Meetafy.dk
Møder & facilitering

Mødecoaching: Kom dybere og mere effektivt igennem emnerne på mødet

Mødecoaching: Kom dybere og mere effektivt igennem emnerne på mødet

Vil du gerne frembringe nye perspektiver, ny indsigt og nye forståelser til dit næste møde? Så er det oplagt at anvende klassiske værktøjer fra coaching. Det er ikke kun individer, der kan modtage coaching. Den del af coachingen, der handler om at udvikle nye færdigheder, skal både for individer og grupper trænes mellem møderne. Dit næste møde kan således være et startskuddet til at bygge nye færdigheder i teamet. Og nej du behøver ikke være en certificeret coach for at give mødedeltagerne nye indsigter.

Der findes forskellige former for coaching, hvor den nyeste og mest udviklede kaldes for 3. generations-coaching. Denne coaching-form har til formål at fremkalde menneskelige kvaliteter og holdninger, der efterfølgende skaber nye færdigheder, nye ’mind set’ og nye kulturer. Rigtig mange møder har til formål at gøre status og efterfølgende tage skridt til nye aktiviteter, hvorfor dele af de værktøjer, der anvendes inden for coaching også kan anvendes under møder.

Har I fælles værdier, men handler forskelligt?

Det er individets eller gruppens værdier, der skaber enhver form for handling. Det kan derfor være nyttigt at undersøge, hvordan værdierne opfattes af de enkelte i gruppen. Det starter med en definition af gruppens værdier, der f.eks. kan være Kundefokus, Innovation og Partnerskaber.

Men hvad betyder disse værdier? Hvad dækker de over? Hvordan udspilles de i hverdagen?

Den proces har mange grupper været igennem i forbindelse med det traditionelle værdiarbejde, men hvad er den enkeltes ”relation” til f.eks. Kundefokus, Innovation og Partnerskaber. Netop den måde vi relaterer os til værdierne, skaber den egentlige handling bag ved værdien, hvor selve definitionsarbejde ofte bliver en mere abstrakt og rationel proces.

Eksempelvis kunne én person i gruppen har en relation til f.eks. Kundefokus, der handler om at holde øje med kunden, iagttage kunde, have kundens behov for øje og levere mere end det, kunden forventer. En anden person i gruppen oplever Kundefokus som det at være i dialog med kunden, bruge tid ude hos kunden, være med til kundens årlige kickoffs og sætte sig ind i det marked, som kunden befinder sig på.

Den første person har en dyb relation til det med at fokusere/have opmærksomhed på, vide noget om og iagttage objektivt og ikke nødvendigvis indblande kunden i sine iagttagelser.

Den anden person har en dyb relation til samspillet med kunden, mødet med kunden, det at mærke kundens energi og kultur og være dybt gensidigt indblandet i hinandens interesser.

Endvidere har den første person brug for en masse data til at sikre den gode Kundefokus, mens den anden person har brug for en masse tid sammen med kunden. Samtidig føler den første person sig presset, hvis kunden blander sig for meget i de projekter, som kunden er modtager af, mens den anden føler sig bekræfter og opmuntret af kundens kontakt. Mens den anden person føler sig presset af ikke at høre noget fra kunden i ugevis, vil den første føle sig lettet ved den manglende henvendelse fra kunden.

Opnå fælles succes med mødecoaching

Sådan opnår I fælles succes i teamet

Jo mere vi rundt om bordet undersøger og interesserer os for, hvor vi i gruppen har forskellige relationer til værdierne, desto mere kan vi sammen både koordinere en ensartet måde at udleve værdierne på samtidig med, at det bliver muligt at bruge mangfoldigheden i teamet til f.eks. at matche med kunder, der har samme relation til f.eks. værdien Kundefokus.

Når vi som individer undersøger og interesserer os for vores relationer til vores værdier, bliver vi mere klar på at handle i overensstemmelse med vores værdier. Vi bliver bedre til at vælge til og fra, og vi bliver bedre til at række ud og bede om hjælp til det netop det, der kan bringe os videre i vores arbejde.

Det samme gælder for grupper, der gennem en undersøgelse af individernes og gruppes relationer til værdierne vil stå mere sammen, tale med en fælles stemme, håndtere f.eks. kunderne eller medarbejderne mere ens. Gruppen bliver også bedre til at fejre de små sejre, fordi alle har en fælles forståelse for, hvornår noget er en sejr.

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *