Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Relationer er alfaomega for hvordan vi håndterer forandringer

Relationer er alfaomega for hvordan vi håndterer forandringer

RELATIONER: Kvaliteten af dine relationer er afgørende for, hvordan I sammen håndterer forandringer og skaber fremdrift. Se hvilke 6 kvaliteter du og gerne dine medarbejdere bør mestre.

De nære relationer har langt større betydning, end vi normalt går rundt og tror. De positive relationer skaber større mening i tilværelsen, hjælper os med at komme tilbage til hverdagen efter sygdom og gør os mere kreative og handlekraftige.

Positive relationer er vigtig for dig som leder

Det er efterhånden veldokumenteret, at positive relationer er gode for den fysiske, mental og emotionelle sundhed. Det er også dokumenteret, at din evne til at opbygge, udvikle og afslutte relationer er en vigtig del af din rolle som leder. Det betyder også, at din evne til at skabe tillid og tryghed er essentielle lederkvaliteter. Du kan være i relation med dem omkring dig – også når de vanskelige beslutninger skal træffes eller den ubehagelig besked skal afgives.

Men det rejser også spørgsmålet: Hvor meget af ansvaret for det positive arbejdsmiljø ligger på dine skuldre som leder? Der ligger naturligvis en stor andel. Men hvor meget skal den enkelte medarbejder påtage sig af etableringen og vedligeholdelsen af det gode arbejdsmiljø?

Lad os antage, at medarbejderne har en vis andel i at få hverdagen til at forløbe på en tillidsfuld og tryg måde. Med dette krav følger der også en række forventninger til den enkelte menneskelige evner og kvaliteter.

6 menneskelige kvaliteter, der styrker jeres relationer

I denne artikel kan du læse mere om, hvilken menneskelige forventninger eller kvaliteter, som man med rette kan forvente, at du selv som leder og dine medarbejdere enten mestrer eller som minimum kan udvise, når der er brug for det. Vi ser nærmere på 6 kvaliteter, der styrker jeres relationer:

 1. Selvindsigt
 2. Integritet
 3. Indsigt i andre/rummelighed
 4. Nærvær
 5. Selvaccept
 6. Opsøge og modtage feedback

Høj selvindsigt styrker dine relationer

1. Selvindsigt

Selvindsigt handler om at have indsigt i motiverne bag ved dine handlinger.

Vi motiveres alle af noget forskelligt. Selvindsigt giver dig mulighed for at vurdere, om du motiveres af det rigtige, om timingen for din motivation er passende, samt om andre eventuelt er motiveret af noget andet end dig.

Motivationspsykologien angiver mindst 9 forskellige motiver f.eks. i forbindelse med opgaveløsning, læring samt samarbejde, og som leder er selvindsigten en forudsætning for at udvise integritet.

2. Integritet

Integritet handler om at have indsigt i dine værdier og principper samt tage konsekvensen af denne indsigt.

Du vil naturligvis anvende din selvindsigt til at få øje på dine værdier og principper. Ofte har du dog brug for en dialogpartner eller vidne, der kan give dig tilstrækkelig med afstand mellem dig selv og dine værdier, så du er i stand til at få øje på dem. Værdier og principper er så indbygget i din personlighed, at det kan være svært at betragte dem og holde de mere normdefinerede værdier ude. Måske tror du som leder, at dine værdier handler om, at have kunderne i fokus, udvise ærlighed og have fokus på forretningen. Men det er midler til at opfylde de egentlig værdier, som de fleste ledere arbejder ud fra: Magt, beføjelser, beslutningskraft, frihed samt tilgang til ressourcer og muligheder.

3. Indsigt i andre/rummelighed

Din selvindsigt giver dig adgang til at arbejde med at forstå dig selv og dermed også adgang til at forstå andre mennesker.

Denne forståelse kan give dig en accept og rummelig, især over for for dem, der handler, føler og tænker anderledes end dig. Denne rummelig skaber plads for kreativitet, innovation, læring og udvikling, som er nødvendt for at bygge produktive teams og håndtere de forandringer, der hele tiden lander på vores skrivebord.

En vigtig kvalifikation som leder er at vise nærvær

4. Nærvær

Som leder er det vigtigt, at du kan udvise nærvær. Uden nærvær vil din personlighed tager over.

Det, som på en balanceret og nærværende dag kan betragtes som dine kernekompetencer – fx beslutsomhed, handlekraft og ærlighed,  kan blive overforbrug og i stedet komme ud som arrogance, bedrevidenhed og afvisning overfor andre.

Dit nærvær giver dig mulighed for at anvende din selvindsigt. Uden nærvær vil selvindsigten blot være en pudsigt oplevelse, du har haft sammen med HR, dengang du fik fremlagt resultatet af dine 360-grader undersøgelse.

5. Selvaccept

Det at acceptere dig selv er formodentlig en af de mest vanskelige menneskelige udfordringer som leder. Måske kan du fornemme vanskeligheden i at acceptere, at du har mistet dig selv i arbejdet, at du lukker ned over for feedback på grund af et vigende selvværd, at du ikke tør blotte din uvidenhed, eller at du i bund og grund hellere ville lave noget andet, end det du gør.

Selvaccepten er en størrelse, der giver dig fornyet energi, og du vil opdage, at din selv-integritet også vokser i takt med, at din selvindsigt vokser.

6. Opsøge og modtage feedback

Det at opsøge og modtage feedback er forudsætningen for læring og udvikling. Som erfaren leder er du for længe siden blevet klar over, at feedback er centralt for din udvikling som leder og menneske.

6 spørgsmål til refleksion

Ovenstående punkter er naturligvis væsentlige punkter for dig som leder. Forestil dig for en stund, at alle omkring dig også kunne udvise ovenstående menneskelige kvaliteter.

 • Hvordan ville samtalerne foregår, hvis alle havde et højt niveau af selvindsigt?
 • Hvordan ville ledermødet forløbe, hvis alle udviste et højt niveau af integritet?
 • Hvad kunne der især ske ved kundemøderne, hvis alle evnede at ”gå en tur i den anden sko”?
 • Hvordan ville afviklingen af projekterne forløbe i dagene op til deadline, hvis alle udviste nærvær?
 • Hvad ville være muligt, hvis alle viste en tydelig selvaccept til medarbejder-samtalerne?
 • Hvad kunne der ikke ske med niveauet af læring og udvikling, hvis alle vidste hvordan de skulle opsøge og modtage feedback?
Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *