Meetafy.dk
Iværksætteri

Dit pengemindset styrer dit lederskab

Dit pengemindset styrer dit lederskab

Dit pengemindset styrer dit lederskab på måder, du nok ikke forestiller dig lige nu. Læs om, hvorfor det er en gamechanger, og hvad du kan gøre.

Selv om vi oplever at have en fin økonomi og egentlig synes, vi har godt styr på det, kan vi have bekymringer om penge og fremtiden. Denne artikel handler om, hvorfor det er en gamechanger i forhold til din ledergerning og business, når dit pengemindset IKKE styrer dit lederskab.

Hvordan dit pengemindset styrer dit lederskab

Penge fylder meget hos de fleste af os. Det danner basis for vores liv. Vi vil gerne tjene dem og helst have nok af dem. Meget naturligt for vi har jo ikke længere ren bytteøkonomi, og vi skal alle leve. Men styrer dit pengemindset dit lederskab?

Vi ved også, at det ikke altid er lige nemt. Man skal arbejde hårdt for at tjene nok af dem. Siger nogle. Det er heller ikke sikkert, vi beholder vores job og faste indtægtskilde. Slet ikke i disse tider, hvor hele brancher har det svært. Det er let at bekymre sig om at holde budgetterne og lægge de rigtige for næste år. Hvis du er selvstændig, kan du bekymre dig om kunderne kan finde dig, om omsætningen er stor nok til, at du kan leve af den osv.

Den økonomiske plan og budget er let at måle på og blive målt på. De fleste er nok enige i, at penge – og vores tanker om at skaffe dem – styrer generelt vores adfærd rigtigt meget. Det er bare et spørgsmål om regnearket – eller er det?

Uden penge gør det ondt, siges det. Penge får verden til at køre rundt, siges det også. Disse sætninger er også udtryk for de overbevisninger, vi deler om penge. Og vi har delt dem længe.

Negative tankeloops og faldende risikovillighed

Når vi ikke har nok, eller bekymrer os om, hvor vi skal skaffe dem, kan vi gå i negative tankeloops, hvor frygten for at mangle overtager helt.

Mangeltænkning stortrives faktisk i vores kultur og samfund. Det er, fordi tiderne har været dårligere, pengene færre og mulighederne små i gamle dage. Sådan har det altid været, og der er masser af eksempler på, hvor galt det kan gå. Og fordi vi mennesker er gearede til negativ tænkning, bekymrer vi os med det formål at beskytte os mod diverse dårligdomme.

Det styrer betyder faktisk noget for vores risikovillighed og lyst til at tage en chance for at  …

  • vinde markedsandele
  • vinde nye kunder
  • prøve den nye markedsføringsstrategi.

Men også at se muligheder og tænke ud af boksen. Frygt og bekymring begrænser meget mere, end vi går og tror. Det kan du læse meget mere om her.

Myter og fordomme om penge

Myter og fordomme om penge

Myter og fordomme er en del af dit mindset. Mindset betyder i virkeligheden, hvordan du tænker om noget – her penge.

Jeg har ofte hørt, at man skulle arbejde hårdt for sine penge. At penge ikke hænger på træerne. Dem der har penge nok har været heldige eller er født med en sølvske i munden.

Det kan også være lidt suspekt at have penge, og fordi ingen har lyst til at være suspekte, kan man sige ting som: “Det er o.k. ikke at tjene så meget”, “Penge er ikke vigtige for mig”, “Jeg kan leve på en sten”. Dem, der åbenlyst går efter pengene er materialistiske, pengefikserede eller snydere. Du har sikkert hørt flere og andre ting af samme skuffe.

Det vil sige: Er du dygtig til det du gør, men har et pengemindset som styrer dig, så vil det gå ud over din evne til at sætte prisen for dine ydelser.

Det er klart, at hvis man ubevidst tænker, at dem der har penge snyder (eller noget andet grimt). At man skal knokle for sine penge, og at “penge er ikke vigtige for mig”. Så ligger fokus selvfølgelig et andet sted. For hvem kan have det rart med sig selv, når ens selvfortælling handler om at være snydepels. Bare et eksempel.

Det er desideret bagstræberisk og skadeligt at stresse over at knokle sig til penge, mens man tænker, at penge ikke er vigtige, og samtidigt gerne vil have flere af dem. Jeg ved det. For der har jeg selv været det meste af mit arbejdsliv.

Energien følger dit fokus. Eller det du tillægger virkelig værdi, vil du have lettere ved at få, fordi du er villig til positivt (og måske tålmodigt) at arbejde for det.

Derfor skal vi investere i os selv og vores mindset

Her i Danmark har vi velfærd. Vi er rige sammenholdt med mange andre lande. De fleste af os ejer vores bolig, har pænt tøj og kører i bil på arbejdet. Noget, der alt sammen skal penge til.

Mange vil sige, at huset, bilen og tøjet er aktiver. Men jeg vil hævde, at det er forpligtelser og forbrug. Noget, der kræver, at vi tjener penge hver måned til at afdrage på gælden – som i virkeligheden også er forbrug. Indkomst eller mangel på samme – privat eller i virksomheden – bliver hurtigt et omdrejningspunkt, som vi bekymrer os om. Energi og tanker, som kunne have været brugt til at fokusere på prioriteret handling.

Derimod er det en investering i fremtidig trivsel og indtjening at tage uddannelse og dygtiggøre sig. Det er også en investering for virksomheder. Det er en mulighed for mennesker og virksomheder at bidrage mere og bedre og på sigt øge indtjeningen.

Selvudvikling er også en investering, fordi det hjælper til klarhed i beslutningsprocesser og tager følelserne ud af økonomien. Det leder til bedre mindset, giver retning, som letter prioriteringsarbejdet. Hvorfor? Fordi man udvikler større emotionel modenhed, slipper gamle ego-mønstre – herunder frygt bundet op på hændelser i barndommen.

Så hvis vores mindset handler om at undgå mangel, vil bekymring om samme styre vores prioriteringer og handlinger.

Derfor styrer dit pengemindset dit lederskab.

Dit pengemindset påvirker din selvtillid og humør

Penge er noget vi mennesker har opfundet som en måde at værdisætte ting på, så vi kunne handle varer uden at skulle bytte en ged med tyve baller hø.

Den tankegang er lige så stille blevet udvidet til en måde at værdisætte mennesker på, hvor vores værdi er bestemt af, hvor meget vi kan yde (gøren) mere end, hvem vi er (væren).

Det kunne være fint nok, hvis det kun gælder på arbejdsmarkedet og markedspladserne. Men det er desværre også krøbet ind i vores opfattelse af os selv. Børn lærer fra helt små, at når man gør det rigtige, er man o.k. Hele vores belønningsstruktur fra børn til voksne handler om værdisætning på det, vi gør. Det er i den grad adfærdsregulerende (bare tænk bonusplaner).

Her er et par provotoriske spørgsmål til grundlaget for dit personlige lederskab:

  • Hvor meget er du værd i penge?
  • Hvis du ikke kan arbejde, passe et job og tjene penge, har du så reel værdi?
  • Hvorfor er det mere værd at være børshandler end at sørge for den næste generations sundhed og velfærd?
  • Hvordan påvirker det den måde, du er leder for dig selv og din virksomhed på?

Når vi går i overlevelsesmodus

Hvis dine tanker handler mere om ikke at have nok ressourcer (penge, tid, andet) og om at skulle knokle, så kommer det meste i livet til at handle om ren overlevelse i stedet for at have det godt, der hvor man er og at bidrage til andre.

Når vi er i overlevelsesmodus laver vi mentale risikoanalyser og bekymrer os om fremtiden, og det vi kunne komme til at mangle. Det er hverken fremmende for humøret eller selvtilliden at være i kamp. Bevidst eller ubevidst.

Nogle vælger at lukke øjnene og ignorere hele problematikken. Andre vælger at fokusere overdrevet. Ingen af dem glæder sig over de penge, de rent faktisk tjener, eller den værdi, de har, bare fordi de er mennesker. De sætter ikke pris på det bidrag, de yder til andre bare ved at være dem selv. Det er virkeligt en skam.

Sådan som vi er menneske på, sådan er vi også leder for os selv og andre. Blot endnu et eksempel på, at dit pengemindset styrer dit lederskab.

Dit pengemindset styrer dit lederskab

Dit pengemindset styrer dit lederskab

Hvis vi tror på, at vi i os selv har værdi, vil det være meget lettere for os at sælge os selv til jobsamtalen og lønforhandlingen. Vi vil have meget lettere ved at skabe og vedligeholde relationer og netværk. Vi vil have lyst til at påtage os større opgaver fordi vi har tillid til os selv og ved vi har støtte i netværket, hos kollegerne og derhjemme.

Vi vil også have lettere ved at sælge det realistiske budget opefter eller til banken.

Når du arbejder med dit mindset og kommer ind i den gode spiral, vil din økonomi over tid få det godt. Det samme vil du. Når det er ikke nødvendigt at bekymre sig, vil du kunne yde en bedre indsats for din virksomhed og dig selv. Du har overskud til at lægge til side og konsolidere din økonomi.

Til den, der har, skal mere gives, sagde Jesus. Og det er sandt, at når du er i overskud (energi, tid, ressourcer, penge) så har du råd til at sige nej til de dårlige handler, kunder, der vil presse dig til lavere priser, og de jobs, der dræner din livskraft og tager din kreativitet og glæde.

Selvfølgelig påvirker det os som mennesker og ledere – og det bidrag, vi yder i vores virksomheder.

Penge er ikke et spørgsmål om godt og ondt. Det er bare en måleenhed, vi mennesker lægger energi i og tillægger værdi. Det er det, som ligger bag måleenheden, som har værdi. Nemlig os som mennesker.

For det er os, der kreativt skaber vores verden.

Styrer dit pengemindset dit lederskab. Ta’ lederskab for at skabe din.

Læs flere artikler af Marianne Arnkjær

Marianne Arnkjær

Marianne Arnkjær hjælper selvstændige og ledere med at skabe holdbar succes for dem selv og deres virksomhed ved at udvikle dyb indsigt i og mod til eget lederskab og autentiske personlighed, samt helt praktisk handling på udfordringer i virksomhedsledelse. Marianne har en styrkeorienteret og spirituel tilgang til selvudvikling og bæredygtig virksomhedsudvikling, som hun mener hænger uløseligt sammen. Blandt værktøjerne kan nævnes positiv psykologi, Enneagrammet, Jungs Active Imagination og arketyper m.fl. Marianne er Mastercoach, business-, life- og stresscoach og har en mangeårig ledelsesmæssig baggrund i økonomi og IT i det private erhvervsliv. Hun er yogalærer og underviser i mindfulnes. Hun har coaching og konsulentvirksomheden Heartmind.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *