Meetafy.dk
Møder & facilitering

Brugerinddragelse: Ukontrolleret tidsspilde eller værdifuld inspiration?

Brugerinddragelse: Ukontrolleret tidsspilde eller værdifuld inspiration?

Inddragelse af børn som brugere. Seriøst? Oven på Corona kan vi klare meget, men brugerinddragelse med børn lyder nu ikke som noget, man frivilligt kaster sig ud i. Hverken som visuel procesfacilitator eller designer. En ting er brugerinddragelse med voksne, men er inddragelse af børn ikke ukontrolleret tidsspilde? Eller kan det være en værdifuld proces og inspiration?

Man forestiller sig et ragnarok af kagekrummer og bliver på forhånd helt træt i ørerne,når man laver brugerinddragelse med børn. For ikke at tale om, at tilliden til, at der faktisk produceres noget af værdi på sådan et møde kan ligge på et lille sted.

Fra engageret til frustreret bruger på 0,5

Som designer har jeg tit taget mig selv til hovedet, når jeg har været del af processer med brugerinddragelse, som synes at udlicitere fagpersonernes opgaver til brugere. Brugere, som nok lever deres liv på fuld tid, men ikke af den grund alene har en grundig forståelse for, hvordan fx moderne teknologier kan støtte den hverdag.

Veloplagte og interesserede brugere bliver meget hurtigt til frustrerede brugere i en proces, som handler om at udvikle noget med relevans for deres liv.

Når man inddrager brugerne, engagerer de sig og kommer med en masse – synes de selv – kloge forslag til løsninger. Løsninger, som de forventer bliver ført ud i livet i mere eller mindre original form. Men det er ofte løsninger, der set med fagfolkenes øjne, ikke hænger sammen med det mulige, det ønskede eller det lovlige. Eller som er fagligt uambitiøse.

Hvis det er dig, som er vært på en workshop, hvor man har inddraget brugerne, så har du på nuværende tidspunkt ikke kun frustrerede brugere siddende i lokalet. Du har også en række fagfolk, som bruger deres krudt på alt muligt andet end at udvikle deres forståelse af, hvilke løsninger brugere kunne have glæde af.

”Design og facilitering af undersøgende workshops handler om at få viden og ideer fra en gruppe brugere, som kan inspirere for eksempel designere og arkitekter. Brugerne skal ikke selv formulere ønskelister eller færdige løsninger, men de kan af en god facilitator hjælpes til at producere enestående inspirationsmateriale til mange sider af et projekt. Men det er altså vigtigt at både brugerne og fagfolk forstår deres særlige roller, for eller kører brugerinddragelsen galt og er direkte skadeligt for projektet.”
Mie Nørgaard, Ph.D.

Kridt banen tydeligt op for brugerne

Når man laver brugerinddragelse kan en tæt dialog med brugere hjælpe designere med at opdage muligheder og behov for nye services. Med udviklingen af de services bør overlades til professionelle.

Langt de fleste brugere har nemlig svært ved at skelne mellem problem/behov og løsning. Derfor ender kommunens borgermøde om de nye legearealer også altid med en liste over alle de fodboldbaner, som borgerne vil have.

Den værste fejl, du kan begå som vært eller facilitator, er ikke krystalklart at kridte banen op.

Hvis brugerne er inviteret for at inspirere designerne, så sig det. Hvis plantegningerne allerede er godkendt, og du kun fisker for ideer til legepladsens materialer og farver, så sig det.

Som udgangspunkt er brugerne med i den slags processer for at servicere designerne. Klæde dem på med viden og inspiration, så de kan lave deres arbejde bedst muligt. Det må man godt sige.

”Når brugerne siger, at de ønsker sig gardiner i deres fælleshus, så handler det måske i virkeligheden om, at de bare ikke gider, at nogen kan kigge ind når de holder fest. Og det skal en facilitator få tydeligt frem, ellers bliver brugerinddragelsen katastrofal for både designere, brugere og selve slutproduktet”
Mie Nørgaard, Ph.D.

Den kreative kollega, du har drømt om

Jeg har i mit arbejde som designer og facilitator erfaringer fra begge sider af mødebordet. Som procesfacilitator designer jeg en proces fyldt med relevante opgaver, og som designer lytter jeg og prøver at forstå brugerens perspektiv.

Jeg har i samarbejde med danske Child Experience Design planlagt og afholdt en lang række designworkshops over de seneste 10 år. Skræddersyede processer med fokus på at inddrage børn som partnere i design af nye produkter og services. Både digitale produkter og dem der bygges i den virkelige verden.

Og jeg kan mane de uhyggeligste forestillinger i jorden: Børn er fantastiske designpartnere. De er uvurderlige for udviklingen af produkter og services til børn. Og de arbejder hårdt og koncentreret, hvis de bliver mødt af en nysgerrig procesfacilitator og relevante opgaver.

 

Visuel faciliteringsproces: Vidste du at dyr spiser deres egen lort?

Vidste du at nogen dyr spiser deres egen lort? Det var fascinerende ny viden for mange børn på workshoppen i Givskud Zoo. Mie digtede videre på denne intersse, krydrede med viden om oplevesesdesign og forretning, og pludeslig var ideen om en særdeles Instagramvenlig kagebuffet til cafeen født. Udsnit af plakat fra workshoppen.

 

Husk det visuelle når I arbejder med processer

Når jeg laver visuel procesfacilitering er det ofte i situationer, hvor voksne medarbejdere skal involveres som informanter i for eksempel kortlægning af it-services eller formulering af strategiplaner. Fordi deres ledelse – og da slet ikke jeg som udenforstående – har det fulde overblik over praksis. Her bliver ledelsen nødt til at inddrage medarbejderne. Her taler vi altså om medarbejderinddragelse.

Min opgave som facilitator er altså at få mest mulig viden ud af deltagerne. Det betyder, at de ofte selv får en tusch i hånden, og at jeg hjælper dem med at kortlægge for eksempel relationer mellem aktører, og kronologiske processer.

Som facilitator er det en utrolig værdifuld teknik, fordi spørgsmålene nærmest af sig selv popper op af papiret:

 • ”Hvad sker der FØR borgeren eller brugeren bliver indkaldt til møde?”
 • ”Hvem bestemmer hvem, der skal være til stede under mødet?”
 • ”Den dér opdatering af handleplanen – hvor foregår den?”

Den nysgerrighed som teknikken understøtter gør den meget egnet til processer med børn. For børn op til 15 år er det en velkendt måde at tænke og kommunikere på som ikke kræver introduktion. Det er ikke en ”voksen-teknik”, men noget helt almindeligt.

Jeg plejer at sige at …

”Proces er det, der skal til, før du når dit mål. En procesfacilitator er den person, som sørger for, at processen glider let og i den rigtige retning.”

I møder og workshops, hvor man inddrager børn som brugere, kunne jeg finde på at tilføje:

”…og visuel facilitering er den olie som facilitatoren bør bruge for at booste processen.”

Visualisering tvinger os nemlig til at tænke rundt om et emne på en HELT anden måde, end vi plejer. Blandt andet fordi visualisering tvinger os til at forholde os til emners indbyrdes relationer og kontekstuelle forhold. Det er værdifuld information, som det talte ord ofte ignorerer. Information som er nyttig for de designere og udviklere som børnene skal hjælpe.

9 grunde til visuel procesfacilitering

9 grunde til at benytte visuel procesfacilitering

Visuel procesfacilitering understøtter brugerinddragelse på flere måder. Blandt andet fordi professionel visuel facilitering

 1. UNDERSTØTTER IDEGENERERING og undersøgelsen af ideerne
 2. Er en effektiv måde at analysere, SYSTEMATISERE OG KORTLÆGGE PROCESSER på. Det er det fordi en tegning lettere kan rumme flere informationer end ren tekst
 3. Giver medarbejderne en oplevelse af at være INDDRAGET OG HØRT i processen.
 4. Skaber et AKTIVT LÆRINGSRUM, der engagerer deltagerne og gør det let at bidrage
 5. Kommunikerer effektivt PÅ TVÆRS AF FAGLIGHED og kompetencer i organisationen
 6. Understøtter udviklingen af et FÆLLES OVERBLIK på tværs af mange mennesker.
 7.  Giver ANDRE OG NYE PERSPEKTIVER fordi det er muligt at kommunikere meget data samtidig uden at forvirre
 8. Gør afrapportering og FORMIDLING NEM, ENKEL og LEVENDE for modtageren
 9. Gør det let at improvisere under en præsentation, fordi tegning er et GENERISK FORTÆLLEVÆRKTØJ med mange lag af data

Brugerinddragelse med visuel facilitering handler om at kunne anvende visuelle teknikker til at udvikle ideer, analysere og kommunikere komplicerede emner overskueligt. Og i dag er det en uhyre efterspurgt evne hos stort set alle, der har avanceret over karriereniveauet flaskedreng.

Du tror måske at visuel facilitering kræver, at du som bruger er et naturtalent til at tegne. Det gør det ikke. Men selvfølgelig er det ikke skidt at kunne skrive stort og læseligt på en flipover. Eller at kunne visualisere ideer uden at skamme sig over resultatet. For selvfølgelig hænger din autoritet sammen med hvor professionelt du bruger dine faciliteringsredskaber.

Mie Nørgaard

Mie Nørgaard er en af Danmarks førende eksperter i at anvende hurtige tegneteknikker – sketching – til at understøtte refleksion, analyse og diskussion på konferencer og udviklingsmøder. Hun har i mere end 15 år forsket og undervist i effektive brugercentrerede designprocesser på Danmarks største universiteter. I regi af Center for Visual Thinking hjælper Mie Nørgaard virksomheder med at engagere mennesker i læringsprocesser og innovationsarbejde. Det sker gennem kurser i professionel visuel facilitering, undervisning i organisationer, der arbejder med innovation og kreativitet, foredrag om brugerinddragelse, co-creation og brugen af skitsering i analyse- og designarbejde, workshops, hvor hun som visuel facilitator hjælper virksomheder med at få overblik og nå ind til kernen af komplicerede problemstillinger inden for emner som service design, digitalisering og forretningsudvikling. Mie Nørgaard har en PhD i Computer Science og er en af Danmarks førende eksperter inden for effektiv visuel facilitering og brugercentreret design. Læs mere på MIE NØRGAARD

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *