Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Sådan får du 100% engagerede medarbejdere på næste kickoff

Sådan får du 100% engagerede medarbejdere på næste kickoff

Ønsker du stort engagement, loyalitet og god opbakning fra dine medarbejderne ved dit næste kickoff?

Så bør du fra start sætte fokus på disse 3 vigtige parametre:

 • Sense of Direction
 • Sense of Belonging
 • Sense of Contribution

Når medarbejderne oplever en tydelig retning med forandrings- eller udviklingsprocessen i organisationen, giver det mening at engagere sig fuldt ud.

Når medarbejderne oplever et stærkt tilhørsforhold til organisationen, føler de sig trygge med dem, de er sammen med og kan udvikle sig og være sig selv (det er fx o.k. at lære af sine fejl).

Når medarbejderne oplever, at de gør en forskel (fx at nogen/kunder får større værdi af deres indsats), giver det yderligere mening at udvikle nye færdigheder i en travl hverdag.

Det er således vigtigt, at medarbejderne kan se sig selv i det billede af fremtiden, du skaber. De skal forstå, hvad du forventer af dem. Du skal kunne forklare, hvordan du vil sikre, at de føler de får støtte igennem deres udvikling og vækst.

Mange ledere undervurderer planlægningsfasen

De fleste lederteams undervurderer fuldstændig, hvor lang tid det tager at planlægge et kickoff.

Skal de holde kickoff i januar, siger jeg, at de skal begynde med at planlægge den strategiske fortælling i september. Så ryster de som regel på hovedet.

Når jeg fortæller, at det tager op til 40 timer at udvikle, afprøve og praktisere den strategiske fortælling, de har lavet, er der mange af dem, som kommer med et meget overbærende smil. De fleste ledere tror simpelthen, at de kan lave årets PowerPoint på langt kortere tid.

Uden engagement bliver vejen ufremkommelig

Det årlige kickoff, som de fleste ledere afholder, handler om at engagere og motivere medarbejdere. De må gerne være begejstrede for fremtiden.

Det kan godt være, at vejen ser ud til at blive hård og udfordrende, men uden engagement, loyalitet og opbakning fra medarbejderne bliver vejen endnu mere ufremkommelig.

De fleste vil hellere inspireres, end de vil motiveres

Det ligger dybt i os som mennesker, at skal vi tro på en fremtid fortalt af andre, kræver det, at vi kan se os selv i den fremtid, som bliver tegnet.  Det er også vigtigt, at det billede, som tegnes af fortiden, kan give os en forståelse af,

 • hvorfor lederen ændrer strategi lige nu
 • hvorfor kulturen skal tilpasses
 • hvorfor det er nødvendigt at samarbejde på en ny måde
 • hvorfor den enkeltes rolle (og måde at være til på), nu skal laves om.

Den gode strategiske fortælling skal altså skabe et emotionelt engagement hos den enkelte medarbejder, og den fremtidige strategi skal underbygges af selve fortællingen. Derfor indeholder en virkningsfuld, strategisk fortælling følgende elementer:

 1. Et tydeligt billede af den enkeltes rolle i fremtiden
 2. En forklaring på det geniale i at skifte fortælling
 3. Mere inspiration end motivation
 4. En forklaring på værdien af at træde ind i fortællingen
 5. Fem virkefulde elementer fra story telling.

Gi’ medarbejderne et klart billede af af deres roller i fremtiden. Foto: Owen Young, Unsplash

#1 Et tydeligt billede af den enkeltes rolle i fremtiden

Et vigtigt mål er, at medarbejderne skal forstå deres nye roller, ansvar og beføjelser. Det er ganske enkelt at fortælle, at de skal have mere fokus på kunder, eller de skal stå sammen som en enhed. Men hvad betyder det i praksis for den enkelte? Kræver det fx, at man som medarbejder skal tilegne sig nye færdigheder for at kunne samarbejde? Skal it-systemerne udskiftes for, at man kan få kunden i fokus, når det gælder data? Eller skal der planlægges seminarer og workshops med kunderne?

En afgørende forudsætning for udviklingen af nye strategiske kompetencer er, at der opstilles tydelige forventninger og feedback.

Når medarbejderne har fået en klarere idé om, hvilke nye kompetencer der er behov for, er det vigtigt, at du som leder kan forklare, hvordan medarbejderne skal udvikle de nye kompetencer, også selv om du ikke har det færdige kompetenceudviklingsprogram 100% klar.

Når den enkelte medarbejder forstår, hvad du som leder forventer, vokser engagementet. Især hvis medarbejderne samtidig tror på, at vi bliver støttet med fx. med træning eller sparring, så de kan leve op til forventningerne.

#2 En forklaring på det geniale i at skifte fortælling

Selv laver jeg ofte en tydelig skelnen mellem ”Fortællingen om fortiden”, ”Fortællingen om nutiden” og ”Fortællingen om fremtiden”.

Den fremtidige fortælling er der, du ønsker at tage medarbejderne hen. Det kan fx være, at i der i fremtiden skal være langt større grad af kundefokus.

Fortællingen om nutiden er der, hvor I befinder jer lige nu. Fortællingen om nutiden kan give en forklaring på de forberedelser, der er lavet for at være klar til at træde ind i den nye fortælling. Fortællingen om nutiden kan også sætte fokus på, hvordan organisationen skal lande efter en omstrukturering

Husk altid det historiske perspektiv, når du laver din strategiske fortælling.

Den gamle fortælling kan handle om en dagligdag, hvor der var siloer og kongedømmer i organisationen. Det kan give dermed give en god forklaring på, hvorfor en omorganisering er nødvendig. Det historiske perspektiv gør også fremtidens fortælling mere realistisk.

Som leder kan du være inspirerende ved at inddrage dig selv, fx din interesse for fiskeri. Foto: Tyson Dudley, Unsplash

#3 Mere inspiration end motivation

Rigtig mange har været til kick off og hørt: ”We Are The Champions” af Queen,  et foredrag af ”Det Uheldige Menneske” eller mødt ”Elitesportsudøveren”, som trodser alle ods og gør det umulige muligt via hårdt arbejde.

Der er også mange, som har deltaget i et tema med ”James Bond” eller ”Tyroler Ølfest”. Det giver ofte bare god energi og betragtes af mange mest  som ”Årets Firmafest”, hvor firmaet betaler tilbage for et år med hårdt arbejde.

De fleste mennesker foretrækker at være sammen med andre mennesker, der interesserer sig for noget. Et kickoff kan være faktisk være mere inspirerende og have længere holdbarhed. Som leder kan du være inspirerende, når du inddrager noget af det, som du interesserer dig for. Det kan være fiskeri, cykelløb eller sågar historiske vandringer i Peru. Det gør ingen forskel – bare du har passion, føler begejstring og det giver mening for dig.

Hemmeligheden er, at der altid er en parallel mellem den måde, du er nærværende på, når du fortæller om det, du er passioneret omkring og den måde, du opmuntrer andre eller selv bliver opmuntret på.

#4 En forklaring på værdien af at træde ind i fortællingen

Det er afgørende, at du kan forklare, hvilken værdi kunderne vil opleve, når I som organisation eller virksomhed træder ind i den nye fortælling. Her skal du holde ”leverance” og ”værdi” adskilt.

Det er ikke en værdi for kunden, at I sikrer, at kundens it-system fungerer optimalt, at deres post havner på den rigtige adresse, eller at I kan levere i høj kvalitet og helt undgå fejl. Det er kun med til at give jer en berettigelse til at være leverandør.

Værdien for kunden ved, at it-systemet fungerer optimalt er snarere, at kunden kan fokusere på innovation og markedsudvikling.

En meningsfuld arbejdsdag giver ekstra overskud. Så når du kan forklare medarbejderne formålet med at udvikle organisationen, mens de passer deres arbejde, opnår du et endnu større engagement.

Du kan anvende elementerne fra storytelling i din strategisk fortælling. Foto: Mike Erskine, Unsplash

#5 Fem virkefulde elementer fra storytelling

Der er flere gode virkefulde elementer fra storytelling, som du kan anvende i din strategiske fortælling. Her er en kort liste:

Metaforer: Billeder giver visuelt orienterede medarbejdere en vigtig stimulans til deres egen billeddannelse.

Drama: Inspirerende fortællinger indeholder et drama. Drama understøtter vores fantasi og indlevelse, og gør fortællingen lettere at huske.

Beviser: Grafer, data, statistikker osv. underbygger troværdigheden og autenciteten af en fortælling.

Følelser: Er vi engageret emotionelt i en fortælling, lever vi os ind i historien og kan bedre relatere os til selve handlingen – og dramaet.

Engagement: Du kan engagere deltagerne med spørgsmål fx. håndsoprækning. Det, at deltagerne bevæger sig rent fysisk gør, at kroppen lærer og engagerer sig hurtigere.

Den strategiske fortælling kræver en del forberedelse og bør udvikles i takt med, at strategien for fremtiden udvikles.

Mange virksomheder starter i september på at udvikle den strategi, der skal præsenteres i januar.

Du kan få mere engagement, loyalitet og opbakning fra medarbejderne ved at udvikle en virkningsfuld, strategisk fortælling. Inddrager du nogle medarbejdere  i designet af historien kan det bringe helt nye kraftfulde vinkler til fortællingen.

Efter dit næste kick off, så husk at spørge dig selv, om du fik skabt:

 • Sense of Direction
 • Sense of Belonging
 • Sense of Contribution

 

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *