Meetafy.dk
Møder & facilitering

Employee Experience – sådan skiller virksomheder sig ud i fremtiden

Employee Experience – sådan skiller virksomheder sig ud i fremtiden

Tænker du som leder på, hvordan du skal tiltrække de dygtige medarbejdere fremover?

Et af svarerne hedder Employee Experience. Hvis du ikke har stiftet bekendtskab med begrebet endnu, så gør dig selv den tjeneste at læse med her, hvor jeg bl.a. kommer ind på, hvilke elementer Employee Experience består af, og hvordan du som leder eller I som virksomhed kan komme i gang med at tænke medarbejderoplevelse ind i jeres fysiske rammer.

Jacob Morgan – en internationalt anerkendt forfatter, futurist og foredragsholder inden for fremtidens arbejdsmarked – taler om Employee Experience, som et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække medarbejdere. Det vil kræve en omstilling for mange virksomheder, men det er nødvendigt for at følge med udviklingen.

Oplevelsen af de fysiske rammer får større betydning

For vi må se det i øjnene, at vores samfund er i stærk forandring. Innovationssamfundet er under udvikling, og værdier og normer ændrer sig. Det får markante følger for den måde, vi arbejder på, og de miljøer, vi gerne vil arbejde i. Medarbejdernes oplevelse af en virksomhed – blandt andet de fysiske rammer – får større og større indflydelse på, om en virksomhed bliver anset som attraktiv at arbejde for eller ej.

Vores samfund er i forandring og værdier og normer ændrer sig. Foto: Ross Findon, Unsplash

Udviklingen bremses af gamle strukturer

Ifølge økonomen Keld Holm er vi egentlig godt på vej mod innovationssamfundet. Vores mindset er i det store og hele parat til at tage skridtet, men desværre bremses udviklingen af, at vi stadig hænger fast i de sociale mønstre og samfundsmæssige strukturer, der er et levn fra industrisamfundet. (læs mere om Keld Holms tanker her)

Vi hænger stadig fast i de sociale mønstre og samfundsmæssige strukturer fra industrisamfundet. Foto: Olivier Collet, Unsplash

Gør op med de gamle normer

Det betyder også, at nye måder at arbejde på bremses af de gamle normer, vi slæber med os fra tidligere tider. For at tage skridtet ind i innovationssamfundets arbejdskultur må vi gøre op med vores forældede syn på det at arbejde og de rum, vi arbejder i.

Vi må gøre op med vores forældede syn på det at arbejde og de rum vi arbejder i. Foto: Austin Distel, Unsplash

 

Der er brug for flow og forandring

De nye generationer, der kommer på arbejdsmarkedet, har et helt andet syn på, hvordan og hvor man kan arbejde. De har brug for flow og forandring og deres tanker bremses af de traditionelle og linærer kontormiljøer og mødefaciliteter, der er normen de fleste steder i dag.

Der er brug for flow og forandring. Foto: Austin Distel, Unsplash

 

Fremtiden kræver helt nye fysiske rammer og muligheder

I artiklen ”How The Physical Environment Impacts Employee Experience” fra 2018 skriver Jacob Morgan:

”Interestingly enough, with the rise of co-working locations, global connectivity, and collaboration technologies, many people believe that offices are going to die.”

Han mener imidlertid, at det kun er de traditionelle kontorer, vi kender i dag med rækker af borde i kedelige lokaler, der er på vej ud – eller rettere bør være det.

I stedet har vi brug for helt andre fysiske miljøer i fremtiden. Morgan mener nemlig, at:

”…the buildings themselves are going through a bit of an office design renaissance, and instead of disappearing, offices are reemerging as employee experience centers.”

De kedelige kontorer vi kender i dag, bør være på vej ud. Foto: Alex Kotliarskyi, Unsplash

 

I USA er Microsoft og flere andre allerede i gang

I USA er det ikke bare snak. Her ses interessen for Employee Experience hos store virksomheder som Microsoft, LinkedIn, Whirlpool, Samsung, Amazon, som bruger store summer på at omdanne deres u-inspirerende kontormiljøer til ”employee experience centers”.

Flere store anerkendte virksomheder har fokus på Employee Experience. Foto: Jeremy Bishop, Unsplash

En nødvendig udvikling

Og det er en nødvendighed. Når arbejdskulturen ændrer sig, må arbejdsmiljøerne også ændre sig. Ellers bremses udviklingen af de gamle strukturer og mønstre, som peger bagud på et forældet mindset, som Keld Holm beskriver det.

3 vigtige faktorer for den gode medarbejderoplevelse

Men hvad er det for elementer, der betyder mest for medarbejdernes positive oplevelse af en virksomhed?

Det har Jacob Morgan gjort et stort arbejde for at kortlægge. Ved at interviewe 150 ledere verden over har han fundet frem til tre elementer, der har stor betydning for medarbejderes oplevelse af en virksomhed:

  1. Kulturen – Er der en god virksomhedskultur, som engagerer, bakker op og motiverer?
  2. Teknologi – Fungerer teknologien, så arbejdet kan udføres let og effektivt?
  3. Det fysiske rum – Er der behagelige, inspirerende og fleksible rum til rådighed?

Se videoen, hvor Jacob Morgan forklarer de tre elementer

4 vigtige faktorer for et attraktivt fysisk miljø

Ifølge Jacob Morgan udgør det fysiske rum 30 procent af den samlede medarbejderoplevelse. Det er ret meget, når man tænker på, hvor nedprioriteret de fysiske omgivelser er mange steder.

Det fysiske rum udgør 30 procent af den samlede medarbejderoplevelse

De parametre Jacob Morgan peger på som vigtige for at skabe et attraktivt fysisk arbejdsmiljø, der tiltrækker de gode medarbejdere, er:

Hvad betyder de fire parametre i praksis?

Man kan selvfølgelig arbejde med de fire parametre på mange måder. Her kommer jeg med nogle overordnede bud på, hvordan parametrene kan omsættes i et fysisk miljø:

1. Chooses to bring in friends or visitors

Få indrettet miljøer, der gør medarbejderne stolte over at vise dem frem for besøgende.

Det er godt for dine medarbejdere at være i miljøer, de kan identificere sig med, og som har atmosfære. Det er også godt rent brandingmæssigt i forhold til kunder. Og ikke mindst er det godt i forhold til at tiltrække nye medarbejdere.

De fysiske rammer kan skabe stolthed og tiltrække nye medarbejdere. Foto: Katy Anne, Unsplash

 

2. Offers flexibility

Som før nævnt har de unge generationer brug for mere organiske miljøer, der kan forandres alt efter opgave og humør.

Arbejdsformen skal altså ikke som nu tilpasses de statiske rum, der findes i mange virksomheder. I stedet skal arbejdsrummene – kontormiljøer og mødefaciliteter – støtte op om arbejdet og kunne formes efter behov.

3. Organization’s values are reflected

I mange virksomheder er værdier og visioner skrevet ned og skal læses. Hvis det går højt, er de sat op på væggen med store foliebogstaver.

Med ord og skrift når man imidlertid kun det mentale. Ved at bruge rum og indretning til at kommunikere værdierne, når man sanserne og kroppen. Hvis I udtrykker jeres værdier konkret igennem den måde, jeres rum er indrettet på og, den måde de bruges på, så er I der, hvor de fysiske rammer i høj grad styrker medarbejdernes oplevelse. Og i tillæg kunder og besøgenes oplevelse.

4. Leverages – multiple workspace options

Der er en øget efterspørgsel på forskellige typer af arbejdsmiljøer. Det betyder for eksempel, at en eller flere medarbejdere kan ønske at sætte sig hen på cafeen rundt om hjørnet og arbejde eller holde møde, eller at virksomheden med fordel kan indrette et café-miljø, hvor man kan søge hen som afveksling fra skrivebordet eller mødelokalet.

Fremtidige medarbejdere vil generelt have et øget behov for at have indflydelse på, hvor de arbejder i løbet af en dag. I skal derfor til at tænke langt ud over skriveborde på række og traditionelle møderum.

Det bliver mere og mere naturligt at arbejde og holde møde på cafeen rundt om hjørnet. Foto: Helena Lopes, Unsplash

 

Virkelighedens eksempler på Employee Experience

Det var som sagt overordnede bud på, hvordan de fire parametre kan forstås. I mit næste blogindlæg kommer jeg med konkrete eksempler fra virksomheder, der har taget hul på Employee Experience tankegangen.

Så hold øje med mit næste indlæg, der er nemlig inspiration at hente, når I skal i gang med at skabe jeres eget unikke ”employee experience center”. De fysiske rammer, som tilbyder jeres nuværende og kommende medarbejdere den gode atmosfære og inspiration, der giver dem lyst til at arbejde for netop jer.

Tine Rosa Ebdrup

Tine Rosa Ebdrup hjælper virksomheder og organisationer med at transformere passive møderum til aktive medspillere, der styrker medarbejdernes præstationer og trivsel. Tine er designer og har en Ph.d. i rum, æstetik og brugerinvolvering. Hendes særlige interesse er derfor brugernes oplevelse af rum. Møderummets indretning og atmosfære har betydning for, hvordan en medarbejder føler sig tilpas i rummet både personligt og professionelt. Den har også betydning for den relation, der skabes mødedeltagerne imellem. Rummet påvirker altså mødet og dermed mødets udfald. Tine ser møderum som konkrete redskaber, der strategisk kan bruges til at skabe gode og produktive møder. I sin virksomhed Rum&Liv formidler hun sin viden både som konsulent, gennem inspirerende oplæg og afklarende workshops.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *