Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Træn alle dine intelligenser

Træn alle dine intelligenser

Du har sikkert hørt om emotionel intelligens, og helt sikkert også rationel intelligens. Men har du hørt om instinktiv eller kropslig intelligens? Og kender du til de mange fordele ved at mestre alle tre former for intelligenser?

Emotionel intelligens bygger bro mellem mennesker

Den emotionelle intelligens handler både om at kunne leve sig ind i andre og have en stor indsigt i dit eget indre univers. Det handler om at kunne navigere i egne og andre følelser, udtrykke følelser og være transparent eller tydelig så det, der måtte foregå på de indre linjer, også udtrykkes i de ydre linjer.

Når du udviser emotionel intelligens, anvender du er stort emotionelt ordforråd og kan således sætte ord på det, som sker på de indre linjer. Derudover kender du også forskel på sande og falske følelser, og endelig er du i stand til at skabe eller bygge tillid og tryghed omkring dig.

Emotionel intelligens er derfor ekstrem værdifuld i din rolle som leder, og når denne form for intelligens også udtrykkes i dit team, vil du opleve, at I sammen bliver bedre til at håndtere forandringer, innovation og pres, samtidig med at I sammen er lærende og nysgerrige. Den emotionelle intelligens giver dig mulighed for at udvikle dig som individ samt mulighed for at teamet udvikler sig sammen.

Den emotionelle intelligens kræver også, at du giver noget af dig selv. At du fortæller om dig selv og måske endda fortæller om de personer eller oplevelser, som har præget dig til at være det menneske, som du er i dag. Når vi deler ud af liv og sjæl, begynder vi at knytte de meget fine bånd, der bygger bro mellem mennesker.

4 unikke gevinster ved emotionel intelligens

Overordnet set er der en række helt unikke gevinster ved at mestre emotionel intelligens, og her er en kort liste over nogle af de vigtigste:

 1. Du er bedre til at bygge relationer, der kan håndtere forandringer, misforståelser/kriser og komplekse situationer.
 2. Du er bedre til at sige til og fra over for netop det, som er vigtigt for dig eller dem, som du er ansvarlige for.
 3. Du er bedre til at skabe tillid og tryghed.
 4. Du er bedre til at modtage feedback og dermed være lærende og udvikle nye færdigheder.

Har du en stærk emotionel intelligens?

Du kan også træne din emotionelle intelligens ved først at opdage de områder, som du måske ikke mestrer endnu, og så begynde at fokusere på de områder, som du mener kan have den største gavn for dig og dem omkring dig. Nedenstående liste kan være indikatorer på områder, som du endnu ikke mestrer:

1. Begrænset ordforråd
Jeg har et begrænset ordforråd omkring mine egne og andres følelser. Det er vanskeligt at sætte ord på mine følelser, og det er vanskeligt at sætte ord på, hvad jeg oplever andre føler.

2. Forsvarer altid dine påstande
Jeg forsvarer mine påstande uden at udvise nysgerrighed overfor, hvad andre eventuelt mener eller tænker. Jeg tager det personligt, når andre ikke ser tingene som jeg gør det, eller har andre tilgange til problemstillingen.

3. Forsvarer handlinger over for dig selv
Jeg sidder fast i at have begået fejl og har lange indre dialoger med mig selv om, hvad jeg kunne have gjort anderledes, hvad andre kunne have gjort anderledes og det er nærmest som en indre retssag, hvor jeg forsvarer mig og mine handlinger.

4. Føler dig presset og stresset
Jeg bliver hurtigt stresset eller presset og har svært ved at finde vej ud af pressede situationer. Jeg føler mig overvældet af mange og hurtige forandringer, og hvis situationerne bliver for komplekse.

5. Du farer hurtigt op
Jeg bliver hurtig enten emotionel berørt eller følelsesmæssigt opfarende, og jeg kender ikke mine egne følelsesmæssige triggere, eller hvis jeg kender mine triggere, så kan jeg ikke undgå at blive trigget.

6. Du handler efter dine følelser
Jeg tror, at mine følelser er sande, og at jeg derfor må eller skal handle på mine følelser. Der er ikke noget, der hedder sande eller falske følelser, fordi alle følelser er sande, og jeg føler, at jeg er tro over for mig selv, når jeg handler på mine følelser.

7. Jeg vil gerne mødes på en bestemt måde
Jeg vil gerne ses, høres, mødes og lyttes til på en bestemt måde – før jeg investerer i at se og høre og møde andre. Hvis jeg ikke bliver mødt med andres nærvær, så føler jeg, at der ikke er plads til mig, og at jeg ikke kan få lov til at være den person, jeg er.

Træn dine 3 intelligenser

Rationel intelligens giver dig overblik

Den rationelle intelligens er en helt anden størrelse og handler traditionelt set om at finde løsninger, forstå sammenhænge, se nye muligheder, systematisere, være lærende, genkende mønstre og have indsigt i sine antagelser, overbevisninger, stile (læringsstile, lederstile, kommunikationsstile etc.) samt kognitive forvrængninger.

På samme måde som den emotionelle intelligens, vil din mestring af den rationelle intelligens være en fordel for dig selv og dem omkring dig. Du vil bl.a. kunne fange dig selv i at sidde fast i antagelser, der ikke længere er korrekte eller nyttige, og du vil kunne inddrage andre måder at se tingene på i løsningen af dine opgaver.

4 fordele ved at mestre den rationelle intelligens

Den overordnede liste med fordelene ved at mestre den rationelle intelligens kunne se således ud:

 1. Du har lettere ved at sætte dig ud over dine egne ideer, være nysgerrig og lære af andre og deres måder at se tingene på.
 2. Du har lettere ved at skabe helt nye løsninger på problemer, hvor andre har en tendens til at sidde fast i, hvordan man plejer at gøre tingene.
 3. Du er god til at kombinere din evne til at fokusere på det, som allerede er kendt, og de vilkår som er til stede med din evne til at tænke ud af boksen og finde alternative løsninger.
 4. Du ser løsninger for dit indre blik og har dermed en visuel og levende fornemmelse for, hvordan løsninger skal se ud og dermed en hurtigere og mere praktiske tilgang til at komme i mål.

Har du en stærk rationel intelligens?

Ved at opdage de områder, som du endnu ikke mestrer, kan du træne din rationelle intelligens. Her er en liste over en række indikatorer på, at du med fordel kan udvikle din rationelle intelligens.

1. Sidder fast i antagelser
Jeg sidder ofte fast i mine antagelser eller regler og tror, at mine antagelser og regler er dem der virker eller det sande/korrekte.

2. Har et forvrænget billede af virkeligheden
Jeg har ikke opdaget mine kognitive forvrængninger og tror, at den måde som jeg betragter tingene på er den korrekte.

3. Har svært ved elevrollen 
Jeg har svært ved at være eleven, der skal lære noget fra andre, da jeg ofte ved en masse om rigtig mange ting, og derfor har lyst til at forklare underviseren, at de tager fejl eller ikke forklarer tingene 100% korrekt.

4. Har svært ved at lære nyt
Jeg kender ikke til min læringsstil og har derfor svært ved at lære nye ting på helt nye måder. Jeg vil gerne lære tingene på den måde, som jeg er tryg ved.

5. Bruger den samme lederstil 
Jeg kender ikke min lederstil, og anvender derfor den stil, som jeg er tryg ved og har svært ved at inddrage andre former for lederstile, når der er brug for det.

6. Hvis folk ikke forstår mig, er det deres egen skyld
Jeg kender ikke min kommunikationsstil, og regner med, at folk forstår tingene, som jeg selv gør det. Det er svært for mig at ændre stil for min kommunikation og tænker egentlig, at det er modtageren, der må spørge ind, hvis der noget, som de ikke forstår.

7. Rastløs, når noget bliver for komplekst
Jeg bliver ofte rastløs, når noget skal tænkes igennem, eller hvis tingene bliver lidt komplicerede eller komplekse. Måske er jeg mere handlingsmand/kvinde, der ikke har brug for at tænke så meget over tingene.

8. Ønsker faste rammer og klare aftaler
Jeg kan ikke udholde at være uden svar, og det at svæve uden faste rammer og klare aftaler er ikke lige mig. Hvis der ikke er klare rammer, så laver jeg dem selv.

4 fordele ved at mestre den instinktive intelligens

Der er således fordele ved at mestre både den emotionelle og den rationelle intelligens, og dette er også gældende for den instinktive intelligens, der også kan kaldes kropslig intelligens, intuition eller mavefornemmelse. Når du mestrer den instinktive intelligens, så er arbejder du på flere områder, der blandt andet handler om at kunne sætte grænser, udvise autonomi, have integritet, søge fairness, stå ved dine værdier/eller en sag og hurtigt kunne trække på en grundviden om, hvad der er rigtigt eller forkert og dermed træffe hurtige beslutninger.

Der er også her en række gevinster ved at mestre den instinktive intelligens:

 1. Du har hurtig adgang til dine værdier og kan dermed både hurtigt sætte grænser og vise andre, hvad du står for.
 2. Du kan hurtigt ”læse stemningen” eller ”omgivelserne” og hurtigt få en fornemmelse af, hvad der foregår mellem andre mennesker. Denne kvalitet minder en smule om empati, men handler om at læse eller fornemmelse tilstande, stemninger eller energi hos andre eller mellem andre mennesker.
 3. Du er transparent og andre kan hurtigt fornemme, hvad du står for, hvad der er vigtigt for dig, og ”hvor man har dig”.
 4. Du udviser både styrke, smidighed og ro og indgyder en fundamental tryghed og tiltro til at tingene nok skal lykkedes.

Har du en stærk instinktiv intelligens?Har du en stærk instinktiv intelligens?

Hvis du vil undersøge, om du kunne udvikle dig på dette område, så kan nedenstående liste måske være en hjælp. Her finder du indikationer på, at der er områder inden for den instinktive intelligens, som du endnu ikke mestrer.

1. Svært at sætte ord på mavefornemmelsen
Jeg har ikke noget eller et begrænset ordforråd omkring, hvad jeg mærker med eller i min krop.

2. Svært ved at lytte til kroppen
Jeg lytter aldrig til min krop eller min energi, da jeg hellere vil stole på mine følelser eller mine tanker (rationale).

3. Svær at læse
Jeg får tit at vide, at andre har svært ved at læse mig eller ikke ved, hvad jeg står for, tænker eller føler.

4. Er ikke i kontakt med min krop
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal træne det at komme i kontakt med min krop. Sådan noget som at træne sin vejrtrækning, centrering, arbejde med mit tyngdepunkt eller energi siger mig ikke rigtig noget.

5. Mavefornemmelsen skubbes til side
Jeg har svært ved at lytte til min mavefornemmelse og træffe hurtige og solide beslutninger. Jeg bliver ofte i tvivl og vil hellere vente til, at jeg har gennemarbejdet situationen eller problemet ordentligt (både i mit hoved og i mine følelser).

6. Synes energier og ‘at mærke efter’ er noget sludder
Jeg kan ikke rigtig forstå, når andre taler om energi, eller at de lige skal mærke efter. Jeg synes faktisk, at det er noget sludder.

7. Meditation er ikke noget for mig
Jeg har svært ved at være stille og bare sidder og lytte til tingene. Jeg kan bedre lide at være i gang og bevægelse. Sådan noget som meditation er fx slet ikke noget for mig. Det er jeg alt for rastløs til.

8. Har fuld fart på – hele tiden
Jeg overhører ofte at jeg er syg, sulten eller for træt. Jeg går faktisk ikke så meget op i det med at få sovet eller mit helbred som helhed. Sådan noget som at spise sig sund lyder fornuftigt på en måde, men jeg snupper ofte en ”pille/tablet”, hvis jeg har ondt eller er syg.

Områder, som kan inspirere dig til at styrke din instinktive intelligens

Min gode ven og lærer, Russ Hudson, har for nogle år tilbage videreudviklet netop den instinktive intelligens, så det nu er muligt at beskrive den endnu mere detaljeret. Han arbejder med en uddybning, der gør det muligt at arbejde med helt præcise elementer af sine intelligenser og jeg deler hans idé om, at enhver udviklingsplan bør indeholde arbejdet med den instinktive intelligens.

Her er en liste med nogle af de 45 områder, som han arbejder med:

1. Teste grænser
2. Bidrage med noget
3. Bygge fællesskaber
4. Dyrke relationer
5. Energi
6. Engagere andre
7. Fokusere
8. Fortabe sig
9. Fravælge andre
10. Gensidighed
11. Hvile
12. Justere sig
13. Konkurrere
14. Kost
15. Lege
16. Leve sig ind i
17. Læse ”rummet”
18. Læse kropssprog
19. Opmuntre andre
20. Overgive sig
21. Penge
22. Praktik
23. Restitution
24. Struktur
25. Søvn
26. Tage chancer
27. Tid
28. Tiltrække andre
29. Tilvælge andre
30. Træning
31. Udholdenhed
32. Vedligeholdelse

Hvert område skal betragtes som en instinktiv intelligens, som du har en mere eller mindre stærk relation til – og dermed en mere eller mindre oplevelse af, om det er vigtigt eller ej. Denne fornemmelse af vigtighed kan betyde, at du har lyst til at øve dig på at mestre området eller egentlig ikke ser det nyttige i at mestre det.

Du kan anvende listen som inspiration til at finde de områder inden for den instinktive intelligens, som du tænker kunne styrke din rolle som leder eller som medlem af et team.

Når den en intelligens slukker for en anden

Afslutningsvis er det vigtigt at nævne, at du måske sidder med en fornemmelse af, at du er virkeligt godt hjemme i alle tre intelligenser, eller måske har oplevelsen af, at du kan komme til at overforbruge en af de tre intelligenser.

Hvis du føler dig virkeligt godt hjemme i alle tre, så vil jeg invitere dig til at tage det næste skridt i arbejdet med intelligenserne og opdage, hvordan elementer fra hver af de tre intelligenser slukker for nogle af de andre intelligenser.

Jeg har det personligt sådan, at min rationelle intelligens kan slukke for min emotionelle intelligens, og helt specifikt i det situationer, hvor jeg skal løse en vanskelig opgaver, der kræver, at jeg fordyber mig. I sådanne tilfælde har jeg svært ved at sige fra over for andre på en måde, hvor de oplever, at vi er i relation med hinanden, og jeg føler faktisk, at de ikke respekterer mig, når de sådan afbryder mit nyttige tænkearbejde.

Og hvis du har luret, at du kan komme til at overforbrug en af de tre intelligenser, og dermed blive for emotionel, for rationel eller for instinktiv, så er det en nyttig opdagelse. Dette overforbrug kræver, at du kan finde en vej til at balancere din måde at anvende intelligensen. Netop det med at balancere sin intelligens, så der ikke sker et overforbrug eller der kommer slagside i anvendelsen, hører med til at mestre selve intelligensen.

Links:

Saxo.dk – Bogen: Primal Leadership

Etymonline – Betydningen af ”intelligence”

Entrepreneur – Why Emotional Intelligence Is Crucial for Success

Lyt til videoer med Russ Hudson, der forklarer om den instinktive intelligens

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *