Meetafy.dk
Konferencer, events & møder

Lær mere! Gør publikum til medskabere på din næste konference

Lær mere! Gør publikum til medskabere på din næste konference

Indlægget er skrevet i samarbejde med Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. i Læring og Uddannelse og Anni Pedersen, cand.mag. i litteraturhistorie og retorik.

Feedback aktiverer og engagerer dine konferencedeltagere, så de rent faktisk lærer mere. Her får du 3 konkrete ideer til, hvordan du designer feedbackaktiviteter til den næste konference.

De fleste konferencer har til formål at præsentere deltagerne for ny viden eller en ny måde at gøre tingene på. Som arrangør er et af dine mål formentlig, at deltagerne skal forlade konferencen med ny viden eller nye praktiske redskaber; at de skal have lært noget. Men hvordan sikrer du, at det også sker?

Ifølge nyere læringsteori lærer vi bedst, hvis vi selv arbejder aktivt med et emne. Vi husker det, vi engagerer os i. Derfor skal deltagerne i din konference have tid til at tænke over og arbejde med stoffet – både sammen og på egen hånd. Det kan de gøre på mange måder. Vi vil gerne fremhæve en måde, der er særligt læringsfremmende, og det er feedback.

Feedback fremmer læring ved at aktivere deltagerne, skabe refleksion og engagere. Det sker både, når man som deltager giver og modtager feedback.

Feedback kræver, at vi forholder os aktivt til det, vi bliver præsenteret for. Feedback engagerer, fordi vi bliver hørt og potentielt får indflydelse på noget. For eksempel på den næste aktivitet eller den næste konference. Feedback kan også få os til at engagere os i hinandens perspektiv.

3 ideer til feedbackaktiviteter på konferencen

Det kan derfor være en stor fordel at tænke feedbackaktiviteter ind i din konference. Ikke bare feedback til dig som arrangør, men feedback, som deltagerne kan involvere sig i sammen med hinanden.

Med “feedbackaktiviteter” mener vi løbende feedback på dele af konferencen snarere end en afsluttende evaluering. Hvis du interesserer dig for afsluttende evalueringer, så læs Mie Nørgaards fine serie om emnet:

Hvordan man formulerer værdifulde spørgsmål (Del 1)
Hvilke typer data hjælper dig besvare dine spørgsmål (Del 2)
Overvejelser om dataindsamlingsmetoder (Del 3)
Så skal resultaterne høstes af din evaluering – er du klar til opgaven? (Del 4)

Feedbackaktiviteterne kan f.eks. rette sig mod keynoten, konferencens forskellige indlæg og emnernes relevans for deltagernes hverdag.

Du kan skabe variation og dermed øget engagement i feedbackaktiviteterne ved at bruge forskellige formater: Lad deltagerne formulere feedback mundtligt, skriftligt, individuelt eller i en gruppe.

De forskellige formater er vist i denne model, hvor vi har indsat tre ideer til feedbackaktiviteter, der kan indgå i din konference. Vi beskriver dem nærmere nedenfor, og du kan også læse mere på http://feedbackkultur.dk.

1) Perspektivmetoden:Mød andre på en lærerig måde

Perspektivmetoden er god, hvis deltagerne skal give feedback i grupper.

Lad deltagerne sætte sig sammen i mindre grupper. Tre deltagere pr. gruppe kan fungere fint. Fortæl deltagerne, hvor lang tid de har til aktiviteten (10-15 minutter vil som regel være passende).

Bed nu gruppernes medlemmer om at skiftes til at give mundtlig feedback fra deres egne perspektiver på et konferenceelement, som du definerer i forvejen. Det kunne være det seneste indlæg.

Deltagernes feedback kan med fordel tage afsæt i et par spørgsmål, du stiller i plenum. Et eksempel:

 • Hvad hæftede du dig mest ved i det seneste indlæg?
 • Nævn én ting, du vil gøre anderledes til daglig efter at have hørt indlægget.
 • Formulér sammen en fælles pointe eller et spørgsmål til emnet/oplægsholderen ud fra det, I har diskuteret.

Fordelen ved denne tilgang er, at deltagerne får reflekteret over et element ved konferencen. Samtidig møder de hinanden og får indblik i hinandens perspektiver. Det kan i sig selv være lærerigt at høre, hvordan andre har oplevet noget.

Som arrangør har du mulighed for at opsamle pointer eller spørgsmål (det kan du gøre manuelt eller elektronisk) og reagere på dem, inden konferencen slutter.

2) 3+3-metoden: Få indblik i oplevelser, kritik og ønsker

3 + 3-metoden kan både bruges som en individuel aktivitet og i grupper. Vi foreslår at gennemføre en gruppeaktivitet for at give deltagerne lejlighed til at udvide deres netværk.

Bed deltagerne sætte sig sammen i mindre grupper og udstyr dem med papir og skriveredskaber. Definér, hvad der skal gives feedback på. Det kan f.eks. være en programflade eller et konferencetrack. Hver gruppe får nu 10-15 minutter til i fællesskab at notere:

 • 3 ting, der fungerede godt og hvorfor
 • 3 ting, hvor der er plads til forbedring.

Bagefter indsamler du gruppernes noter, som kan give dig indblik i deltagerne oplevelser, kritikpunkter og ønsker.

Post it wall kan være en god måde at give feedback

3) Post-it væg: Sæt samtaler i gang på en uformel måde

En post-it væg er en feedbackaktivitet, som kan udføres individuelt, men som samtidig kan bringe mennesker sammen og sætte samtaler i gang på en uformel måde.

Udnævn en tom, centralt placeret væg til konferencens post-it-væg. Inddel væggen i felter og sæt en overskrift på hvert felt. Her er nogle forslag:

 • For mig var dagens højdepunkt …
 • Dagens mest spændende møde har jeg haft med …
 • Dagens mest interessant pointe
 • Et spørgsmål, der optager mig lige nu, er …
 • Det tager jeg med mig herfra

Hvis konferencen varer flere dage, kan du have felter for de forskellige dage. Ved at tage billeder af tavlen kan du fastholde deltagernes input og bruge dem fremadrettet.

Alt efter målgruppens sammensætning kan aktiviteten også fungere på Twitter.

Når publikum bliver medskabere

Ved at gøre feedback til en integreret del af konferencen, gør du konferencens deltagere til medskabere frem for publikum. De er selv på programmet via feedbackaktiviteterne, og det tydeliggør, at de er med til at skabe konferenceoplevelsen.

Du kan bruge deres input til at justere konferencens elementer løbende, og på den måde får deltagerne direkte indflydelse på konferencens forløb.

Med en velovervejet brug af feedbackaktiviteter får deltagerne et større læringsudbytte af konference, end de ellers ville have gjort – og det får du også som arrangør.

Charlotte Albrechtsen

Charlotte Albrechtsen er ph.d. Som selvstændig konsulent i Tovejs undersøger hun bruger-, kunde- og medlemsoplevelser ved hjælp af antropologiske metoder. Kunderne tæller bl.a. Dagli’Brugsen, Dansk Journalistforbund, SKAT og flere danske kommuner. Sideløbende underviser hun i metode og undersøgelsesdesign ved Syddansk Universitet. Charlotte har udgivet en række akademiske artikler og to fagbøger, senest bogen "Spørgeskemaer der virker - sæt modtageren i centrum".

Comments

 1. Ida Jørgensen - 16. november 2017 at 12:44 - Svar

  Dejlige punkter, som man kan gå direkte i lag med uden videre. For mig er forslagene her indbegrebet af gode konference processer /værktøjer, idet man opnår deltager-involvering. For økonomisk funderede vil ROI betyde Return Of Investment – en måling af om en investering kan betale sig. I denne her sammenhæng er den bestemt meget relevant – og det er ikke uden grund, at når vi taler mennesker og ikke penge, så er ROI Return Of Involvement! Tak for en god artikel.

 2. Kære Ida
  Tak for din kommentar. Det glæder os, at du synes om indlægget.
  Med venlig hilsen
  Charlotte

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *