Meetafy.dk
Konferencer, events & møder

Whole Brain Model: Kender du typen?

Whole Brain Model: Kender du typen?

 

Når du planlægger et møde eller en konference, sidder der forskellige typer rundt om bordet eller på tilhørerpladserne. Du behøver ikke kende den enkelte deltager i detaljer, men du kan i din mødeplanlægning tage højde for nogle grundlæggende præferencer ved at kende til Whole Brain-modellen.

Få 6 konkrete råd for hver af de fire præferencetyper

Jeg kan være struktureret, detaljeorienteret og grundig. Desværre falder det mig ikke let. Det er noget, jeg har måttet tillære mig, fordi det er nødvendigt for mig i flere sammenhænge. Min præference – det, der falder mig naturligt – er nemlig at være undersøgende, nysgerrig og ekstremt fleksibel.

Ifølge Whole Brain-modellen er jeg overvejende gul – den eksperimenterende type, der altid sidder med et ”hvorfor?” Den, der irriterende type, der – når mødet er lige ved at være færdigt og alle synes at være enige – kommer med et forsigtigt: ”Øhhh, jeg tror altså der er noget, vi overser. Hvad nu, hvis vi vendte det hele på hovedet og så det fra den anden side?”

Det får nogen helt op i det røde felt. De holder sig nemlig til tidsplanen, som lige er blevet obstrueret. De er strukturerede og velorganiserede. De er de grønne praktikere. Og indrømmet, det der med at vende det hele på hovedet og se det fra nye perspektiver burde måske være kommet frem lidt tidligere på mødet …

Så hvorfor ikke tage højde for typernes præferencer i mødeplanlægningen? Jo bedre du forbereder flowet på mødet og jo mere eksplicit, du kan være omkring formål og rammer, desto bedre sikrer du, at alle kommer i spil og er opmærksomt til stede – uanset præference-profil. Og det er her Whole Brain-modellen kommer ind i billedet.

Tankevækker: Hvad er egentlig en præference?

Men hvad er egentlig en præference? Jeg vil invitere dig til en lille øvelse, der tydeligt illustrerer, hvad en præference er. Før du læser videre, foreslår jeg, du gør følgende:

Læg armene over kors uden at tænke nærmere over det. Læg så mærke til, om din højre eller venstre arm er øverst. Gør det én gang til, nu med den modsatte arm øverst.

Mit gæt er, at første gang du lagde armene over kors, var det ubesværet og naturligt for dig. Anden gang, derimod, var du nødt til at tænke over, hvad du gjorde og måske blev det endda sådan lidt kejtet og besværligt. Det er præcis det, hele snakken om præferencer handler om. En præference er det, der falder dig helt naturligt, og som du end ikke tænker over.

Anderledes adfærd kan du sagtens tillære dig, men det kræver bevidst opmærksomhed, og at du gør dig umage. Jeg er som sagt gul – den eksperimenterende type – og trives gevaldigt med meget lidt struktur, masser af rum til udvikling og ideer og plads til at afsøge og afprøve nye veje. Måske netop derfor, har jeg også været nødt til at tilegne mig de gode evner hos den grønne praktiker, som er god til at organisere og strukturere. Ellers ville det hele gå op i hat og briller – hvilket det så også nogle gange gør, når jeg netop ikke har bevidst opmærksomhed på vigtigheden af praktikken.

Whole Brain-modellen – hvad er dine præferencer?

Whole Brain-modellen er et præferenceværktøj, der fortæller om vores typiske, naturlige og foretrukne måde at tænke og handle på. Vores præferencer har betydning for, hvordan vi tænker, føler, lærer og skaber mening.

Måske kender du allerede forskellige værktøjer til at type-bestemme mennesker i arbejdssammenhæng.

Personligt synes jeg, at mange af dem bliver en kende for detaljerede (men jeg er jo også gul), og derfor også svære at bruge i praksis. Det dejlige ved Whole Brain-modellen er, at det er forholdsvist enkelt at forholde sig til de fire typer, og du behøver ikke som sådan at kategorisere og indgående forstå dine mødedeltagere. Det er faktisk en hjælp alene at være opmærksom på de fire typer, der findes, og så tage højde for dem hver især.

De fire typer i Whole Brain-modellen

Er du den rationelle type? Foto: Elijah M. Henderson, Unsplash

1. Den blå, rationelle, der spørger HVAD?

Helhedsorienteret og logisk tænkende – stikord, der kendetegner typen:

 • Kritisk
 • Logisk
 • Essens
 • Konkret
 • Objektiv
 • Rationel
 • Realistisk
 • Kvantitativ
 • Nøjagtig
 • Faktuel hukommelse
 • Faktuel argumentation
 • Performance-orienteret
 • Matematisk/økonomisk
 • Analyserende

Er du den praktiske type? Foto: Elijah M. Henderson, Unsplash

2. Den grønne, praktiske, der spørger HVORDAN?

Detaljeorienteret og logisk tænkende – stikord, der kendetegner typen:

 • Velorganiseret/ordentlig
 • Punktlig/tidsbevidst
 • Resultatorienteret
 • Detaljeorienteret
 • Trinvis tilgang
 • Vedholdende
 • Struktureret
 • Planlægger
 • Traditionel
 • Sekventiel
 • Pålidelig
 • Tryghed
 • Grundig
 • Sirlig

Er du den detaljeorienterede type? Foto: Tatiana Nino, Unsplash

3. Den røde, relationelt orienterede, der spørger HVEM?

Detaljeorienteret og intuitivt tænkende – stikord, der kendetegner typen:

 • Social (en-til-en eller i grupper)
 • Non-verbal kommunikation
 • Imødekommende
 • Gruppearbejde
 • Samarbejde
 • Respektfuld
 • Tilgængelig
 • Udtryksfuld
 • Involveret
 • Berøring
 • Følsom
 • Empatisk
 • Støtter
 • Leger

Er du den eksperimenterende type? Foto: Edu Lauton, Unsplash

Den gule, eksperimenterede, der spørger HVORFOR?

Helhedsorienteret og intuitivt tænkende – stikord, der kendetegner typen:

 • Fleksibel
 • Nysgerrig
 • Strategisk
 • Risikovillig
 • Spekulerer
 • Fantasifuld
 • Kunstnerisk
 • Undersøger
 • Visualiserer
 • Ustruktureret
 • Eksperimenterer
 • Søger alternativer
 • Gør flere ting samtidig
 • Holistisk/det store billede
 • Forkærlighed for forandring

Hvilken type er du?

Har du allerede spottet din egen præferenceprofil? Er du ham, der gerne vil have styr på de praktiske detaljer på forhånd, og bliver du irriteret, når tidsplanen på dagens møde skrider? Så er du den grønne praktiker.

Eller er du hende, der sidder og efterspørger data, der underbygger det vi debatterer? Så er du overvejende blå. Eller noget helt tredje?

Og selvfølgelig er ingen af os rent den ene type. Tværtimod rummer vi lidt af hvert, men pointen her er, at elementer af hhv. blå, grøn, rød og gul sandsynligvis er til stede, hver gang du samler folk til et møde eller en konference. Og så kan du jo lige så godt tage højde for det i din planlægning.

Hvem er dine mødedeltagere?

Kendskab til de fire typer i Whole Brain-modellen kan hjælpe dig med at skabe møder, der favner alle præferencer. Samtidig inviterer modellen til at træde et skridt tilbage og se det hele lidt udefra.

Er du eksempelvis selv praktikeren, er der mange ting, du ikke naturligt af dig selv har med i dine overvejelser, men som har betydning for, at det også bliver et godt møde for de andre præferencetyper, og her kan modellen minde dig om at komme hele vejen rundt.

Sådan tager du højde for typerne i din mødeplanlægning

Nedenfor har jeg opsummeret et par gode råd, der hjælpe dig til at tage højde for hver af de fire typer i din mødeplanlægning.

DEN RATIONELLE

Måder du kan tage højde for den blå, rationelle mødedeltagers præferencer:

 • Skab en agenda med klare mål for temaer
 • Planlæg med analyse og kritiske drøftelser
 • Vis effektivitet
 • Fokuser på bottom line og gør det kortfattet
 • Giv klar beskrivelser af mål
 • Skaf de nødvendige data og beregninger

DEN PRAKTISKE

Måder du kan tage højde for den grønne, praktiske mødedeltagers præferencer:

 • Respekter program og tid
 • Vær konsistent
 • Bliv på sporet, og undgå sidespring i snakken
 • Send et detaljeret program ud i god tid
 • Tag noter på plenum-snakke
 • Fordel klare roller blandt mødets deltagere: mødeleder, tidsholder, referent

DEN RELATIONELLE

Måder du kan tage højde for den røde, relationelle mødedeltagers præferencer:

 • Lav ”check-in”
 • Synliggør koblinger mellem deltagernes input
 • Opmuntr alle til at bidrage – spørg!
 • Anerkend forskelligheden i ideer
 • Tillad tid til at dele og opbygge tillid
 • Tillad uformelle, spontane input

DEN EKSPERIMENTERENDE

Måder du kan tage højde for den gule, eksperimenterende mødedeltagers præferencer:

 • Tillad tid til at arbejde ”ud af boksen”
 • Skab variation og mulighed for sjov
 • Skab tid til brainstorm
 • Diskutér fremtiden og visionerne
 • Skab begejstring
 • Diskutér ”det store billeder”/perspektiver

Enkel gennemgang af Whole Brain-modellen

Ovenstående gennemgang er med vilje holdt på det helt enkle, forsimplede og direkte anvendelige plan. Whole Brain-modellen indeholder mange flere nuancer, facetter og muligheder, end jeg her har været inde på, men det er netop enkelheden og ikke nuancerne, der er pointen lige nu.

Det er Ned Herrmann der i sin tid udtænkte modellen, og Hermann International står for udbredelse og anvendelse af modellen. Er du interesseret i et mikro-indblik i, hvad whole brain-modellen også kan i team-sammenhæng, kan du se denne korte introduktionsvideo:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Sille Schirmer

Sille Schirmer står bag samtalelaboratoriet Schirmer Talks, hvor hun i samarbejde med virksomheder og organisationer bidrager til meningsfulde samtaler, der styrker relationer. Hun har udviklet samtalekort, der hjælper brugerne med at skyde genvej til berigende samtaler, og så har hun samtaleprojektet Tur med en Fremmed, været nysgerrig på sig selv og skiftende tur-makkere på lange, gående samtaler i både Danmark og USA. I Schirmer Kommunikationhjælper Sille Schirmer videnstunge B2B-virksomheder med at kommunikere vedkommende og modtagerrettet. Sille Schirmer er uddannet Cand. Comm. fra Roskilde Universitet og certificeret coach fra The Ford Institute i San Diego, Californien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *