Meetafy.dk
Møder & facilitering

Derfor er online-kurser ofte bedre end de traditionelle

Derfor er online-kurser ofte bedre end de traditionelle

Online-kurser er kommet for at blive. Det har den aktuelle sundhedskrise været med til at bevise. Flere og flere er tvunget til at undervise online. Det har resulteret i bedre eller samme kvalitet som ved det mere traditionelle kurser.

Du er sikkert tvunget til at deltage på en masse online-møder den seneste tid. Her er de fleste steder ved at finde en ny dagsform for, hvordan møderne skal afholdes. Der eksperimenteres stadig med at finde nye mødeformer, der kan engagere mødedeltagerne, sikre kreativiteten og sørge for at møderne ikke blot er en gammel udgave, hvor deltagerne på skift læser ”sidste nyt” op fra deres funktion.

Tiden er nu kommet til, at du skal på kursus online. For online-kurser har haft en revolution i disse krisetider.

Online-kurser er i dag gået fra at være forud optagede videoer af specialister, der deler deres viden, til at være interaktive møder. På de interaktive møder deler  deltagerne viden og erfaring sammen på samme måde, som man gør i offline-kurser.

Siden nedlukningen af Danmark har jeg være med til at gennemføre online-kurser for omkring 1.000 deltagere. Det har givet mig resultater, som jeg slet ikke havde regnet med.

Højere tilfredshed på online-kurser

Evalueringerne viser, at deltagerne scorer højere på tilfredsheden end på kurser, som tidligere blev afviklet på traditionel vis i et kursuslokale. Det er på helt sammenlignelige kurser (naturligvis med forskellige deltagere), som vi tidligere afviklede i et kursuslokale.

Tilfredsheden er enten den samme eller højere. Vi afventer spændt og ser, om denne tendens fortsætter, da de positive tilbagemeldinger jo også kan skyldes en generel taknemmelighed for, at man overhovedet kan komme på kursus.

Større læringsudbytte på online-kurser

Vi ser også, at læringsudbyttet er højere eller på linje med traditionelle kurser. Det skyldes formodentlig, at deltagerne er mere fokuserede og koncentrerede, når man deltager online. Samtidig kan det betyde meget, at tiden styres mere stramt på onlinekurserne.

Stramheden opstår, fordi underviseren meget firkantet lukker op eller i for øverummene, så det er ikke muligt at komme daskende tilbage fra en øvelse eller blive optaget af den gode snak.

Skiftet fra øverummene til plenumrummet skifter med få sekunders mellemrum, og det skaber en stram struktur. Det samme gælder pauserne, der starter meget præcist.

Undervisningen har også en tendens til at starte mere til tiden end på almindelige møder, hvor selv underviseren kan blive forsinket af en god snak med en af deltagerne.

Flere ønsker online træning

Højere ønske om at fortsætte sin træning online

Der er også en tendens til at deltagerne ønsker at fortsætte med flere online-kurser, end vi tidligere har målt på vores evalueringsskemaer.

Jeg tror, at deltagerne har fundet ud af, at det er en effektiv måde at videreuddanne sig på, og at man ved online-kurser har sparet transporten samt udgifter til kaffe og sandwich.

Blended learning er måske mest optimal

Det er endnu ikke blevet tid til blended learning, hvor deltagerne både mødes online og i klasselokalet, men kombinationen er efter mine mening den bedste kombination.

Mødet online kan skabe et stort udbytte på kort tid, men det kan være svært online at simulere en hverdagen, hvor energien, kommunikationen og tilliden bedre kan fornemmes og udvikles, når vi mødes ansigt til ansigt med hinanden.

Det har vi lært af sundhedskrisen

Sundhedskrisen har krævet, at vi arbejder sammen på nye måder. Det er sikkert, at vi i tiden efter krisen vil arve en del af de måder for møde-afholdelse og gennemførelse af kurser, som vi lærte under krisen.

  • Mødeledere og kursusafholdere vil begynde at blive mere strukturerede. De fremsender materialer og mødeplaner i bedre tid end tidligere.
  • Mødedeltagere og kursister vil fokusere mere på læringen end på fx frokosten. det gørdi, fordi tiden til kurser formodentlig skæres ned eller konverteres til blended learning.

I kriser lærer vi alle at gøre tingene på nye måder. Denne krise vil sikkert give os et større fokus på den måde, vi anvender mødetid og kursustid på fremover.

 

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *