Meetafy.dk
Møder & facilitering

Rumoplevelse: Derfor har den så stor indflydelse på mødet

Rumoplevelse: Derfor har den så stor indflydelse på mødet

RUMOPLEVELSE: Vores oplevelse af et møderum, har stor betydning for, hvordan vi møder andre mennesker, og om vi kommer helt op at flyve og præsterer vores bedste!

Tag pulsen på din egen rumoplevelse

Vi er ikke vant til at tænke mødedeltagernes og vores egen rumoplevelse med, når vi planlægger et møde.

Her får du en kort gennemgang af, hvordan en rumoplevelse kan indvirke på adfærd og interaktioner under et møde samt en guide til, hvordan du kan teste din egen oplevelse af virksomhedens møderum.

Tag pulsen på din rumoplevelse

Tag pulsen på din rumoplevelse – er den levende?

Manglende bevidsthed og fokus

De fleste medarbejdere, jeg har talt med om møderum, mener, at de fysiske rammer påvirker dem.

Mange af dem har bare ikke rigtig tænkt over det, før jeg begynder at spørge ind til, hvordan de har det i ét møderum frem for et andet, og hvorfor der er nogle møderum, de trives bedre i end andre. Med andre ord, hvorfor nogle møderum giver dem en bedre rumoplevelse end andre.

Rumoplevelsen er vigtig

Først når de sættes i en situation, hvor de får tid og ro til at reflektere over og mærke efter, hvordan møderummets indretning og atmosfære påvirker dem, går det op for dem, at rumoplevelsen faktisk betyder temmelig meget.

Mærk og forstå begrebet rumoplevelse

For nogle kræver det tid og ro at mærke, hvad rumoplevelsen gør ved dem.

Bare et arbejdssted

Vi er ikke vant til at tale om, hvordan vi oplever rum i en arbejdsmæssig kontekst.

For langt de fleste medarbejdere er deres arbejdsrum – kontormiljøer, kantine, fællesområder og møderum –bare steder, de opholder sig, når de er på arbejde, og som de sjældent forholder sig til. Nogle er heldige at have møderum, der giver en o.k. rumoplevelse. Andre er mindre heldige.

Rumoplevelse: Forholder du dig til jeres møderum?

Et sted man sjældent forholder sig til.

Sanseindtryk bliver til rumoplevelse

Men hvad skaber egentlig rumoplevelsen? Det gør rummets proportioner og lysindfald, møbler og inventar og måden, det er placeret på, samt farver, materialer og lys. Det er de sanseindtryk, vi får i rummet, der betyder noget for, hvordan vi oplever at være i rummet, og påvirker, hvordan vi opfører os i rummet.

Har du tænkt over møderummets proportioner?

Rummets proportioner, inventar, materialer, farver og lys skaber rumoplevelsen.

Mere eller mindre bevidst

Når vi træder ind i et rum påvirkes vores krop, følelser og sindsstemning. Vi afkoder og vurderer rummet og kommer derigennem frem til – mere eller mindre bevidst – hvordan vi forventes at agere, og om vi kan lide rummet.

Trives du bedre i nogle møderum end andre?

Nogle rum trives man bare bedre i end andre.

En lynhurtig proces

Processen fra sansning til adfærd går normalt lynhurtigt, men for at gøre det mere håndgribeligt, har jeg lavet en forenklet model, der giver et billede på, hvordan de sanseinput, vi får, ansporer til en bestemt adfærd.

Fra sanseinput til adfærd, trivsel og performance

Møderum og sanser

En forenklet model af den lynhurtige proces, der foregår på baggrund af en rumoplevelse.

1. Sanseinput

Når du træder ind i et rum, strømmer der sanseindtryk imod dig. Din krop opfatter rummet som helhed både rummets proportioner – om det er trangt, stort, lyst eller dunkelt – og indretning – om der er mange møbler eller få, om farverne er varme eller kolde, om rummet har et blødt eller hårdt udtryk.

Ofte er du måske ikke bevidst opmærksom på de sanseindtryk, du får. Men det betyder ikke, at de ikke påvirker dig.

Opfatter din krop helheden i møderummet?

Din krop opfatter rummet i sin helhed.

2. Kropslig påvirkning

Først og fremmest påvirkes din krop og instinkter. Nogle mennesker kan lide åbne lyse rum. Andre befinder sig bedre i et mindre mere trygt rum. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad der skal ske i rummet.

Kan du lide åbne eller mere intime møderum?

Nogle kan lide åbne lyse møderum. Andre kan lide mindre og mere intime møderum.

3. Følelser og sindsstemning

Kroppen reagerer på sanseindtrykkene ved at producere følelser, så du kommer i en bestemt sindsstemning. Det sker præ-kognitivt. Det vil sige, inden du når at tænke over rummets indretning, er du allerede følelsesmæssigt påvirket af indtrykkene på grund af kroppens umiddelbare reaktion.

4. Læring og hukommelse

Hvis sanseindtrykkene er interessante, kan de i en læringskontekst få betydning for indlæring og hukommelse. De kan vække os og sørge for, at vi er opmærksomme på det, der foregår. Det kan for eksempel ske, hvis vi bliver overraskede og nysgerrige som følge af rummets anderledes indretning, udsmykning, lyssætning m.v.

Når din rumoplevelse overrasker dig! Overraskelse styrker vores hukommelse

Hvis vi bliver overraskede, vågner vi og husker bedre.

5. Afkodning og vurdering

Herefter begynder du kognitivt at bearbejde de sanseindtryk, du får i rummet. Du afkoder, hvordan du skal placere dig i møderummet, og hvilken adfærd rummet lægger op til. Hvis du er et menneske, der er opmærksom på de rum, du færdes i, vil du bevidst vurdere, om du kan lide rummet eller ej. Om du kan identificere dig med rummets indretning og atmosfære. Både afkodningen og vurderingen foretager du med udgangspunkt i din baggrund, værdier, kultur m.v.

6. Adfærd og interaktioner

Når du afkoder og vurderer rummet ud fra din kulturelle, sociale, værdimæssige baggrund, giver det sig udslag i en adfærd og en måde at interagere med andre på.

Eksempel 1: Kommer du ind i et mindre møderum i varme farver med et lille, rundt bord og bløde stole omkring, vil du være indstillet på et uformelt møde, hvor det er det menneskelige – relationen – der er i fokus.

Eksempel 2: Kommer du ind i et stort temmelig sterilt møderum i hvide, sorte og grå farver, hvor du skal sidde ved et traditionelt mødebord med hårde stole omkring, vil du være indstillet på et formelt møde, hvor det er det forretningsmæssige, der er i fokus.

Selvom I er de samme to mennesker, og mødets agenda er den samme, vil rumoplevelsen påvirke jer. Du vil gå til de to mødesituationer forskelligt. Du vil højst sandsynligt opføre dig forskelligt og sige forskellige ting.

7. Trivsel og performance

For medarbejdere, der skal afholde møder, kan det også betyde rigtig meget for deres trivsel og performance, og om de kan lide at være i møderummet. Nogle performer for eksempel bedst med plads omkring sig. Andre vil gerne kunne skabe en mere intim og tryg atmosfære i møderummet.

Få en god rumoplevelse: Vidste du at møderummet betyder meget for din trivsel?

Møderummet betyder meget for din trivsel.

Hvordan påvirkes du af rumoplevelsen?

Men som sagt er der mange, der ikke er bevidste om, hvordan rumoplevelsen egentlig påvirker deres adfærd, deres interaktioner og deres performance. Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvad din sansemæssige oplevelse af møderum betyder for din måde at møde og omgås mennesker på og for din performance og trivsel, kan du tage en tur rundt i virksomhedens møderum og stille dig selv følgende spørgsmål:

Til den umiddelbare kropslige rumoplevelse:

 • Hvordan påvirkes din krop, når du træder ind i rummet?
 • Føler du dig hæmmet, fordi rummet er trangt og overfyldt eller tryg, fordi rummet er lille og udfyldt?
 • Føler du dig utryg, fordi rummet er stort og åbent eller er det befriende med plads?
 • Hvordan påvirker farverne dig? Signalerer de kølighed eller varme? Hvad foretrækker du?
 • Hvordan er lyset? Både det naturlige og det kunstige.

Til den vurderende rumoplevelse:

 • Hvilken adfærd lægger rummet op til? En afslappet menneskelig relation eller en mere formel forretningsmæssig relation? Og hvad foretrækker du?
 • Hvilke former for interaktioner understøttes? Hvordan kan man placere sig?
  – Ved et bord – lille, stort, lavt?
  – I en stol – hård, blød, lænestol?
  – I en sofa – blød, hård?
  – På en gulvpude?
  – I en hængekøje?
 • Kan du identificere dig med rummets atmosfære, tema og indretning?
 • Synes du det passer til dig som person?
 • Som professionel person/arbejdsmæssigt?
 • Signalerer møderummet værdier, der er væsentlige for dig eller din virksomhed?
Hvilket møderum får dig op at flyve?

Hvilket møderum får dig op at flyve?

Hvilke rum får dig op at flyve?

Ved at stille dig selv spørgsmålene herover, kan du blive mere bevidst om, hvilken rumoplevelse,der er optimal for dig og om virksomhedens møderum opfylder de kriterier, der skal til for, at du trives bedst muligt og holder de bedst mulige møder.

Måske er der brug for forandringer?

Tine Rosa Ebdrup

Tine Rosa Ebdrup hjælper virksomheder og organisationer med at transformere passive møderum til aktive medspillere, der styrker medarbejdernes præstationer og trivsel. Tine er designer og har en Ph.d. i rum, æstetik og brugerinvolvering. Hendes særlige interesse er derfor brugernes oplevelse af rum. Møderummets indretning og atmosfære har betydning for, hvordan en medarbejder føler sig tilpas i rummet både personligt og professionelt. Den har også betydning for den relation, der skabes mødedeltagerne imellem. Rummet påvirker altså mødet og dermed mødets udfald. Tine ser møderum som konkrete redskaber, der strategisk kan bruges til at skabe gode og produktive møder. I sin virksomhed Rum&Liv formidler hun sin viden både som konsulent, gennem inspirerende oplæg og afklarende workshops.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *