Meetafy.dk
Møder & facilitering

Brug af stærke visualiseringer booster playful participation i læringssammenhænge

Brug af stærke visualiseringer booster playful participation i læringssammenhænge

I artiklen Playful Participation. How pen, provocation & a personal touch boost user engagement in workshops (Hautopp & Nørgaard 2016) undersøger vi forbindelsen mellem grafisk facilitering og playful participation – Læs mere her. Mere præcist undersøger vi, hvordan grafisk facilitering kan anvendes af en professionel foran et publikum for at støtte deres oplevelse af nogle af de neurologiske effekter, som design sketching kan have på menneskets tænkning og reflektion.

Artiklen er endnu under publicering, men i denne blog kan du læse hovedlinjerne i studiet, snuse til de tanker og værdier, som definerer forskningsfeltet og måske lære et par fif til at bringe playfulness ind i mødelokalerne.

Er du ikke lige helt up to speed med, hvad design sketching er for et felt, så læs her, inden du fortsætter.

 

I artiklen re-kontekstualiserer forfatterne praksis for design sketching for at understøtte en playful atmosfære i en serie workshops. Sketching er – kort beskrevet – en måde at arbejde på, som bygger på værdier, der også forbindes med begrebet playful. I vores case bliver grafisk facilitering anvendt for at introducere og demonstrere disse værdier i seks workshops hos en stor dansk entreprenør. Den grafiske facilitator påvirker altså adfærden med sit eksempel.

Baseret på en analyse og diskussion af casen konkluderer vi, at de materielle kvaliteter—brugen af papir og pen—samt hurtig real time produktion af tegninger hjælper deltagerne til at engagere sig mentalt og underviserne til at bruge skitserne på en måde, der gør deres undervisning mere fleksibel og levende.

Udbredt brug af humor og metaforer synes desuden at invitere deltagerne til at diskutere og fortolke læringspointer på en uhøjtidelige måde undervejs og efter en workshop.

Studiet viser også, at kontekstualisering af læringspointer med morsomme eller provokerende metaforer betyder, at deltagerne i højere grad deler viden og diskuterer, og samtidig bedre husker, hvad de har lært og oplevet.

Boost din workshop – 5 praktiske råd

Den grafiske facilitator har massiv indflydelse på energien i et læringsrum. Hvis du vil læse 5 praktiske råd, som hjælper dig til at opnå playful participation med grafisk facilitering, så læs mere her.

Reference:

Hautopp, H. & Nørgaard, M. (2016) Playful Participation. How pen, provocation & a personal touch boost user engagement in workshops. Submitted for publication.

En dygtig grafisk facilitator demonstrerer værdierne bag design sketching og inspirerer mødedeltagere til at tænke anderledes og tale sammen. De værdier inkluderer at der skal arbejdes lynhurtigt, og at man bruger visualiseringen til at fremprovokere nye perspektiver og refleksioner. Facilitatoren fungerer dermed som rollemodel og påvirker deltagernes interaktion og adfærd med sit eksempel.

 

Humor og metaforer hjælper blandt andet hjernen til at reflektere over læringspointer på en ny måde og skaber dialog mellem mødedeltagere. Eksemplet viser en række pointer om it-udvikling re-kontekstualiseret i et flodlandskab som bruges til at konkretisere begreber som ‘overraskende output’ og ‘forurenet data’.

Mie Nørgaard

Mie Nørgaard er en af Danmarks førende eksperter i at anvende hurtige tegneteknikker – sketching – til at understøtte refleksion, analyse og diskussion på konferencer og udviklingsmøder. Hun har i mere end 15 år forsket og undervist i effektive brugercentrerede designprocesser på Danmarks største universiteter. I regi af Center for Visual Thinking hjælper Mie Nørgaard virksomheder med at engagere mennesker i læringsprocesser og innovationsarbejde. Det sker gennem kurser i professionel visuel facilitering, undervisning i organisationer, der arbejder med innovation og kreativitet, foredrag om brugerinddragelse, co-creation og brugen af skitsering i analyse- og designarbejde, workshops, hvor hun som visuel facilitator hjælper virksomheder med at få overblik og nå ind til kernen af komplicerede problemstillinger inden for emner som service design, digitalisering og forretningsudvikling. Mie Nørgaard har en PhD i Computer Science og er en af Danmarks førende eksperter inden for effektiv visuel facilitering og brugercentreret design. Læs mere på MIE NØRGAARD

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *