Meetafy.dk
Møder & facilitering

Møderummet: Opgrader virksomhedens rum – brug sanserne

Møderummet: Opgrader virksomhedens rum – brug sanserne

Møderummet: Vores sanser spiller en stor rolle, når vi skal tage stilling til, om vi kan lide at være i møderummet og i virksomhedens rum generelt. Her får du gode råd til, hvordan du finder ud af, om møderummene på din arbejdsplads skal justeres til for at opfylde dine fremtidige behov.

Store forandringer spiller ind på behov og ønsker til møderummet

Den seneste måneds tid har givet de fleste af os et andet syn på verden, livet og samfundet. For mange ansporer det til nye tanker om, hvad vores behov egentlig er og måske til nye ideer om, hvordan vi ønsker at leve, arbejde og mødes.

Se møderummet med ‘nye øjne’

Når landet åbner op igen vil de fysiske rum på arbejdspladsen – og dermed møderummet – atter være en stor del af manges liv.

Måske er det også på tide at se på rummene med nye øjne. For passer møderummene til de ideer, tanker og ønsker, der fik lov at spire frem under krisen?

Se på møderummet med andre øjne

Se på møderummet med andre øjne.

Din konkrete fysiske virkelighed

Ifølge Wittgenstein skaber sprog virkeligheder. Det gør rum – og møderum –  i høj grad også.

De fysiske rum skaber den konkrete virkelighed, som du skal arbejde i. En virkelighed med muligheder og begrænsninger, som former vores adfærd og bevægelsesmønstre og påvirker vores følelser og sind.

Møderummet kan nære dine tankespirer …

… ligesom sproget kommunikerer rum. De fortæller en historie gennem deres indretning og atmosfære – farver, materialer, inventar, lysets type og placering.

Historien kan bremse dine nye tanker og ideer – dine tankespirer – eller den kan nære dem, så de kan vokse sig store og frodige. Måske har du oplevet konkrete situationer under krisen, som gav stof til tankespirer?

Fik du nye tanker og ideer som kan inspirere til møderummet under krisen?

Fik du nye tanker og ideer under krisen?

Lad og kigge på et eksempel!
Den seneste måned har du udelukkende holdt online-møder og fundet ud af, at det fungerer fint til mange møder. Men så var der lige det møde, hvor du skulle tale med en ny kunde om nogle økonomiske uoverensstemmelser … Det blev meget svært … og det møde, hvor dit team skulle drøfte nogle samarbejdsproblemer. Det gik helt i vasken!

Møderummet er stadig vigtigt

Så du har også fundet ud af, at det fysiske møde, og møderummet stadigt er vigtigt i de situationer, hvor du skal være ekstra nærværende og opmærksom på dine medmennesker.

I visse situationer er det fysiske møde vigtigt - netop her kan møderummet noget særligt

I visse situationer er det fysiske møde vigtigt

En tankespire kunne være…

De nævnte oplevelser kunne give liv til følgende tankespire: Dine fysiske møder bliver færre for eftertiden. Det er både tidsbesparende i transport og godt for miljøet at lade bilen stå.

Men når du holder et fysisk møde, er det fordi, det er vigtigt at udvise ekstra nærvær og opmærksomhed over for de andre mødedeltagere. For at kunne skabe en god atmosfære og mærke stemningen hos de andre og forhindre, at mødet løber af sporet.

Har du de rette møderum?

Nu skal du så spørge dig selv, om de møderum, du har adgang til på din arbejdsplads, egentlig er egnede til den type møder, du gerne vil holde?

Er rummene egnede til at få din tankespire om nærværende møder til at gro? Eller vil den visne lige så stille?

I eksemplet her er det nærvær og opmærksomhed, rummet skal understøtte, men det kan naturligvis være alt muligt andet, som du finder vigtigt.

Er møderummet i jeres virksomhed egnede?

Er møderummene egnede?

Du skal mærke efter

For at finde ud af det, er det nødvendigt, at du mærker efter, hvordan rummet påvirker dig både kropsligt og mentalt. Jeg har et forslag til, hvordan du kan gribe det an. Det indebærer, at du kan skifte mellem to forskellige måder at sanse på.

Der er to måder at sanse - det bør du vide når I skal lave møderummet på

Der er to måder at sanse på

To måder at sanse på

Filosoffen Ole Thyssen mener, vi kan erfare og sanse vores omgivelser på to måder – den praktiske og den æstetiske.

Den praktiske tilgang er den, vi bruger i hverdagen til hurtigt at danne os et overblik over situationer. Her nedtones opmærksomheden på detaljer og til tider bemærker vi knap nok vores omgivelser. De mennesker, rum og genstande vi har set mange gange, ser vi ikke rigtigt.

Som Thyssen skriver: ”Jeg ved, hvordan min kone ser ud og behøver altså ikke at se efter.”

I modsætning til den praktiske omgang med verden har vi den æstetiske. Her kan man helt glemme realiteterne og fortabe sig i sansningen af detaljer.

Thyssen beskriver det sådan her: ”Æstetisk lader man hverdagens hensyn falde … I stedet sanser man langsomt, omhyggeligt og med en frit strømmende opmærksomhed, som åbner for flere af sansningens muligheder end normalt.”

Fortab dig i detaljer

Som et eksempel på den æstetiske omgang med verden beskriver Thyssen, hvordan man f.eks., når man skovler sne, helt kan glemme, hvad man er i gang med, fordi man bliver optaget af iskrystallernes smukke mønstre.

Få øje på detaljerne - og gør møderummet til det mest fantastiske

Få øje på detaljerne

Denne langsomme og omhyggelige måde at sanse på er det de færreste, der praktiserer i en travl hverdag. Men den er vigtig, for som Thyssen udtrykker det: ”Den dvælende sansning skaber ikke en anden verden, men får verden til at træde frem på en anden måde…”

Skift perspektiv – se rummet på ny

For at kunne undersøge, om virksomhedens rum er egnede til at drage omsorg for dine nye ønsker og behov, bliver du nødt til at skifte hverdagens praktiske perspektiv ud med det æstetiske og sansende perspektiv.

Du skal prøve at få møderummet til at træde frem på en anden måde, som om du ser dets detaljer, proportioner, inventar, farver osv. for første gang.

Tag dig god tid – sans og mærk

Så placer dig i rummet og tag dig tid til – via en frit strømmende opmærksomhed og en dvælende sansning – at mærke efter, hvad rummet gør ved din krop og ved dit sind. Skriv det ned. Dernæst skal du prøve at mærke, hvad du kunne tænke dig rummet gjorde ved dig.

Skab de mest fantastiske møderum - Sans langsomt og omhyggeligt

Sans langsomt og omhyggeligt

Et rum til nærvær

Hvis du som i eksemplet gerne vil skabe møder, der ligger op til nærvær, er det en god ide at have rum, der virker trygge, varme og rolige med bløde møbler, et rundt bord og måske dæmpet lys. Er rummet derimod hvidt, bart, stærkt oplyst, med traditionelt mødebord og bare vægge, skal du arbejde meget hårdt for at skabe en hyggelig og varm atmosfære på mødet. Det bløde rum vil virke som gødning på din tankespire og det sterile rum vil få den til at visne.

Nærvær kan næres af varme og hjemlighed - se bare dette møderum

Nærvær kan næres af varme og hjemlighed

Skab de rette vækstbetingelser

Så læg hverdagens praktiske ”tunnelsyn” på hylden lidt og tag de æstetiske, sansende briller på. Hvordan kan virksomhedens rum støtte op om de nye tanker, ønsker og behov, der spirede frem under krisen? Eller de ønsker og ideer, som har ligget og ventet længe på at titte frem under de rette vækstbetingelser?

Er møderummet væksthus for dine behov?

Er rummet væksthus for dine behov?

Du kan sanse alle typer af rum

Du kan naturligvis bruge samme sansende tilgang på alle typer af rum i virksomheden.

Få eventuelt dine kolleger til at gøre det samme. Det vil give jer vigtige input til eventuelle justeringer af rummene. Husk at bruge en frit strømmende opmærksomhed og en dvælende sansning.

Tine Rosa Ebdrup

Tine Rosa Ebdrup hjælper virksomheder og organisationer med at transformere passive møderum til aktive medspillere, der styrker medarbejdernes præstationer og trivsel. Tine er designer og har en Ph.d. i rum, æstetik og brugerinvolvering. Hendes særlige interesse er derfor brugernes oplevelse af rum. Møderummets indretning og atmosfære har betydning for, hvordan en medarbejder føler sig tilpas i rummet både personligt og professionelt. Den har også betydning for den relation, der skabes mødedeltagerne imellem. Rummet påvirker altså mødet og dermed mødets udfald. Tine ser møderum som konkrete redskaber, der strategisk kan bruges til at skabe gode og produktive møder. I sin virksomhed Rum&Liv formidler hun sin viden både som konsulent, gennem inspirerende oplæg og afklarende workshops.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *