Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Hvilke af dine antagelser styrer det meste af dit liv?

Hvilke af dine antagelser styrer det meste af dit liv?

I bund og grund styrer dine antagelser din adfærd, uanset om det er dine handlinger, tanker eller følelser. Spørgsmålet er blot, hvilke af dine antagelser der har mest styring over dit liv, og om disse livsantagelser i bund og grund er korrekte.

Dine antagelser er tæt knyttet til dine kernekompetencer, hvilke betyder at de kompetencer, som du mest kan relatere dig til, også er dem, der har de mest positive antagelser omkring.

Så hvis du fx mestrer det at bygge gode relationer, skabe betydningsfulde resultater og se muligheder i den næste umulige, ja så vil du have positive antagelser omkring disse kompetencer. Antagelserne kan fx være, at gode relationer er forudsætninger for at skabe succes, at det at skabe betydningsfulde resultater giver frihed til at træffe de vigtige valg og at se muligheder åbner op for nye karrieremuligheder.

Den indre kamp

Du tænker sikkert, at det virker rimeligt logisk og måske endda praktisk. Men selvom det er rimeligt logisk, så er det ikke sikkert, at det er praktisk. Måske kan dine antagelser endda være en forhindring for, at du kommer til at skabe det for andre, sammen med andre, som du går og ønsker dig.

Hvis du fx antager at det er vigtigt at skabe succes, have frihed og få adgang til nye karrieremuligheder, så kan det være, at det står i vejen for, at du står stille nok i livet til at opdage, om du er på rette kurs. Eller det kan være at det står i vejen for, at du er den rollemodel for dem omkring dig, som du ønsker at være, eller at du er den forældre eller partner, som dit barn eller partner fortjener.

Vores antagelser kæmper nemlig om en høj placering i vores værdi-hierarki. Det betyder, at jo højere antagelser er i værdi-hierarkiet, desto mere kan de blive udtryk i din adfærd, og dermed blive mere og mere en del af din personlighed, vaner og livsantagelser.

Denne indre værdi-kamp møder du hver eneste gang, du skal prioritere din tid (eller andre ressourcer), og det er ikke altid, at dine egentlige værdier (fx at være sammen med din familie) vinder, fordi de andre antagelser (og tilhørende værdier) har fået langt mere plads i hverdagen, og dermed har formet din personlighed og bygger vaner og mønstre, der holder dig fast i (knap så værdifulde) antagelser.

Hvilke livsantagelser har du?

Når livsantagelser tager ny form

År tilbage levede jeg med den antagelse, at jeg havde brug for rigtig mange penge på bankkontoen for ikke at få en alderdom i smerte.

Jeg var på ingen måde klar over, at jeg havde en sådan antagelse, men det var tydeligt at se antagelser blive udtrykt i min hverdag, da jeg sled og slæbte for at bygge en virksomhed, der kunne tjene penge nok til at holde mig smertefri (betale for lægeregninger og hospitalsophold etc.) i min alderdom. Dette var nærmest en livsantagelse, at jeg blev nødt til at sørge for mig selv og at den eneste vej frem var at klare det hele alene.

Min antagelse dengang handlede om, at der var en forbindelse mellem mængden af penge på bankbogen og graden af smerte i min alderdom. I dag har jeg både tegnet forsikringer og opbygget en pension, der hjælper mig lidt på vej. Jeg er ved at bygge partnerskaber, der gør, at jeg ikke nødvendigvis står med hele byrdes alene, hvis uheldet skulle være ude. Så ønsket om at undgå smerte i alderdommen er stadig det samme, men min antagelse om, hvordan jeg undgår det, er nu anderledes!

Derfor er det vigtigt at standse op

Når du undersøger dine antagelser (og måske kommer forbi dine livsantagelser), vil du måske opdage, at det at arbejde 70 timer om ugen ikke giver dig og din familie den frihed og de muligheder, som du regner med. Du vil måske opdate at det at påtage dig et lederjob ikke er denne eneste karrierevej, at du ikke behøver flere kurser for at være vellidt af dine kolleger osv. osv.

Så antagelserne kan ved første øjekast virke oplagte og positive, men det at standse op i hverdagen kan ofte give den nødvendige indsigt i, om antagelsen er befordrende for dit liv eller en begrænsning.

Link:
Bogen – Blind spots

Kurset – Enneagrammet Next Level – online uddannelsen

Etymonline – Betydningen af ”assume”

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *