Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Hvor god er du til at lytte?

Hvor god er du til at lytte?

Vi ønsker alle at blive set og hørt og mødt, at blive lyttet til og have muligheden for at udtrykke os, mens andre er nærværende og ikke afbryder. Den gode lytning bringer mennesker tættere sammen, bygger stærkere relationer og gør at vi overkommer problemer lettere, tåler mere modgang og sorg samt bliver hurtigere raske, hvis vi måtte blive syge og have brug for assistance.

For en del år tilbage var jeg hyret til at træne et team i at lære hinanden at bedre at kende. Det havde arbejdet sammen et godt stykke tid, men havde haft for travlt til at standse op og bygge tillidsfulde relationer. Nu var tiden så kommet til et par team-dage, og efter frokosten tog jeg en lidt længere gå-tur i solskinnet for lige at samle tankerne.

Jeg kunne mærke, at der var noget galt i teamet, at der var et eller andet, der ikke fungerede. Jeg kunne ikke rigtig sætte fingeren på præcis, hvad det var. På en måde var hele formiddagen spildt, fordi det hele kørte i ring. Dem, der altid sagde noget, var igen altid dem, der sagde noget, og det, de sagde, var blot gentagelser af, hvad de tidligere havde sagt eller en gentagelse af det, som andre havde sagt. Dem, der ikke sagde noget, var også dem, der ofte aldrig sagde noget. Det hele var sådan kørt i ring, og jeg havde oplevelsen af, at jeg ikke rigtig bidrog med noget, og at det blot gentog team-dynamikken fra en presset og fortravlet hverdag.

Hvor god er din evne til at lytte?

Når lytning handler om, hvornår man kan afbryde

Da jeg kom tilbage fra min tur mødtes jeg med teamet og forklarede dem, at der findes 3 former for lytning, som hver er et udtryk for en bestemt kvalitet af lytning. Den ringene kvalitet kalder jeg ”kommenterende lytning”, der egentlig betyder, at alle sidder og venter på, at den, der taler på et tidspunkt skal trække vejret, så man selv kan komme til at sige noget. Efter et stykke tid er der ingen, der kan huske, hvad samtalen oprindeligt startede med, og der er så mange samtaler i rummet på samme tid, at ingen ved ,hvad det hele handler om.

Jeg delte også min oplevelse af formiddagen, og at det var min oplevelse, at de var særligt mesterlige til kommenterende lytning. Inden jeg havde forklaret færdigt, begyndte folk at kommentere på det, jeg havde sagt, og efter en stund måtte jeg stoppe forsamlingen og henlede opmærksomheden på, hvad der netop var sket.

På elegant vis havde de selv demonstreret, at ingen havde hørt, hvad jeg sagde, og at det hele var endt i en akademisk diskussion om lytning, en udrulning af folks erfaringer med lytning, om debat, om hvorvidt man overhovedet kunne kalde noget for ”kommenterende lytning” samt gensidig deling af manglende indsigt.

Når begge parter er aktive i at belyse hinandens udtalelser

Endnu engang tog jeg tilløb og forklarede holdet, at de netop havde kommenteret på min påstand frem for at være nysgerrig, forhøre sig yderligere, sætte sig ind i mit perspektiv og udvise egentlig lytning. Anden gang havde de fanget pointen, og resten af tiden anvendte vi på at træne den gode lytning.

Vi kom ind på den anden form for lytning, der kaldes for ”aktiv lytning”, hvor begge parter er aktive i at fremkalde og belyse hinandens udtalelser. Normalt betragtes aktiv lytning, som noget lytteren skal gøre, men når fortælleren også udviser aktiv lytning, er der større mulighed for, at budskabet bliver opfattet som tiltænkt.

Den aktive lytning er som en dans, hvor man hele tiden afstemmer med hinanden, at man har forstået hinandens perspektiver, og der foregår som regel en del koordinering af aktiviteter, når man udviser aktiv lytning.

Sådan lytter du med ægte interesse

Når man lytter med oprigtig interesse

Den tredje form for lytning kalder jeg ”intim lytning”. Det kan lyde som noget, der ikke rigtig hører hjemme på en arbejdsplads, men trods navnet betyder intim en samskabelse, hvor begge parter hviler i sig selv samtidig med at noget nyt kan opstå.

Intim lytning anvendes i den nyeste form for coaching, hvor vi accepterer, at vi som coach påvirker hele coaching processen med vores blotte tilstedeværelse, og at samskabelse alligevel sker, selv mens vi forsøger at forholde os neutrale i forhold til, at klienten selv skal finde sine svar.

Når vi mestrer intim lytning, så opstår der noget, som vi ikke kunne planlægge. Der dukker samtaleemner op, som er så relevante, at vi ikke på forhånd kunne planlægge dem, nysgerrigheden vækkes til det yderste, og vi opdager helt nye sider af os selv, fordi vi bliver set og hørt og mødt optimalt.

Den intime lytning kræver et dybt kendskab til sig selv, god situationsfornemmelse, evnen til at bygge tillid og tryghed samt en oprigtig interesse for et andet menneske. Det kræver samtidig, at begge parter evner intim lytning, for bl.a. at undgå misforståelser, hvor det kan opleves som om, at den intime lytter er mere end naturligt nysgerrig over for den anden og måske endda fremstår som en, der pludselig er blevet forelsket.

De gange, hvor du er blevet udsat for intim lytning, vil du have mødt dig selv på en helt ny måde og opdaget helt nye sider ved dig selv, som du ikke lige kendte til på den måde. Du ser nye muligheder på opgaveløsninger, og du får lettere ved at stå ved dine værdier og dermed lettere ved at sige til og fra over for det rigtige.

Den gode lytning gavner os alle

Dagene endte med, at kunden ønskede sig en notesamling fra vores dage sammen, og jeg tænkte dengang, at det nok kunne samles på en 2 til 5 notesider, men inden jeg havde set mig om, var det blevet til en bog med titlen LYT.

En af de mange forklaringer på, hvorfor emnet voksede er, at jeg begyndte at undersøge, hvem der havde forsket i emnet, og hvilke fordele der kunne være ved den gode lytning. Og her viser det sig, at netop den gode lytning gavner

  • indlæringen hos børnene i folkeskolen
  • patienter, når de oplever at blive lyttet til af overlægen
  • medarbejdernes engagement og effektivitet, når de bliver lyttet til af chefen
  • rigtig mange andre områder af vores liv.

Jeg har nu efterhånden været ude hos rigtig mange teams, der starter med at excellere i kommenterende lytning og langsomt arbejder sig over mod den aktive og intime lytning, og alle udtrykker en stigning i moralen, tilliden og trygheden samt teamets evne til at komme i mål med ekstraordinære resultater.

Jeg er overbevist om, at den gode lytning også kan tages med ind i privaten, og dermed give vores børn en oplevelse af, at de både er set og hørt og mødt – og dermed oplevelsen af at være ønsket.

Link:
Bogen – LYT

TED Talk – The Listening Bias

Etymonline – Betydningen af ”listen”

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *