Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

Spiritualitet og ledelse – er der videnskab bag det?

Spiritualitet og ledelse – er der videnskab bag det?

SPIRITUALITET OG LEDELSE: Kan spiritualitet og ledelse tages seriøst? Og er der noget i de gamle paradigmer, vi med fordel kan pensionere for at skabe bedre resultater?

Spiritualitet er de senere år kommet meget op i tiden. Men hvordan hænger det sammen med logik og rationaler, som vi ellers har sværget til i århundreder? Hvad kan spiritualitet hjælpe os med? Vi kigger nærmere på spiritualitet og ledelse.

Spiritualitet i praksis

En af mine klienter skrev for nylig til mig: “Det kan åbenbart godt betale sig at give plads og give slip!”. Hun refererede til en af vores samtaler, hvor hun mærkede ind i det, hun ønskede skulle ske, og hvordan det ville føles. Hun skulle derefter give slip og plads til at ønsket kunne lande på den bedste måde. Desuden skulle hun praktisere denne lille øvelse hver dag.

Et par uger senere fik jeg en mail om, at hendes ønske var landet. Hun var så glad for at tingene endelig begyndte at gå i den rigtige retning. Det føltes som at sejle med strømmen i stedet for imod den.

Ifølge den meget omtalte lov om tiltrækning, der handler om at manifestere resultater, skal man netop visualisere og mærke resultatet for at kunne være i samme frekvens som ønsket – og dermed få ønsket opfyldt.

Læs mere om emnet i bogen ‘Din tankes kraft – kunsten at tillade’ af Esther og Jerry Hicks. De udtaler selv, at bogen er kommet til som et download fra en gruppe intelligente væsner, der kalder sig Abraham. Abraham og Hicks har millioner af følgere verden over.

Et resultat giver selvfølgelig ikke et bevis. Men over hele verden er der mange som forsøger sig med andre (selv)ledelsesmetoder end de gængse. Vi må forvente flere vidnesberetninger de næste år, også udenfor de såkaldt spirituelle kredse.

Sammenhængen til videnskaben

Carl Gustaf Jung talte bl.a. om det fælles ubevidste, som han mente var en slags vidensbank, vi alle kan trække på, hvis vi tuner ind på den rigtige frekvens. Han mente, at vi fik adgang i vores drømme. Jung havde flere processer for bl.a. Active Imagination i forbindelse med skabelse. Begge dele er tilstande, som kan opnås gennem meditation.

Det er ikke klarlagt, hvor præcist vi lagrer vores viden, men man ved at vores hukommelse fungerer distribueret og involverer forskellige dele af hjernen. Processer i hjernen synkroniserer hjerneceller og et hukommelsesspor opstår (Det store danske leksikon).

Det er foreslået, at vi ikke bare tapper ind i det fælles ubevidste, når vi har brug for det, men rent faktisk lagrer vores viden i det fælles ubevidste – altså at vi lagrer vores informationer i skyen! De gamle indiske Vedaer kaldte dette rum for Akasha. Netop i de gamle traditioner har meditation, ro og refleksion været brugt til at kunne tilgå visdom, som hjernens logik ikke kan tænke sig frem til. De gamle grækere opdelte i øvrigt tankeformer i Logos og Sophia – logik og visdom.

Videnskaben har for længst bevist, at vi som mennesker performer langt bedre, når vi mediterer og stilner tankeaktiviteten. Det sker bl.a. i forbindelse med fokus på åndedræt og decideret mentaltræning, som sportsfolk og mange ledere betjener sig af i stor stil.

Så vi ved allerede, at vi med ro, meditation og mentaltræning får

  • større mental kapacitet
  • øget følelsesmæssig modenhed
  • mange gange bedre performance og udholdenhed

Samtidig ser vi nu, at man i folkeskolerne er begyndt at indføre meditation på forsøgsbasis, og at de rapporterer om roligere børn, bedre læringsmiljøer og langt hurtigere indlæring.

Kvantefysisk sammenfiltring

Kvantefysisk sammenfiltring betyder, at objekt A er forbundet og har en sammenhæng med objekt B. Det kommer til udtryk ved, at objekt A kan påvirke objekt B og omvendt.

Sagt på en anden måde, så er vi alle forbundne på måder, vi ikke altid kan se. Noget mange oprindelige folk og mystikere har kendt til i årtusinder.

INFOBOKS:
Kvantefysisk sammenfiltring er et kvantemekanisk fænomen, hvor det er nødvendigt at beskrive den kvantemekaniske tilstand for to eller flere objekter som en helhed, selvom de enkelte objekter kan være rumligt forskellige steder. Dette betyder at (observerbare) fysiske egenskaber ved de enkelte objekter er korrelerede på en langt “stærkere” måde end enhver klassisk påvirkning kan forklare. Resultatet er at målinger udført på det ene objekt kan fortolkes som at influere andre objekter som objektet er sammenfiltret med. Kilde: Wikipedia

Spiritualitet betegner en form for åndelighed, der både kan hvile på intuitive, bevidsthedsmæssige eller eksistentielle erfaringer. Ved at acceptere den kvantefysiske forbindelse, kan vi tillade os at modtage forskellige former for viden og bruge den i beslutninger og daglig guidning i opgaver. Det vil sige i ledelsen af os selv og vores virksomhed.

Spiritualitet og ledelse - det handler om din hjerne

Hjernen som en transistorradio

Spiritualitet og ledelse kan kombineres og bruges til, rent praktisk, at skabe det, vi førhen skulle bruge mange ressourcer for at opnå. Loven om tiltrækning og Abraham-Hicks foreslår, at der er andre måder at skabe resultater på.

Mere interessant er det, at det at sætte sig ned med stearinlys og røgelse for at meditere, faktisk ses som arbejde på lige fod med knokleriet. Det er en disciplin på lige fod med andre fag, som kræver træning. Mange har dog svært ved at se det som “rigtigt arbejde”.

Ved at visualisere og mærke (tune) ind i vores ønske, bliver vores følelser det medie, som genererer den rette frekvens, som skal tiltrække ønsket. Det vil sige, at vi som objekt A tuner ind på ønskets frekvensbølge, som er objekt B.

Da objekt A og B nu er forbundne på samme frekvens, kan objekt A påvirke B og omvendt. Præcis som i tilfældet med min klient, der tunede ind på sit ønske og formåede at se det lande et par uger efter.

Spiritualitet og ledelse

I samme øjeblik vi begynder at acceptere, at der er flere veje til Rom, end vi kan se med det blotte øje – dvs. at der er mange flere muligheder og metoder, vi kan løse opgaver, lægge planer og bedrive ledelse på, bliver vores arbejdsliv helt og aldeles anderledes skruet sammen.

Denne “arbejdsmetode” kan ikke praktiseres, når man er presset eller hårdt spændt for. Det kræver træning og et vist personligt overskud at kunne distrahere fra dagligdagen. Så når vi begynder at træne denne måde at arbejde på, vil vi sandsynligvis begynde at se færre sygdomme, der relaterer sig til arbejdskulturer, hvor trivsel ikke er i tilstrækkelig fokus.

Når vi mediterer, stilner vi hjernen og tankerne. På den måde giver vi plads til billedskabelse, intuition og en indre viden om sammenhænge, vi ikke kan tænke os til. Fordi objekt A og B korresponderer, finder vi løsninger, som er helhedsorienterede, mere holdbare og giver hurtigere resultater.

Ledelse er også strategi og timing. Meditation og det at mærke ind, kan involveres i planlægning sammen med “de gamle” planlægningsværktøjer. Ved at respektere de kvantefysiske sammenhænge, vil vi kunne opleve overraskende rækkefølger for opgaverne. Alligevel hænger det hele forunderligt sammen og giver en fantastisk timing.

Marianne Arnkjær

Marianne Arnkjær hjælper selvstændige og ledere med at skabe holdbar succes for dem selv og deres virksomhed ved at udvikle dyb indsigt i og mod til eget lederskab og autentiske personlighed, samt helt praktisk handling på udfordringer i virksomhedsledelse. Marianne har en styrkeorienteret og spirituel tilgang til selvudvikling og bæredygtig virksomhedsudvikling, som hun mener hænger uløseligt sammen. Blandt værktøjerne kan nævnes positiv psykologi, Enneagrammet, Jungs Active Imagination og arketyper m.fl. Marianne er Mastercoach, business-, life- og stresscoach og har en mangeårig ledelsesmæssig baggrund i økonomi og IT i det private erhvervsliv. Hun er yogalærer og underviser i mindfulnes. Hun har coaching og konsulentvirksomheden Heartmind.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *