Meetafy.dk
Møder & facilitering

Møder i naturen kan meget mere end at undgå smitte

Møder i naturen kan meget mere end at undgå smitte

MØDER I NATUREN I disse coronatider er det oplagt at tænke nyt og kreativt, når vi gerne vil mødes. Faktisk kan vi ende med en win-win situation, hvis vi tænker naturen ind som det nye møde- og konferencelokale.

I Good Company bliver vi kontaktet af mange organisationer i disse dage, der gerne vil have sparring på, hvordan de holder sammen på deres teams i en tid, hvor vi skal begrænse de fysiske møder så meget som muligt. Desuden rammes mange af os af tristhed og et stort savn efter socialt samvær, når vi er hensat til at være sammen – men hver for sig bag ved computeren.

Møder i naturen kan bryde isolationen

Selv Statsministerens pressemøder har i Coronatiden været afholdt fra privaten. På den ene side giver det os et nyt indblik i hinandens private stuer. På den anden side gør afstanden det svært at fornemme, hvordan vi egentlig har det hver især. Det kan vi lave om på med møder i naturen.

Møder i naturen kan også hjælpe mange ledere med de aktuelle udfordringer, de står i. Mange ledere fortæller netop nu, at det er svært at fornemme, om deres medarbejdere har styr på deres opgaver. Hos især nyansatte er det meget svært at navigere i den nye organisation, når det gælder forventninger og kolleger. Hvem spørger man om hvad, og hvilke uskrevne regler gælder egentlig her?

En anden problematik er manglende fornemmelser for, hvornår beslutningerne er landet i det virtuelle møde. Møder i naturen kan ikke bare skabe fysisk kontakt, mens vi holder afstand. Det kan meget mere – det ser vi nærmere på her. Men lad os først kortlægge, hvad ‘kolde’ og ‘varme’ møder er, og hvad de er gode til.

Fordele ved de ‘kolde’ møder

Virtuelle møder eller ’kolde møder’ er generelt gode, når vi skal:

 • Udveksle information
 • Inspirere
 • Erfaringsudveksle
 • Vidensdele
 • Løse konkrete ikke komplekse problemstillinger

… altså, når der alene er fokus på sagen, og det er acceptabelt for mødets formål, at der er en lille grad af involvering og dialog.

Varme møder i naturen

Fordele ved de ‘varme’ møder

Vi har brug for at mødes – altså holde ’varme møder’ , når vi skal:

 • Løse komplekse problemer sammen
 • Idéudvikle og udvikle forretningen
 • Træffe svære beslutninger
 • Skabe og vedligeholde relationer
 • Sikre følgeskab og opbakning, ejerskab og loyalitet

…altså når 1 og 1 skal blive til mere end 2, når relationer, kompleksitet og implementering er i fokus.

(Kilde: Styrk mødekulturen – 3 trin, der hjælper dig til rigtig og effektiv brug af fysiske og virtuelle møder af Lotte Møller og Sille van Loon 2020)

Hold de ’varme’ møder i naturen

Alt tyder på, at vi kommer til at være sammen hver for sig lang tid endnu. Derfor vil jeg foreslå, at du kigger ud af vinduet og overvejer, hvordan naturen kan komme i spil som konference og mødelokale fremover. Det giver god mening at holde møder i naturen på flere parametre:

1. Mindre smitterisiko

Det at holder møder i naturen nedsætter risikoen for smitteoverførsel af Covid-19. Derfor kan man med fordel sørge for fx at lægge faste afdelingsmøder ind i kalenderen hver 14. dag på et udendørs mødested.

2. Ny inspiration med møder i naturen

At holder møder i naturen (i utraditionelle omgivelser), kan i sig selv virke som en ice-breaker og teambuildende øvelse, der kan åbne op for nemmere beslutningsprocesser og nye vinkler på hinanden og de problemstillinger, man skal løse.

Einstein sagde at: ”De vigtige problemer, vi står overfor, kan ikke løses på det samme tankemæssige plan, som har skabt dem.”

Måske kan møder i naturen være med til at inspirere jer til et nyt tankemæssigt plan.

3) Naturen er sund

Forskning viser, at patienter, der har udsigt til natur, føler mindre smerte, kommer sig hurtigere og har brug for mindre medicin (Jensen, 2012).

Alene følelsen af at mærke vinden i håret, kulde om næse eller solens varme stråler på ryggen giver en positiv effekt på vores humør. Udover sansepåvirkningerne giver det at være i naturen en række biologiske reaktioner i kroppen. F.eks. har lyset positiv indvirkning på depression, søvnproblemer, døgnrytme og aggressivitet.

Selv korte ophold udendørs – ja det kan være et kort møde i naturen – giver nedsat puls og muskelspændinger, stabilt blodtryk og øget optag af D-vitamin (Ivarsson, 2011 og Adhemar, 2008).

Hold bestyrelsesmøde rundt om bålet

Det kræver en anden type forberedelse, men er slet ikke umuligt at lægge møderne i naturen, hvis vi planlægger vores møder grundigt.

Når mødedeltagerne har forberedt sig på de problemstillinger, de har brug for at forholde sig til, og når man har en klar rollefordeling if forhold til, hvem der samler op på hvilke punkter, kan man sagtens holde bestyrelsesmødet eller endda politiske og andre vigtige møder rundt om et bål.

Man skal huske at holde to meters afstand og have den rigtige påklædning på, men ellers er der faktisk ingen grund til ikke at tage naturen i brug som møde- og konferencelokale.

Møder i naturen - walk and talk

Ideer til udendørs mødeelementer

1. Styret walk and talk

Forbered spørgsmål til en walk and talk, hvor I går skulder ved skulder og vender forskellige problemstillinger. Deltagerne har deres spørgsmål på telefonen eller får udleveret en dagsorden med spørgsmål, når I mødes.

2. Lad deltagerne tage medansvar

Uddeleger de forskellige punkter på dagsordenen, så deltagerne har et ansvar for punktet og for at samle op og følge op. Det minimerer behovet for at tage referat på stedet. Hav eventuelt et fælles dokument I skriver referatet i, når I kommer tilbage til jeres skærme.

3. Involver deltagerne med et reb

Lav skalaafstemninger med et reb på jorden. Bed deltagerne om at stille sig efter, hvordan de forholder sig til et bestemt emne. Fx hvor klar er du til at ’go-live’ med projektet om en uge.

Rebet skal ligge i en hesteskoform, så alle kan se hinanden uden at stå tæt over for hinanden. Diskuter problemstillingerne i projektet med udgangspunkt i hvorfor folk stiller sig, som de gør.

Fakta: Naturen er svaret

Naturen kan ifølge hortonom Johan ottosson (ottosson, 2011):

 • Give følelse af sammenhæng
 • Give følelsen af at være en del af noget der er større end én selv
 • Give rum og rammer for at reflektere over sit liv og den situation man står i
 • Være symbolsk for mennesker
 • Virke støttende på mennesker i krise

Så er der egentlig nogen undskyld for ikke at holde de kommende møder i naturen? Nej vel.

Kilder:
Ottosson, J., Lundqvist, s. og Johnson, L. (2011).
Grön Entreprenör, naturupplevelse och hälse – forskningen visar vägen. Sveriges lantbruksuniversitet.

Ivarsson, C.t. (2011).
Första och utveckla platser för goda upple- velser. i: ottosson, J. m.fl. Grön Entreprenör, Naturupplevelse och hälse – forskningen visar vägen. sveriges landbruks-universitet.

Jensen, f. s. m.fl. (2012).
Friluftslivets samfundsværdi. Oplevelser og aktiviteter i naturen er vigtige goder. Udgivet af Miljøministeriet.

Adhemar,a. (2008).
Nature as clinical psychological intervention: evidence, applications and implications. Kandidat afhandling, psykologisk institut, Århus Universitet.

Møller L. og van Loon S. (2020)
Styrk mødekulturen – 3 trin, der hjælper dig til rigtig og effektiv brug af fysiske og virtuelle møder

Solveig Hvidtfeldt

Solveig Hvidtfeldt er optaget af at få mødet mellem mennesker til at skabe mening og værdi og har en særlig interessere for kommunikations betydning for måden, vi bliver forstået og mødt af vores omverden. Solveig er medejer af konsulenthuset Good Company og har stor erfaring med undervisning og facilitering i offentlige og private organisationer. Hun brænder for at vise, hvordan både medarbejdere og ledere kan bruge hinandens forskelle på en positiv måde, så summen af kompetencer bliver stærkere end de enkelte dele lagt sammen. Solveig har en master i Gender and Cultural studies og i Kommunikation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *