Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Brug begejstring aktivt i dit lederskab

Brug begejstring aktivt i dit lederskab

Er det lang tid siden du har følt dig begejstret i din karriere? Du ved den der boblende energi af glæde og forventning til, hvad mon dagen vil bringe af spændende ting og mennesker? Følelsen af at brænde fuldstændigt for noget? Læs hvordan du kan bruge begejstring aktivt i dit lederskab

Hvor blev din begejstring af?

Undrer du dig over, hvorfor du alligevel ikke rigtigt trives eller når dine mål, når du har alle disse talenter og kompetencer?

Tænker du: Er det her virkeligt det? Du ville gerne have et sjovere job med mere ansvar, men der kommer altid noget i vejen. Du føler dig måske utilfreds, uforløst eller noget lignende. Du har utroligt travlt hverdag, men ikke med de fede opgaver eller med noget, som du kan shine i.

Faktaboks om positiv psykologi

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser.

Forskningsområdet, som primært omhandler trivsel (engelsk well-being) kan inddeles i

 1. positive tilstande (kaldet positive emotioner)
 2. positive træk (kaldet engagement)
 3. positive relationer
 4. positive fællesskaber (kaldet mening)
 5. optimal menneskelig funktion (kilde Wikipedia).

Når evnen til at rumme og bearbejde forsvinder

Mens mange jobs og arbejdspladser giver mulighed for fællesskab i mødet med kolleger og andre relationer, så er vores egentilstand op til os selv. I den positive psykologi studeres vores psykiske sundhed og udvikling, og trivslens betydning for, at vi kan fungere bedst muligt.

Vi har for længst fundet ud af, at arbejdet er lettest, når vi er motiverede, glade … og måske direkte begejstrede. Vi siger gerne, at lysten driver værket. Men hvorfor er der så så mange af os, der arbejder alt for meget, alt for hårdt og har en hverdag, som opleves stressende og drænende?

Emotionel grundtilstand

De fleste af os vågner op med en emotionel grundtilstand. For børn er denne grundtilstand glæde og tit helt umiddelbar begejstring over mariehønen på bladet og sanglege i børnehaven. For mange voksne er det imidlertid en anden sag. Hvor forsvinder den glade grundemotion hen, når vi vokser op?

Begejstring emotionel grundtilstand

Følelser er en indre reaktion, en slags indre kommunikation på det, vi oplever og opfatter. Følelserne skal bearbejdes på en sund måde, så de kan forlade kroppen igen. Følelser vi ofte oplever transformeres til emotioner og grundtilstande. Så man kan sige, at følelser er i nuet og emotionen er en langtidshukommelse.

Når vi oplever følelsesmæssige reaktioner, sker det på baggrund af vores emotioner eller grundtilstande. For børn gælder det, at de ofte møder følelser ud fra glæde, fordi det er deres grundtilstand. Det giver et resultat at lejre informationen og erfaringen på.

Men er det en voksen person, hvis grundtilstand er bekymring, bliver informationen og erfaringen et andet resultat. Meget forenklet sagt, er det sådan vores personlighed over årene farves. Eksempelvis ved de fleste af os, om vi fortrinsvis ser glasset som halvt fyldt eller halvt tomt.

Det er vigtigt at huske på, at vi selv er ansvarlige for det, vi føler, og dermed for vores emotioner.

Det er også vigtigt at huske på, at vi over tid, selv har skabt vores emotionelle grundtilstande, og at vi hele tiden udvikler dem. Derfor er det op til os selv, om vi vil, at den skal udvikle sig positivt eller negativt.

I stedet for at det blot er noget, som sker for os, så har vi brug for en mere bevidst tilgang. Så derfor; brug begejstring aktivt i dit lederskab. Det vil sige dit lederskab af dine grundtilstande.

Dulmeri og begejstring – derfor er det vigtigt

Det letteste i verden er at sige: Så stop dog med det, du ikke kan lide at se og mærke hos dig selv. Men så let er det desværre ikke. Det samme gælder at opelske en positiv vinkel på alt, hvad der sker og siges: “Det ordner sig nok”. Eller: “Vi tager det, som det kommer”. Med mindre man af et ærligt hjerte føler den grundlæggende tryghed, der er præmissen for at sige sådan.

Hvis man, som mange, der kommer hos mig, føler sig grundlæggende ængstelige, bekymrede, men lægger en fernis over af ubekymrethed, så ingen andre opdager noget, holder det ikke i længden, fordi man er uærlig over for sig selv.

Som en badebold man forsøger at holde under vandet, og som springer op straks, man slipper. Sådan vil en grundlæggende emotion som bekymring, uværgeligt springe på banen ved mindste uagtsomhed, og farve din holdning og dermed beslutninger.

Vi er nødt til at tage lederskabet for os selv, hvis vi vil have holdbar succes i arbejdslivet og karrieren.

Faktaboks om ordet ‘begejstre’

Ordet ‘begejstre’ har oprindelse fra tysk ‘begeistern’ – egentlig ‘beånde’ (kilde: Ordnet.dk)

Ligesom man ikke kan tage trappen i 7 trin ad gangen. Sådan er det også rigtigt svært at komme direkte fra en grundemotion af bekymring, vrede, frygt, stress eller andre negative følelser direkte til begejstring.

Men ligesom med trappen, så når man toppen og begejstringen, hvis man går til opgaven et trin ad gangen.

Derfor: Brug begejstring aktivt i dit lederskab

Dit lederskab udadtil begynder indefra. Det samme gør din begejstring.

Det skønne ved det er, at det smitter! Vi elsker mennesker, som viser begejstring over deres gerning, passion, uanset hvad det handler om. Det løfter og giver gejst og glæde. De får taletid. Derfor bliver det også meget lettere at få andre til at følge sig og få dem med på din ide. Det breder sig som ringen i vandet, for begejstring er succes – og hvem vil ikke være en del af en succes mens man oplever meningsfuldhed og dyb indre glæde?

Det ligger meget dybt i vores nordiske kultur at være alvorlige, seriøse, stille, mådeholdende og korrekte. Men det begrænser ånden eller geisten, fordi vi holder os tilbage. Behersker vores udtryk. Der er lavet undersøgelser (Lederne i rundspørge hos medlemmerne), hvor et af resultaterne viste, at man opfattede alvorlige mennesker som mere intelligente end glade mennesker.

Begejstring er fysisk og en forløsning der fjerner facaden og giver glæden frit løb. Derfor er vi trygge når vi ser det hos andre, fordi det kun kan være ægte. Og netop derfor tør vi og ønsker vi, at overgive os og gå helhjertede ind for en person eller sag.

Vaner skaber din begejstring, din succes og dit liv

Vaner skaber din begejstring, din succes og dit liv

Vi skal i vane med at styre vores grundtilstande, emotioner. Det kommer ved at tage trappen trin for trin – sidegevinsten er selvudvikling for dit personlige lederskab. Målet er begejstret lederskab for din egen, dine medarbejderes og din virksomheds skyld.

“Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til dine ord. Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til dine handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til dine vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din skæbne.”
Citat af Ukendt.

Det vigtigste er at tage en beslutning om, at du vil have mere begejstring ind i dit liv og nægte at lytte til dit seriøse, alvorlige og beherskede selv, der stensikkert vil fortælle dig, at du bare er latterlig når du tager sådan en beslutning.

Du kan let opdage en af de væsentligste grundtilstande hos dig selv. Du spørger blot: “hvilket humør vågner jeg op med”?

De fleste tror, at det humør de vågner op med er bare sådan det er. Men hvis du dyrker motion om morgenen, så ved du også at frisk luft og bevægelse lynhurtigt ændrer enhver negativ tilstand.

Sådan gør du

Vil du gerne ændre på din grundtilstand og bevæge dig i retning af mere begejstring, så er her nogle værktøjer og babysteps, der langsomt men stensikker til føre til toppen af trappen:

 • Skriv en taknemlighedsliste om aftenen og læs punkterne højt om morgenen
 • Fokuser på alle de (også bittesmå) positive ting der sker hver dag
 • Gør dig umage for at se det smukke i det menneske du står overfor lige nu
 • Få frisk luft og motion hver dag
 • Bryd en negativ tilstand ved at flytte dig fysisk
 • Lav åndsvage grimasser foran spejlet og grin ad dig selv

På jobbet kan I:

 • Gøre som ovenfor
 • Tale om hvad der gør jer begejstrede
 • Beslutte sammen, at hver af jer, hver dag gør en ting som begejstrer
 • Få besøg af en lattercoach

I krig og kærlighed gælder alle kneb. Vil du sætte hastigheden op og komme hurtigere til næste trappeafsats, så går vejen gennem fokuseret selvudvikling.

Fordi dit lederskab og din begejstring begynder indefra.

Marianne Arnkjær

Marianne Arnkjær hjælper selvstændige og ledere med at skabe holdbar succes for dem selv og deres virksomhed ved at udvikle dyb indsigt i og mod til eget lederskab og autentiske personlighed, samt helt praktisk handling på udfordringer i virksomhedsledelse. Marianne har en styrkeorienteret og spirituel tilgang til selvudvikling og bæredygtig virksomhedsudvikling, som hun mener hænger uløseligt sammen. Blandt værktøjerne kan nævnes positiv psykologi, Enneagrammet, Jungs Active Imagination og arketyper m.fl. Marianne er Mastercoach, business-, life- og stresscoach og har en mangeårig ledelsesmæssig baggrund i økonomi og IT i det private erhvervsliv. Hun er yogalærer og underviser i mindfulnes. Hun har coaching og konsulentvirksomheden Heartmind.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *