Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Har du talt med en fremmed i kantinen i dag?

Har du talt med en fremmed i kantinen i dag?

Derfor skal du tage et formålsløst møde

Selvom logoet på vores visitkort er det samme, så kender vi ofte ikke hinanden. Det er skidt for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Hvad nu hvis vi var lidt mere nysgerrige?

 Tidligt i min karriere som kommunikationskonsulent arbejdede jeg i en stor international it-virksomhed. Vi var mange ansatte, og der var en forholdsvis skarp opdeling mellem afdelinger. Det var vel det mest praktiske og i høj grad betinget af en travl hverdag med fokus på eksekvering.

Som en af dem, der arbejdede med vores kommunikation, bevægede jeg mig – som en af få – naturligt omkring i virksomheden på tværs af afdelingsskel og mødte mange indsigtsfulde, passionerede og arbejdsomme mennesker.

Flere gange blev jeg så begejstret, at jeg foreslog, at medarbejder A da skulle tage en snak med medarbejder B – som godt nok sad i en helt anden afdeling og med et andet fagområde – fordi de kunne berige hinanden både fagligt, forretningsmæssigt og personligt.

Dem-og-os kulturen

Som selvstændig konsulent er jeg i dag også den, der “snuser lidt omkring” på kryds og tværs. Her sidder jeg tilbage med præcis samme oplevelse. Sociale arrangementer og projekter på tværs af organisationen skaber nye relationer og bringer nye ideer på banen og udvikling i spil, men i hverdagen passer vi desværre os selv. Det gælder både i løbet af arbejdsdagen, og når det er tid til frokost i kantinen. Mange steder sniger der sig en dem-og-os kultur ind. Det er synd. Hvad værre er: Både medarbejdere og organisation går glip af noget.

Virksomheden risikerer, at vigtige ideer aldrig bliver udforsket, fordi udfordrende og udviklende relationer mellem mennesker med forskellige tilgange aldrig bliver skabt. Vi understøtter desuden silotænkning og går glip af muligheder for videndeling.

 Den enkelte kan risikere ikke at se sin betydning i den større sammenhæng og oplever måske manglende engagement som følge af silotænkning og svækket ideudvikling. Der kan også opstå en følelse af isolation, som følge af manglende forbundethed.

Hvad nu hvis vi talte mere sammen?

Mine oplevelser og erfaringer fra Tur med en Fremmed gør, at jeg er optaget af, hvordan vi skaber nye former for samtaler og bygger bro mellem mennesker i virksomheder. Netop her kan korte gå-turs-møder i hverdagen mellem kolleger, der ikke i forvejen kender hinanden nedbryder barrierer, der ellers står i vejen for vidensdeling, ideudvikling og arbejdsglæde.

Kollega-gåture kan sammenlignes med en meditativ praksis – en måde at være i verden på. Det betyder, at de enkelte ture isoleret set ikke skal vurderes, men at det er summen af gående samtaler og efterladte indtryk og aftryk, der giver værdi. Derfor er det mest af alt et tilvalg af en ny måde at skabe samtaler på i hverdagen, som styrker uformelle netværk – se bare her:

3 grunde til walk & talk

3 grunde til at gåture skaber værdi

  1. Et møde med en kollega, du ikke kender, bringer dig ud af komfortzonen og inviterer til en ny form for samtale på arbejdet
  2. En gåtur, der inkluderer bevægelse, frisk luft og natur, bidrager til et anderledes og uformelt rum for fordybelse
  3. En ramme, der faciliteres med forslag til spørgsmål og med indlagte pauser, inspirerer til refleksion, aktiv lytning, gensidig respekt og en åben tilgang.

Hvornår er det relevant med en kollega-gåtur?

Selvom kollega-gåture skal ses som en løbende praksis, der kan være relevant for de fleste, vil det nok være særligt oplagt at tage fat på i større virksomheder f.eks. i forbindelse med mange nyansættelser, fusioner, fastlåst silostruktur, eller hvis et nyt sæt værdier eksempelvis bringes i spil.

Har du talt med en fremmed i kantinen i dag? Går du tur med den kollega, du IKKE kender?

Sille Schirmer

Sille Schirmer står bag samtalelaboratoriet Schirmer Talks, hvor hun i samarbejde med virksomheder og organisationer bidrager til meningsfulde samtaler, der styrker relationer. Hun har udviklet samtalekort, der hjælper brugerne med at skyde genvej til berigende samtaler, og så har hun samtaleprojektet Tur med en Fremmed, været nysgerrig på sig selv og skiftende tur-makkere på lange, gående samtaler i både Danmark og USA. I Schirmer Kommunikationhjælper Sille Schirmer videnstunge B2B-virksomheder med at kommunikere vedkommende og modtagerrettet. Sille Schirmer er uddannet Cand. Comm. fra Roskilde Universitet og certificeret coach fra The Ford Institute i San Diego, Californien.

Comments

  1. Jeg har også tidligere arbejdet i en stor organisation, der havde jeg en chef, der lavede en sommerkonkurrence der hed “gå en mail”. Hver gang vi havde “gået en mail” til en kollega, måtte vi sætte en streg, og den der havde flest streger fik en præmie. Der gik helt sport i det. Vi blev både klogere og fik motion på samme tid 🙂 og nok den bedste bonus, vi havde mindre e-mails i vores egen indboks.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *