Meetafy.dk
Møder & facilitering

Er du opmærksom på dine møderums performanceværdi?

Er du opmærksom på dine møderums performanceværdi?

Har du tænkt på, hvad de fysiske omgivelser betyder for vores interaktion med andre mennesker? For vores adfærd og performance? Vores selvbillede? For hvordan andre opfatter os? Er der for eksempel et bestemt møderum, du foretrækker, når du skal tale med en vigtig kunde første gang? Og et andet du foretrækker, når du skal have en personlig, måske lidt svær samtale med en medarbejder eller kollega?

Vores identitet og adfærd er foranderlig

Sociologen Erving Goffman mener, at vi alle performer i henhold til den kontekst og de omgivelser, vi er i. Altså opfører vi os forskelligt alt efter,

 • hvilke mennesker vi er sammen med
 • hvilken situation det er, og
 • hvor vi er.

Vores identitet er altså ikke en formfast størrelse, men i stedet flydende og foranderlig – påvirkelig af vores møder med andre og af de rum, vi møder dem i.

Rummet som scene for den rigtige eller forkerte stemning

Et fysisk rum kan derfor betragtes som en scene for de interaktioner og aktiviteter, der skal ske i rummet. Nogle gange er man heldig, at ”scenens scenografi” støtter op om situationen og dens sociale interaktioner – med andre ord opmuntrer til den rette adfærd og slår den rigtige stemning an. Andre gange kan scenografien modarbejde situationen.

Kan dette rum inspirere jer? Foto: Unsplash

Når møderum vælges med omhu

Hvis man kan vælge mellem flere typer møderum til eksempelvis den personlige svære samtale, vil de fleste nok foretrække et mindre rum, der udstråler varme frem et stort repræsentativt møderum. Et stort åbent rum vil direkte modarbejde en personlig og svær samtale. Til gengæld vil det ofte gøre sig godt ved mødet med den vigtige kunde.

Rum understøtter vores performance

Når Erving Goffman skal beskrive menneskers sociale interaktioner, anvender han begreber fra teaterets verden (læs mere under afsnittet om teori). For eksempel benytter han ord som:

 • Performance
 • Setting
 • Frontstage
 • Backstage.

Når vi kigger på rum, er begreberne Frontstage, Backstage og Performance interessante. De rum, som kunder inviteres ind i, er et Frontstage-rum. Et rum, der skal vise virksomheden fra sin bedste side, og hvor medarbejderen benytter sin Frontstage-identitet og er max ”på”.

Som kontrast til Frontstage er Backstage. Det er der, hvor kunderne ikke kommer, hvor medarbejdere og personale kan være mere uformelle og afslappede.

Desværre mangler der ofte et fokus på, at rummene, hvad enten de er Frontstage- eller Backstage-rum, skal understøtte en medarbejders performance bedst muligt gennem sin ”scenografi” og indretning.

Mange steder er sammenhængen mellem ”scenografi” og den ønskede performance ikke-eksisterende. Ønsker du medarbejdere, der samarbejder, tænker nyt og er engagerede og stolte af deres arbejdsplads, så giv dem rum, der fremmer det!

Fremmer dette rum performance? Foto: Unsplash

Rum med høj performanceværdi

Det ideelle er, hvis både Frontstage-rum og Back-stage-rum indrettes så medarbejderne kan agere optimalt i de to forskellige kontekster. Skal vi for eksempel have et møde med en ny vigtig kunde og skal agere efter vore Frontstage-identitet skal vi helst være et sted:

 • Der understøtter os professionelt som repræsentant for virksomheden – signalerer værdier og normer, vi er stolte af
 • Der gør det muligt at udøve vores faglighed – det praktiske fungerer og materialer er til rådighed

Skal vi derimod performe optimalt i et Backstage-miljø er det vigtigt at rummene:

 • Får os til at føle os godt tilpas om menneske – dvs. har en atmosfære og indretning, vi kan identificere os med
 • Giver muligheder for at søge forskellige miljøer – stillerum, rum til samarbejde og kreativitet, bløde og uformelle miljøer m.m. – alt efter ens opgaver og arbejdsform

Backstage nedprioriteres

I mange virksomheder er der desværre en tendens til at gøre mest ud af Frontstage-rummene indretningsmæssigt – for eksempel reception og konferencerum – og nedprioritere Backstage-rummene – kontorer og mindre møderum (se case).

Performanceværdien glemmes

Mange steder tænker man slet ikke over, at rum har en performanceværdi – at rummet direkte influerer på medarbejdernes performance. At et møderum for eksempel i høj grad indvirker på deltagernes adfærd og interaktioner og dermed deres performance og mødets udfald.

Hvordan med din egen virksomhed?

 • Har du overvejet, hvordan det står til med performanceværdien i din virksomheds rum?
 • Har I møderum, som gør dig stolt, når du modtager kunder og gæster? Møderum, der viser virksomhedens værdier og normer?
 • Har I møderum, hvor du kan tage den personlige og måske lidt svære samtale i et rum med en omsluttende og varm atmosfære?

Vil du foretrække dette rum til den personlige samtale eller til mødet med den nye kunde?

Case: Når virksomheden KUN prioriteter Frontstage

Jeg var engang tilknyttet en større dansk virksomhed. Mens jeg var ansat byggede de deres Aarhuskontor om og byggede et nyt domicil i København. I den proces oplevede jeg et tydeligt eksempel på forskellig prioritering af Frontstage- og Backstage-miljøer.

Det store flotte fællesområde

I Aarhusafdelingen gav det sig udslag i, at der virkelig blev skruet op for indretningen og udsmykningen i det store fællesområde, der stødte op til receptionen, og som man som gæst enten gik igennem, holdt møde i, eller i mere uformelle sammenhænge fik sig en kop kaffe i.

Dårligt indrettet backstage

Som resultat af ombygningen måtte nogle medarbejdere flytte til nye kontorer. Hvilket de selv stod for. Det vil sige, at de måtte indrette sig, som de nu bedst kunne med de møbler, de havde. Pengene til indretning var tydeligvis brugt på Frontstage-området. Det medførte flere steder dårligt indrettede rum og en ret stor kontrast, for de medarbejdere, der gik igennem det store flotte Frontstage-område og ind i deres dårligt indrettet Backstage-område. Det fik ikke de medarbejdere til at føle sig værdsatte.

Det grå inventar backstage

I det nye domicil i København var alt nyt og i god kvalitet. Det store rum, der bød kunder og gæster velkommen, var imponerende og de åbne etagers fællesområder var tilført farvede møbler og udsmykning. På trods af at domicilet var med nyt, så var det en anden verden, når man kom Backstage – ind på kontorerne, hvor medarbejderne sad mange timer og arbejdede hver dag. Her var alt inventar gråt og gulvet beige.

Upersonlige og farveløse rum

I tillæg var det ikke tilladt at hænge noget op på væggene uden en godkendelse fra facility-manageren. Det resulterede i meget upersonlige og farveløse rum. Det er tankevækkende, at der hvor medarbejderne skulle opholde sig mest – på kontorerne – var der intet liv og ingen farver eller udsmykning tænkt ind. Alle kontorene lignede simpelthen hinanden i deres farveløshed.

Det skal siges, at virksomheden på mange måder gjorde meget for, at deres medarbejdere skulle have det godt. Der var gode kantiner, fester, fitnesscenter mm. Men Backstage-områderne – kontorerne – den konkrete fysiske virkelighed som medarbejderne skulle præstere og performe i hver dag blev ikke prioriteret.

Hvordan vil det påvirke mødet, hvis det var indrettet som en togkupé?

Guide til Erving Goffman og teatrets begreber

Erving Goffman tager udgangspunkt i teaterets begreber, når han beskriver menneskers interaktioner og adfærd. Her er de fire forklaret, som umiddelbart er interessante for brugen af rum.

Performance – adfærd og handlemåder

Erving Goffman bruger ordet Performance til at beskrive en persons forskelligartede adfærd og handlemåder foran en bestemt tilskuergruppe (tilstedeværende, der er opmærksomme på personen.) Gennem sin performance giver personen mening til sig selv og andre samt situationen. Personen viderebringer indtryk til tilskuerne, som bekræfter hans eller hendes identitet i netop den situation. Måske er personen bevist om sin performance og har et formål med den, måske ikke. Uanset vil tilskuerne konstant tillægge både performance og personen mening.

Setting – forskellige settings har forskelligt publikum

En Setting består af scene, rekvisitter og stedet, hvor interaktionen finder sted. Forskellige Settings har forskelligt publikum. Det kræver, at en person ændrer sin performance til hver ny Setting.

Frontstage – det handler om at bliver set

Når en person er Frontstage påtager han eller hun sig sin Frontstage-identitet og handler ud fra den forudsætning, at han eller hun bliver set af andre. Personen er altså ”på” og siger derfor ting, der giver særlig mening for tilskuergruppen og for situationen/konteksten.

Backstage – den afslappede og uformelle ramme

Når en person derimod befinder sig Backstage, har han eller hun ikke et udefrakommende ”publikum”, der er opmærksomme på hende eller ham. Derfor kan personen opføre sig mere afslappet og uformelt. Aflægge de rollerne han/hun påtager sig i Frontstage-områderne og være mere sig selv.

Tine Rosa Ebdrup

Tine Rosa Ebdrup hjælper virksomheder og organisationer med at transformere passive møderum til aktive medspillere, der styrker medarbejdernes præstationer og trivsel. Tine er designer og har en Ph.d. i rum, æstetik og brugerinvolvering. Hendes særlige interesse er derfor brugernes oplevelse af rum. Møderummets indretning og atmosfære har betydning for, hvordan en medarbejder føler sig tilpas i rummet både personligt og professionelt. Den har også betydning for den relation, der skabes mødedeltagerne imellem. Rummet påvirker altså mødet og dermed mødets udfald. Tine ser møderum som konkrete redskaber, der strategisk kan bruges til at skabe gode og produktive møder. I sin virksomhed Rum&Liv formidler hun sin viden både som konsulent, gennem inspirerende oplæg og afklarende workshops.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *