghed i forbindelse med udviklingen af teamet.
 • Lederstile og teamarbejde, herunder hvilke lederstile, der matcher de enkelte faser i teamudviklingen.
 • Kommunikationsstile og teamarbejde, herunder hvilke nødvendige kommunikationsdomæner teamet skal mestre for at kunne udvikle sig.
 • Fokus på leverancen eller den værdi, som leverancen skaber for kunden, herunder hvornår arbejdsgruppen eller teamet skal fokusere på leverance, værdi, mål, deadlines, kompetencer etc.

Din profil

Vi antager, at du har interesse i teams og teamudvikling som leder eller HR-professionel. Det kan også være, at du arbejder som fx coach, underviser eller konsulent, så uanset hvilken side af bordet du befinder dig, skal du være hjertelig velkommen på denne MASTER CLASS.

Din kursus & teamleder

Din kursus og teamleder på denne uddannelse er Flemming Christensen, der er certificeret hos The Enneagram Institute and New Ventures West.

Han har studeret på Notre Dame University’s “Executive Integral Leadership”-program, er uddannet på Strozzi Instutite og har studeret Immunity to Change med Robert Kegan og Lisa Lahey samt protreptik på CBS ved Ole Fogh Kirkeby og certificeret af Ole Fogh Kirkeby.

Flemming er i løbende træning med sin lærer, der er baseret i San Francisco, Californien og er i øjeblikket i gang med en Master of Buddhist Studies på South Wales University.

Flemming er desuden forfatter til 18 bøger, hvoraf de 10 handler om teamledelse, teamudvikling samt personlig udvikling.

Udtalelser fra kurister der har deltaget

Det er vigtigt for mig som leder, at teamet konstant kan udvikle sig sammen, og at den enkelte udvikler sig individuelt. Som underviser og konsulent identificerer Flemming Christensen hurtigt modenheden i teamet og starter udviklingsrejsen. Med Flemming har vi fået konkrete indsigter og metoder til at udvikle teamet, så vi kan håndtere en stigende forandring og kompleksitet.Behzad Ghorbani, tidl. vice president i LEO Pharma
Hvis du ønsker at udvikle dit team og vil lære, hvordan du kommer rigtigt fra start, hvilke færdigheder I skal udvikle sammen samt hvordan du holder gejsten oppe i teamet – selv under udfordrende situationer som fx en covid-19 pandemi, kan jeg anbefale Flemming Christensen. Du vil med garanti få opdateret dit syn på teamudvikling.Maria L. Kjær, Head of Supply Chain Development i Ørsted

Info om dette kursus i teamledelse

Herunder find du de praktiske informationer om denne uddanelse indenfor teamledelse
Kurset i teamledelse afholdes online LIVE og herudner datoer og tider:

 • 6. maj 2021 fra 13-16
 • 7. maj 2021 fra 9-12
 • 17. maj 2021 fra 13-16
 • 18. maj 2021 fra 9-12
 • 31. maj 2021 fra 13-16
 • 1. jun 2021 fra 9-12

Pris: 14.800 kr.  (Spar 8.300 kr.)
TILBUD kun 6.500 kr. + moms

TILMELD

For mere information om kurset kontakt instruktør Flemming Christensen på enten e-mail fc@meetafy.dk eller på tlf. 40 88 55 89