Meetafy.dk
Møder & facilitering

Se effekten af Jyske Banks anderledes møderum

Se effekten af Jyske Banks anderledes møderum

Anvendelse af møderum? Få svaret her i denne artikel hvor vi er på besøg hos Jyske Bank

LÆS OGSÅ! Sådan styrker Jyske Bank performance i en mødesituation

Har du som leder nogensinde spurgt dine medarbejdere, om de føler sig godt tilpas i virksomhedens møderum?

I min undersøgelse af medarbejderes oplevelse og anvendelse af møderum i Jyske Bank i Odense viste det sig, at det spiller en stor rolle for medarbejderne, at de kan vælge et møderum, de kan lide at være i, når de har kundemøder.

Her får du indblik i, hvad det er for faktorer, der spiller ind på, om dine medarbejdere har det godt i et møderum eller ej. Faktorer, der i høj grad betyder noget for dine medarbejderes trivsel, fokus og præstation i mødesituationer.

Det er vigtigt at din medarbejder kan lide møderummet

Det er vigtigt, at en medarbejder kan lide at være i et møderum

Et anderledes koncept for møderum

Jyske Bank har i mange år haft et møderumskoncept, der skiller sig ud fra andre bankers og i det hele taget fra andre virksomheders.

Jyske Banks møderum er nemlig meget forskellige og spænder fra traditionelle møderum til anderledes og overraskende temarum.

I undersøgelsen spurgte jeg ind til, hvordan seks medarbejderne oplever bankens meget forskelligartede møderum både personligt, professionelt og relationelt.

Skiller dine møderum sig ud fra mængden?

Jyske Banks møderum skiller sig ud fra mængden

Fokus på den personlige oplevelse

I indlægget her dykker jeg ned i den personlige oplevelse af møderum (jeg lover at komme ind på møderummets professionelle og relationelle betydning i senere indlæg).

På grund af de forskelligartede mødelokaler i Jyske Bank, Odense, og rådgivernes mulighed for at vælge imellem dem, gav det mening at spørge ind til deres oplevelse af at være i rummene.

Det viste sig, at de alle havde et eller flere favoritrum, som de personligt foretrak at være i, og andre rum, de ikke brød sig så meget om at være i.

Nu bliver det måske lidt nørdet

Det interessante her er, hvad det er, der gør, om de personligt kan lide et rum eller ej?

Det vil jeg dykke ned i her. Det bliver måske lidt nørdet, men det er vigtigt, så hæng på!

God viden om møderum

Måske er det lidt nørdet, men hæng lige på …

I analysen af interviewene fandt jeg ud af, at medarbejderens personlige oplevelse af møderummene kan deles op i to niveauer af oplevelser. Dem har jeg kaldt den umiddelbare kropslige rumoplevelse og den vurderende rumoplevelse.

De to oplevelsesniveauer

Den umiddelbare kropslige rumoplevelse får vi i det øjeblik, vi træder ind i et rum. Den opstår, inden vi overhovedet når at bearbejde de indtryk, vi får, og fører lynhurtigt til en følelsesmæssig stemthed, der i udgangspunktet bestemmer, hvordan vi oplever at være i rummet.

Den vurderende rumoplevelse opstår i forlængelse af den umiddelbare kropslige rumoplevelse og er en mental bearbejdning af de første sanseindtryk.

Hvordan bearbejder vi sanseindtrykkene?

Vi er alle udstyret med et personligt analyseapparat, når det gælder vurderingen af de indtryk, vi får – blandt andet i rum.

Analyseapparatet er blevet til via vores kulturelle og sociale baggrund, uddannelse, arbejde, venner m.v. Vi har altså et værdisæt, vi vurderer vores omgivelser ud fra.

Hvordan opfatter du et givent møderum?

Vi vurderer og ”vejer” vores omgivelser – kan vi lide dem eller ej?

Den umiddelbare kropslige rumoplevelse

Når vi skal kigge på, hvorfor en medarbejder kan lide et møderum eller ej, er det altså i første omgang den kropslige – sansemæssige – oplevelse af rummet, der betyder noget. Her får du nogle udtalelser fra medarbejdere i Jyske Bank, der viser, hvordan et rum opleves kropsligt:

Behovet for plads

En privatrådgiver synes, at møderummet ”Pletten” (Se foto længere nede i artiklen) virker som en energityv og udtaler: ”Jeg kommer ned i kardance, fordi det er lidt bløde stole.”…”Det er lidt tunge stole og jeg kan godt lide at være dynamisk.”

Samme rådgiver siger om et andet, lidt smalt rum: ”… følelsen i rummet har presset mig lidt sammen i forhold til skærmen og ståstedet derinde.”

Til gengæld siger hun om det største møderum: ”Jeg synes, jeg bliver mere dynamisk i de store lokaler, eller når jeg står op … jeg synes mine præstationer bliver lige det ekstra.”.

Rådgiveren har brug for plads til at agere og føle sig dynamisk. Hendes energi bremses af stolene, som er svære at flytte på, og dermed ikke gør det naturligt og let at rejse sig under mødet.

Fysisk udfoldelse og møderum

Kroppen betyder meget for vores møde med verden – for eksempel plads til bevægelse

Behovet for fylde

En anden privatrådgiver bruger til gengæld aldrig det store mødelokale: ”Bordet er for stort. Det bliver for tomt.”

Han føler også, at det nuværende møderum kaldet ”Rejsen” er for stort i forhold til det tidligere ”Rejsen”. ”Tidligere var flyvingen oppe i et andet rum. Der var det mere intimt. Nu står det lidt og flagrer, for rummet er meget stort.”

Et andet møderum kan han til gengæld godt lide, fordi der ikke virker tomt: ”Nu er der sat lidt ind, der giver noget fylde.” Og hans foretrukne rum er netop et rum med varme og fylde, som han synes er et behageligt, roligt, intimt og hyggeligt rum.

Rådgiveren her har tydeligvis behov for mindre, intime og mere mættede rum end for plads.

Det sker hele tiden – ofte ubevist

Vi oplever alle sammen rum med vores krop og mærker mere eller mindre bevist, hvad rummet gør ved os sansemæssigt. Begrænser rummet os? Eller giver det plads? Er det for bart eller overfyldt? Giver det et trygt og omsluttende indtryk? Vi lægger hver især vægt på forskellige kvaliteter ved et rum.

Den vurderende rumoplevelse

Vi bearbejder det kropslige indtryk

Vi bearbejder de kropslige indtryk mentalt

Når vi har mærket, hvordan rummet umiddelbart påvirker os kropsligt og sansemæssigt, begynder vi at bearbejde indtrykkene mentalt. Det betyder, at vi vurderer indtrykkene ud fra det personlige analyseapparat, jeg nævnte tidligere.

Her kommer et par eksempler på hvordan medarbejdere hos Jyske Bank vurderer rum ud fra deres personlige analyseapparat:

Et mangfoldigt rum

En privatrådgiver udtaler: ”…jeg synes ”Rejsen” går i alles hjerter, der er en fly-vinge, der er godt lys og en god atmosfære i lokalet, hvorimod ”Vinbaren” bliver lidt mere tung. Så kan jeg godt blive sådan lidt aaahhh… passer det lige? Hvis det er en helt ny kunde, jeg måske aldrig har mødt før. ”Vinbaren”? Nå I tjener da godt nok mange penge i banken, siden I har en vinbar, eller sådan. Det kan godt crashe oppe i mit hoved. Hvor jeg synes ”Rejsen”. Det er sådan mere … nu er jeg også selv en globetrotter … så det passer til mig. Jeg hviler i at være der.”

Faktisk føler hun, at ”Rejsen” er et rum, der kan rumme meget – også de svære samtaler. Hun udtaler om ”Rejsen”: ” Ja, og der er sådan plads, fordi det nogle gange kan være nogle tunge områder, vi sidder omkring – hvad sker der, hvis vi dør, hvis vi bliver syge og i det hele taget bare sådan tungt for nogen i hvert fald.”

Går møderummet Rejsen hos Jyske Bank også i dit hjerte?

Går Rejsen også i dit hjerte?

En erhvervsrådgiver synes til gengæld, at det er ”Vinbaren”, der kan bruges i mange situationer. ”Vinbaren” er nemlig hans foretrukne rum til mindre møder, og han udtaler: ”…. det er et mangfoldigt rum, der rammer en bred målgruppe, og samtidigt synes jeg, det er væsentligt hyggeligere, end de der visionsmødelokaler.” (Visionslokalerne er de mere traditionelle møderum).

De to rådgivere har tydeligvis helt forskellig opfattelse af, hvilket rum der rammer den bredeste målgruppe. De vurderer ganske enkelt rummene ud fra, hvad de kan identificere sig med som person.

Et mangfoldigt rum som rammer bredt

Er Vinbaren et mangfoldigt rum, der rammer bredt?

Trist eller hyggeligt

Samme privatrådgiver, som før dømte ”Pletten” til at være en energityv, mener rummet er at lidt mørkt og trist, og i det hele taget er: ”perfekt til skilsmisse”, hvor man lige vil samle parterne uden alt muligt forstyrrende.

Den vurdering er en anden privatrådgiver imidlertid slet ikke enig i. ”Pletten” er nemlig hendes foretrukne rum, og hun udtaler, at rummet: ”…er indrettet som en lille stue, og det synes jeg bare er rigtig hyggeligt. Det er sådan indrettet, at vi sidder stille og roligt hyggeligt … og sådan lidt uformelt.”

Kan du lide dette møderum i Jyske Bank?

Møderummet Pletten opfattes helt forskelligt af de to rådgivere

Man ser tydeligt at rådgiverne hver især vurderer møderummene ud fra deres eget analyseapparat. Deres egne præferencer spiller ind på, om de vælger rummet til eller ej.

Kroppen spiller ind på sindet

Man kan også se, at den umiddelbare rumoplevelse spiller ind på, hvordan medarbejderne vurderer rummet mentalt.

For rådgiveren, der gerne vil bevæge sig i rummet og kan lide at føle sig dynamisk, gør de tunge stole rummet statisk og trist, og hun synes rummet er ”perfekt til en skilsmisse”. Rummet går ganske enkelt imod hendes dynamiske adfærdsmønster og personlighed og hæmmer hendes præstation på mødet.

Hvad skal du overveje?

Når du som leder skal sørge for, at dine medarbejdere har de bedst mulige betingelser for at trives, holde fokus og præstere i virksomhedens møderum, er det altså vigtigt, at du ikke bare får indrettet nogle måske nok pæne, men ensartede og intetsigende møderum. Møderummene skal, ud over at fungere praktisk, også tage hensyn til:

Hvordan dine medarbejdere gerne vil agere i rummet:

  • Har de brug for plads til at bevæge sig rundt, gå op til skærmen, gestikulere m.v.
  • Eller foretrækker de mere omsluttende og ”mættede” rum, hvor det fortrolige og nære møde understøttes

Hvad dine medarbejdere kan identificere sig med:

  • Hvilket rum vil de være stolte af at blive koblet sammen med
  • Hvilke æstetiske virkemidler – udsmykning, farveholdning, materialer, inventar – der får dem til at føle sig hjemme/godt tilpas
  • Hvilket ”tema” hviler de i på baggrund af værdier, interesser, alder, køn m.v.
Der er aldrig kun et korrekt møderum - møderum kan mange ting

Der skal være flere muligheder – der er ikke kun en rigtig ”vej”

Skal de klimpe på en streng?

Derfor går det ikke med kedelige ensartede møderum, der kun tilgodeser én adfærds- og interaktionsform og ét (æstetisk) udtryk. Det svarer til, at dine medarbejdere har en guitar med en streng, når de skal spille op til dans. Det bliver der ikke meget musik ud af.

Du bliver nødt til at tage højde for dine medarbejderes behov rent kropsligt og mentalt, hvis du vil styrke deres trivsel og præstationer.

Giv dine medarbejdere flere rum og muligheder

Giv dine medarbejdere flere strenge at spille på

Før du indretter møderummet

Hvis du skal indrette nye møderum, så tag de rumlige behov seriøst. Få undersøgt dine medarbejderes kropslige og mentale behov, så de ligesom medarbejderne i Jyske Bank har mulighed for at holde møde i et møderum, de hviler i.

De gode møderum giver medarbejderne mange flere strenge at spille på i deres professionelle møde med kunder, kolleger og samarbejdspartnere. Det øger trivslen i, og stoltheden over virksomheden og medarbejdernes fokus og præstationer forbedres.

Tine Rosa Ebdrup

Tine Rosa Ebdrup hjælper virksomheder og organisationer med at transformere passive møderum til aktive medspillere, der styrker medarbejdernes præstationer og trivsel. Tine er designer og har en Ph.d. i rum, æstetik og brugerinvolvering. Hendes særlige interesse er derfor brugernes oplevelse af rum. Møderummets indretning og atmosfære har betydning for, hvordan en medarbejder føler sig tilpas i rummet både personligt og professionelt. Den har også betydning for den relation, der skabes mødedeltagerne imellem. Rummet påvirker altså mødet og dermed mødets udfald. Tine ser møderum som konkrete redskaber, der strategisk kan bruges til at skabe gode og produktive møder. I sin virksomhed Rum&Liv formidler hun sin viden både som konsulent, gennem inspirerende oplæg og afklarende workshops.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *