Meetafy.dk
Møder & facilitering

Ny strategi! Kan vi tegne vores fælles fremtid?

Ny strategi! Kan vi tegne vores fælles fremtid?

Når en nye strategi, et nye projekt eller andet skal sættes i gang, starter det altid med en forestilling om, hvordan det kan blive. Er der flere end en person, begynder dialogen.

Vi forklarer hinanden, hvad det er, vi gerne vil, ud fra vores helt eget perspektiv. Vi kommer alle sammen med nogle erfaringer i rygsækken, som var gode og mindre gode. Ting, som ikke virker mere, og derfor skal vi sammen finde en ny retning og måde at arbejde på. Processen udmunder sig i en masse ord og sætninger, som beskriver, hvor vi gerne vil hen.

For nylig blev jeg kontaktet af en ledelseskonsulent, som netop havde stået for netop sådan en proces. Virksomheden havde fået en ny direktør, og nye medarbejdere var kommet til.

Min opgave var nu at tolke og tegne de værdiord, som var skabt på en workshop, hvor ledelse og medarbejdere havde været samlet om at skabe en ny kultur i deres virksomhed. Når ord bliver tolket til tegning, står meningen af ordet mere klart. Ideen med at tale om meningen er derfor vigtig for den dybere fælles forståelse.

Når vi sætter tegning på ord

Overskriften for workshoppen var: Hvilken kultur vil vi skabe? Og hvilke værdier har vi?

Eksempler på værdiord, som jeg tolkede til tegninger:

  • Vi har tillid
  • Vi lærer af vores fejl
  • Arbejde skal være kreativt og sjovt
  • Vi giver professionel god service.

Tegningen som metafor: I tillid og ledt af vores intuition, kan vi løse opgaven inden for de rammer, vi har sat fra start af. Vi går ind på hængebroen og ud i tågen – og vi har tillid til, at når vi rammer tågen, kan vi se endnu en bid af broen (løsningen) osv. Tegning: Kristine Nygaard

“Vi skal have tillid til hinanden”

Vi talte om meningen med at have tillid. Hvad betyder tillid for samarbejdet i den nye kultur?

Projektgruppen snakkede om tegningen og og blev enige om, at når de går i gang med en opgave, kan de ikke forudse alle detaljer til ende. Der kan ske ting undervejs, som de ikke kender til fra start. Som projektgruppe skal de derfor have tillid til, at løsningen folder sig ud undervejs, imens de arbejder på opgaven sammen.

Tegningen som metafor: Fugleungen, som lærer at flyve, når den springer ud af reden. Med små justeringer flyver den og bliver bedre hele tiden. Vi skal hele tiden kunne omstille os, når vi arbejder med komplekse opgaver og lærer af vores fejl. Tegning: Kristine Nygaard

“Vi skal lære af vores fejl”

Projektgruppen talte om hvad de mener med, at “vi lærer af vores fejl”.

Det er en falsk præmis at tro, at fejl er lig med fiasko. Erkendelsen af, at ‘vi lærer, når vi fejler’, er nogle gange svær, for når vi fejler, kommer vi til at bebrejde hinanden for ikke at være dygtige. Det er en falsk præmis, fordi vi hele tiden bliver dygtigere for hver gang, vi lærer af vores fejl. Og kan håndtere komplekse opgaver.

Tegningen som metafor: Mindre brandslukning og et stabilt maskinrum som kører som smurt. Tegning: Kristine Nygaard

“Vi skal have tid til udvikling og kreativitet”

Projektgruppen talte om meningen med at ville arbejde med mere kreative og sjove opgaver: Snakken om denne tegning handlede om at skabe struktur i de daglige arbejdsrutiner – og frigive tid til udvikling og kreativitet. Når der ikke er en fælles form og ramme for, hvordan gruppen deler og formidler opgaver mellem sig i hverdagen – bruger alle for meget tid på at fikse frem for at skabe mere værdi for kunderne.

Det er en helt klassisk udfordring i virksomheder, at når der kommer nye medarbejder og opgaver ind – bruges der enormt meget tid på indkøring og kommunikation, hvis der ikke er skabt en klar fælles procedure for arbejdsgange og processer.

Tegningen som metafor: Det professionelle værksted hvor du afleverer nøglen om mandagen og kan hente din bil når den er klar fredag. Der er klare aftaler, og forventningerne er afstemt i forhold til, hvad der skal laves, og hvor lang tid det tager. Tegning: Kristine Nygaard

“Vi skal give god service”

Vi talte om meningen med at vi giver professionel god service: Vores kunder skal ikke involveres i, hvordan vi løser opgaven – men føle sig trygge og i gode hænder.

Så kan man tegne fremtiden?

Det synes jeg, at man kan – når vi tegner frem for kun at skrive ord om fremtiden, giver det os mulighed for at se konkrete eksempler på, hvordan det kunne se ud.

Når vi kan se det for os, er det lettere at forstå, og det er lettere at handle på. Vi bygger heller ikke en bro uden en tegning. Jo mere kompleks en opgave er, og jo flere der er involveret desto vigtigere er det for den enkelte at kunne se, hvad det betyder for netop dem – der hvor de står, fra deres perspektiv. De arbejdsopgaver, de skal udføre, og beslutninger, de skal tage for, at vi alle når vores fælles mål.

Hvor stor en værdi ligger der i at tegne?

Dan Roam, som er forfatter til de internationale bestsellerter: “The Back of the Napkin” og “Blah Blah Blah: Hvad gør vi, når ord ikke virker?” Han viser os, hvor stor værdi, der ligger i at tegne det, vi taler og skriver om, så det giver mening i praksis.

Dan Roam er i videoen herunder sammen med Simon Sinek, som er bedst kendt for at popularisere begrebet WHY i sin første TED Talk i 2009. I videoen tegner de sammen “Simon Sineks citat fra hans bog ”Start with WHY”

”We achieve more when we chase the dream instead of the competition.”
“Vi opnår mere når vi forfølger drømmen frem for at forfølge vores konkurrenter

Simon Sinek og Dan Roam tegner sammen:

Kristine Nygaard

Kristine Nygaard er grafisk facilitator i konference og eventbranchen og har specialiseret sig i visuel kommunikation i forbindelse med forandringsprocesser og strategiimplementering. Kristine Nygaard er indehaver af Kristine Nygaard og Kiss The Frog. Kunderne tæller bl.a. Abbvie, SKAT, Novo Nordisk, AstraZeneca, Kromann Reumert, Grohe, DTU, Gartner m.fl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *