Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Identifikation: Sidder du fast i din idé om dig selv?

Identifikation: Sidder du fast i din idé om dig selv?

IDENTIFIKATION: Står du ved en skillevej i din personlige udvikling? Læs hvorfor det er svært at gøre op med den identifikation, du har med din personlighed. Det handler om leder-identifikation, parforholds-identifikation og samfunds-identifikation. Forstå mulighederne og de indsigter du vil opnå.

Når du står ved en skillevej

Der kommer en tid, et tidspunkt, en skillevej, hvor du skal træffe et valg. Det er et valg omkring din personlige udvikling, hvor du enten vælger at gøre dig klar til et gennembrud eller vælger at udsætte dit personlige gennembrud.

Hvis du vælger et gennembrud

Hvis du vælger at gøre dig klar til et gennembrud, vil du miste dig selv for en stund. En del af dig vil aldrig blive det samme igen. Du vil efterlade dele af din personlighed for at give plads til nye måder at anskue og navigere i verden på.

Hvis du vælger at udsætte et gennembrud

Vælger du en udsættelse, vil denne mulighed, åbning eller tilgang måske/måske ikke opstå igen.

Der kan være mange gode forklaringer på, hvorfor du ikke ønsker at gøre dig klar til en forandring eller gennembrud. Et gennembrud, som vil modne og udfolde dig som menneske. Det kan virke besynderligt, at nogen ikke ønsker et liv med mere eksistentiel mening, dybere og mere givende relationer. Det er jo netop muligheden for at skabe noget værdifuld for andre sammen med andre. En af forklaringerne er, at de fleste mennesker ikke ønsker at opgive deres identifikation med deres personlighed.

Identifikation: Når du tror på “Jeg er … “

For at fungere normalt har du brug for en oplevelse af at være noget og af at have noget. Men du kan sidde fast i denne identifikation med din personlighed, når du ufravigeligt tror på indholdet af sætningerne: ”Jeg er …” og ”Jeg har …”.

Det kan være, at du tror, at du er fordomsfri, indlevende og nysgerrig på andre mennesker. Det kan være, at du tror, at du har en givende, gensidig og værdifuld relation til andre mennesker.

Det kan jo sagtens være, at du er fordomsfri, indlevende og nysgerrig på andre mennesker. Det kan også sagtens være, at du har en givende, gensidig og værdifuld relation til andre mennesker. Men du kan ikke flytte dig, hvis du sidder fast i antagelser, hvor du bliver provokeret over at blive sagt imod, eller hvis du har behov for at forklare sandheden i antagelserne. Sidder du fast i en identifikation er det en såkaldt over-identifikation.

Leder-identifikation: Når din selvopfattelse er hægtet op på at være leder

Leder-identifikation: Når din selvopfattelse er hægtet op på at være leder

Mange ledere identificerer sig med deres professionelle rolle. De har vanskeligt ved at acceptere, hvis de ikke længere skal være leder. Det er muligt at bygge et helt liv op omkring en lederrolle, lederposition eller lederfunktion, hvor man har en bestemt rolle, position eller funktion i forhold til andre mennesker.

Det er endda muligt at tilskrive sin selvopfattelse en række beføjelser og ansvarsområder. Som leder kan du have den antagelse, at du bliver nødt til at træffe bestemte beslutninger. At du er nødt til sikre at ting bliver eksekveret. Du føler måske, du har beføjelser til at sige eller gøre bestemte ting. Alt sammen noget, der er hægtet op på din identifikation med at være leder.

Parforholds-identifikation: Når man som partner tilpasser sig en rolle

Er du i parforhold, oplever du måske, at du bliver nødt til at opføre dig på en bestemt måde over for din partner. Måske føler du, at du har et særligt ansvar, du skal leve op til (og at din partner har et andet ansvar at leve op til).

Sprogligt er det korrekt, at du ”har en kæreste”. I virkeligheden kan du ikke have eller eje et andet menneske. Men identifikationen med at have noget (i dette tilfælde en kæreste) skaber tryghed og underbygger dine antagelser om det ansvar, du føler omkring dit parforhold.

Samfunds-identifikationer: Når du følder, du skal passe ind i rammen

Samfunds-identifikationer: Når du følder, du skal passe ind i rammen

Vi har også identifikationer, som er skabt af samfundet.

Jeg møder mange unge mennesker, der føler sig ekstremt presset over skolesystemets måde konstant at evaluere dem på. De skal have en plan for fremtiden. Deres evne til at drømme bliver nærmest systematisk trukket ud af deres færdigheder og gjort til skamme, hvis de har en drøm uden en plan.

Det at være gymnasieelev kan f.eks. indeholde en række identifikationer, som styrer den måde, man tænker og opfører mig på. Det samme gælder for det at være en kollega, husmor, nybagt far, eller hvordan vi opfører os under en pandemi.

Du bliver derfor ført ind i et utal af identifikationer, som er nyttige for, at familien, organisationen, samfundet osv. skal fungere. Men det er, når du sidder fast og mister din frihed, smidighed og fleksibilitet, at du nedsætter din mulighed for at modnes og udfoldes som menneske.

Vil du sidde fast i din identifikation?

Derfor kommer der tidspunkter i dit liv, hvor du må vælge om du vil sidde fast i din identifikation. Du kan også undersøge, om du dybest set ”er” det, du tror, du er, og ”har” det, som du tror, du har. Men denne undersøgelse er naturligvis ekstremt provokerende, og rigtig mange opgiver dette arbejde.

Når du undersøger, hvem du ”er”, og hvad du ”har”, vil du blive nødt til at tage stilling til din rolle på arbejdsmarkedet, din familiære status, dine venskabelige relationer, din sundhedsmæssige status og din frihed generelt. Dette er jo mange af livets eksistentielle byggesten, og de fleste opgiver undersøgelsen, før de egentlig er kommet i gang.

Tænk, hvis du skulle opdage …

  • at de mennesker, du ser privat, kun er sammen med dig, fordi du har en bestemt stilling i en virksomhed
  • at du er i gang med et studie, fordi dine forældre synes, det var en god ide
  • at du befinder dig i et parforhold, fordi du er bange for at være alene.

Dette vil være så ekstremt provokerende for de fleste mennesker, at man hurtigt forsøger at glemme opdagelsen og forkaste det nyttige ved øget selvindsigt.

Mulighederne ved at træffe valget

Hvis du vælger at undersøge, i hvor høj grad du sidder fast i din identifikation med din personlighed, vil du kunne opdage en ny frihed ved at give slip på over-identifikationen.

Som nævnt er det nyttigt, at vi alle har vores identifikationer for at familien, organisationen og samfundet hænger sammen, men det er over-identifikationen, som skaber begrænsningerne for dig.

Hvis du fx er leder, vil du naturligvis identificere dig med denne rolle, position eller funktion. Naturligvis. Men du kan have en over-identifikation, hvor du bliver provokeret, hvis andre betvivler dine beslutninger, siger dig imod, korrigerer dig direkte, belyser dine fejl eller udtrykker at du faktisk kun er leder af navn men ikke af gavn. Dette ville formodentligt være provokerende for de fleste, men tænkt hvis der var sandhed i sådanne udsagn. Og tænk, hvis du ikke turde undersøge den eventuelle sandhed. Og tænk hvis årsagen for ikke at turde se sandheden i øjnene var en over-identifikation med din rolle, position eller funktion.

På den private konto, kan du over-identificere dig med din rolle i parforholdet. Du kan have den antagelse at det at godt at være i et parforhold (bedre end at bryde op), at parholdet bringer dig en vis status på arbejde og blandt vennerne eller at det er lettere at forblive i forholdet end at bryde det op.

Hver gang vi befinder os i en over-identifikation vil det begrænse os. Omvendt vil det give os frihed, at undersøge om de antagelser, der ligger bag ved identifikationen er så sande, som vi går rundt og tror. Når du på modig vis begynder at undersøge dine over-identifikationer, og udholder at se virkeligheden i øjnene og dermed accepterer at du sad fast i en over-identifikation, ja så vil friheden vise sig.

Identifikation: 5 nye indsigter

5 nye indsigter, du vil gøre dig

Du vil opdage en ny frihed …

  1. hvor du i endnu højere grad vil stå ved dig selv.
  2. hvor du vil være konsekvent over for dine værdier og principper, og dermed fremstå med integritet og autenticitet.
  3. hvor du vil ære og respektere dig selv på en sådan måde, at de relationer, du befinder dig i vil være endnu mere ægte, fordomsfri og givende.
  4. hvor du vil være sammen med mennesker, der ser, hvem du er og holder af det, de ser.
  5. hvor du vil blive mødt af en accept og rummelighed, fordi du står ved dig selv og du vil invitere og inspirere andre til nænsomt at undersøge deres egne over-identifikationer.

Med denne personlige frihed vil du kunne modnes og udfoldes som menneske. Samtidig er du tro over for dig selv – og lægger dermed sund afstand fra samfundets normer og forventninger.

Er du klar til at møde udfordringen med nysgerrighed?

Valget handler om at gøre sig klar. Du ved aldrig, hvornår der er brug for at undersøge, om du over-identificerer dig med din personlighed eller ej. Men det er i ”gode tider”, at du gør dig klar til at møde dig selv i ”dårlige tider”. Det er, mens du har overskud og energi, at du undersøger dine identifikationer og over-identifikationer til de stunder, hvor nogen eller noget vil udfordre dig på, om du er den, du selv tror, du er.

Frem for at forsvare dig i fx din rolle som leder eller kæreste, vil du møde udfordringen med nysgerrighed og undren. Måske vil du opdage, at der var en bid sandhed i udfordringen som med nytte kunne undersøges.

Valget om at gøre dig klar vil give dig en fornyet frihed. En frihed til at modnes og udfoldes som menneske, som du helt naturligvis vil inspirere dit barn, din partner og dine kolleger til også at forsøge sig med.

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *