Meetafy.dk
Møder & facilitering

Co-creation – hype eller reel samskabelse?

Co-creation – hype eller reel samskabelse?

Co-creation – eller samskabelse – handler om at skabe nyt sammen. Co-creation kan være en bevidst og højt prioriteret del af en virksomheds strategi. Desværre bliver co-creation også i nogle sammenhænge bare et buzz-word. Et ord, der bruges i flæng, og som ender med at fungere som en form for alibi for inddragelse snarere end udtryk for reel samskabelse. Så hvordan sikrer du – eller gennemskuer – at der reelt er tale om samskabelse og ikke bare et smart, men meningsforladt ord?

Jeg blev for nyligt introduceret til en enkel, men meget brugbar model, som gør det nemt at se nærmere på forudsætningerne for reel samskabelse: The four fold practice.

I al sin enkelhed handler den om, at før vi overhovedet kan skabe noget sammen, skal vi kunne ”skabe” os selv. Mere om det om lidt, for allerførst vil jeg lige introducere et andet vigtigt element, som du skal overveje, før du overhovedet begynder at tale om samskabelse: på hvilket niveau skal folk involveres?

Involveringstrappen og niveauer for involvering

Vi samarbejder hele tiden. Vi har brug for hinanden. Det er dog ikke altid, at vi ønsker engagement eller aktiv involvering. Nogle gange skal en besked bare formidles og forstås af modtagerne. På niveau 1 i involveringstrappen skal information viderebringes, mens noget nyt skal skabes på niveau 5, hvor vi taler samskabelse.

Niveau 1: Information
”Det her mener jeg, og sådan er det!” – envejs, ofte ppt.

Niveau 2: Salg
”Jeg har svaret, lad os se, om I køber ind på ideen.” – pitch o.l.

Niveau 3: Test
”Hvad synes I om det her?” – afstemning, interviews, spørgeskemaer osv.

Niveau 4: Konsultation
”På den her baggrund, hvad kan vi bruge det til?” – workshop, gruppearbejde, indsamling af ideer.

Niveau 5: Samskabelse
”Lad os skabe fremtiden sammen, og alle har lige meget at sige.” – open space, dialogiske processer etc.

Grunden til, at jeg nævner involveringstrappen er, at dit reelle formål i en given situation er super vigtig. Vær altid bevidst om, hvorfor og på hvilket niveau du involverer folk.

Der, hvor vi bliver irriterede og frustrerede som mødedeltagere er, hvis vi eksempelvis er inviteret til en samskabende proces, men der reelt er tale om, at nogen eksempelvis skal have input til deres videre arbejde. Input til det videre arbejde er fint, men så er det det, vi skal kalde det.

Klar udmelding om forventninger er så vigtigt i alle former for samarbejde, hvis vi vil lykkes. Så hvad er samskabelse, og hvordan skaber du de rette forudsætninger, hvis det er samskabelse du vil?

Lad os kigge nærmere på det.

Samtalen som redskab i samskabelse

Når vi samskaber, er samtalen ofte et vigtigt redskab i processen. Men ord er ikke nok. Måden vi går til samtalen og vores evne til at være bevidste om vores egen rolle i samtalen er væsentligt afgørende for, om vi nogensinde når til at samskabe – eller om vi bare interagerer og udveksler synspunkter.

”The four fold practice” er en måde at skabe opmærksomhed på, hvordan vi indgår i samtaler, og hvordan vi styrker kvaliteten af de samtaler, vi indgår i, så de bliver det redskab, vi har brug for i processen med at samskabe.

Tilgangen tager afsæt i, at der er fire forudsætninger for reel samskabelse. Du skal:

 1. Være bevidst om din egen rolle, dit ståsted og din tilstand
 2. Tage aktivt del i samtalen i respektfuldt samspil med andre
 3. Være vært for samtalen ved at lede flowet, men uden at styre
 4. Træde ind i og være en del af den samskabende proces

Alle fire elementer kræver særskilt fokus. Du kan have mere eller mindre behov for at træne den ene frem for den anden, men uanset din tilgang er det en væsentlig pointe, at alle elementer skal være til stede for at reel samskabelse kan opstå.

4 elementer i samskabelse

Lad os kigge lidt nærmere på hver af de fire elementer:

Pre-sense: Vær bevidst om din egen rolle, dit ståsted og din tilstand

Jo bedre du er til at ”tune ind” på din egen tilstand, desto bedre er du i et team. Er der distraktioner, du skal tage hånd om? Er der noget, du med fordel kan melde ud i gruppen? Vær bevidst om dine behov i samarbejdet, og hav et klart billede af, hvad du tænker dit bidrag kan være. På den måde skærper du også din egen nysgerrighed på, hvad mødet bringer med sig.

Når du skaber nærvær og bevidst er opmærksomhed på din egen rolle, skaber du også automatisk et større commitment til det forestående samarbejde i gruppen og den tid, I tilbringer sammen. Er du derimod distraheret og har din opmærksomhed alle andre steder end på det, der er lige foran dig, er du ikke opmærksomt til stede. For virkelig at skabe brugbare resultater sammen, skal alle i lokalet være fuldt til stede.

En helt enkel og meget effektiv måde at skabe fokus og nærvær i en gruppe forud for et møde kan være at starte i stilhed. Ét minut til at lande kan være en effektiv invitation til nærvær og fokus.

Du kan også stille dig selv nogle af disse spørgsmål forud for mødet for at skærpe dit eget nærvær:

 • Hvad er jeg nysgerrig på i det her møde?
 • Er der en uro eller irritation, jeg skal være opmærksom på, og hvordan håndterer jeg den?
 • Er der noget, jeg har brug for at vide?
 • Hvilken afklaring kan jeg bidrage til?

Participate: Tag aktivt del i samtalen i respektfuldt samspil med andre

En god samtale er lidt af en kunst. Det er mere end bare snak. Sammenhængende sætninger er ikke nok. En god samtale forudsætter, at vi lytter opmærksomt til hinanden, og at vi bidrager til den fælles udforskning. Nysgerrighed og fordømmelse kan ikke eksistere side om side. Hvis vi for hurtigt dømmer, det vi hører, lukker vi ned for nysgerrigheden og dermed udviklingsrummet. Og hvis formålet med mødet eksempelvis er at udforske en mulig vej frem, som vi ikke kender endnu, må vi være varsomme med at lukke af for nysgerrigheden. At bevare en åben og nysgerrigt udforskende tilgang er en væsentlig kompetence.

Når vi praktiserer bevidst opmærksomhed og kvalitet i vores samtaler kan det godt være, at samtalen som sådan forløber langsommere, men vejen til indsigt og klarhed bliver ofte kortere. Når vi bare snakker derudad, skaber vi til gengæld ikke rum for, at indsigt og klarhed kan opstå. At mestre samtalens kunst handler om at sænke farten for at komme hurtigere i mål.

Vigtige elementer på vejen mod at mestre samtalens kunst:

 • Lyt og hjælp andre til at lytte
 • Brug stilhed aktivt som en del af samtalen
 • Saml løbende op
 • Vær opmærksom på kvaliteten af dine spørgsmål
 • Skab forbindelser mellem de ideer, der er i spil

Led flowet på mødet uden at styre

Contribute: Vær vært for samtalen ved at lede flowet, men uden at styre

Det tredje element på vejen mod samskabelse er at tage værtsskabet på sig. I det ligger både mere og mindre end at facilitere.

At træde ind i værtsskabet handler om at tage ansvar for at skabe og holde et rum, hvor en gruppe mennesker kan yde deres bedste sammen. Nogle af de væsentligste forudsætninger for at skabe tryghed i værtsskabet – for gruppen og for dig selv som vært – er god forberedelse. Og her er det ikke kun den faglige forberedelse, men også den personlige forberedelse; at du eksempelvis er helt på det rene med din egen rolle, at du ”har dig selv” – jf beskrivelsen ovenfor af det første element i ”the four fold practice” – bevidsthed om din egen rolle, dit ståsted og din tilstand.

Forberedelse er alfa omega. Og som et minimum skal du være helt klar på, hvilket behov mødet skal opfylde. Er det overhovedet nødvendigt at mødes og hvis ja, hvorfor? Hvad er behovet?

Dernæst vil et guidende spørgsmål være en stor hjælp. Spørgsmål gør det tydeligt, hvad undersøgelsesfeltet er og fungerer undervejs som en ledestjerne, der støtter processen. Sidst men ikke mindst, skal du være klar på, hvordan udfaldet af mødet skal viderebringes. Hvad tager I med fra mødet, og hvordan skal det bruges videre frem? Uden den klarhed er det tvivlsomt, om mødet er indsatsen værd og om det reelt angiver en retning eller leder til en handling.

At være vært for meningsfulde samtaler kræver mod, og det kræver også af dig, at du mønstrer lige dele stålsathed og tillid til den gruppe, du er vært for. Vi har tendens til ikke at give rum nok til, at samtalen kan udfolde sig. Irritation eller utålmodighed vinder, og vi haster videre uden at nå ind til sagens kerne. Det sker især, når ingen for alvor tager værtsrollen på sig.

For mange er det forbundet med et ubehag at skabe og stå i det felt, hvor vi ikke helt ved, hvad det næste bliver. Det kræver en dygtig vært. Når du tager ansvaret på dig, er det en gave at være vært for en gruppe – og det skaber en ro i gruppen at være guidet af et sikkert værtskab. Det danner fundamentet for langt mere effektive møder og stærkere resultater.

Opmærksomhedspunkter, når du er i værtsrollen:

 • Vær tydelig omkring behov og formål
 • Udarbejd et kraftfuldt spørgsmål
 • Tag folk igennem en passende proces
 • Påskøn bidrag og vær anerkendende
 • Saml op – løbende og afslutningsvis

Skab god dialog og aktiv deltagelse på mødet

Co-create: Træd ind i og vær en del af den samskabende proces

Når vi mestrer os selv, mestrer samtalens kunst og kender karakteren af vores eget værtsskab kan vi træde ind i det felt, hvor reel samskabelse kan opstå. Her sætter vi os ud over vores egne agendaer, og vi er hverken tilskuere eller kæmper for et særligt udfald i en forhandling. Vi lytter efter det, der opstår i fællesskabet.

Det handler ikke om at nå til enighed, men om at finde ud af, hvad der er nyt. Når vi indkredser det nye, opstår der en klarhed omkring, hvem der kan bidrage med hvad. Det skaber en stærk forankring i den enkelte og er derfor også et solidt afsæt for langtidsholdbare beslutninger og resultater. Den enkelte bidrager meningsfuldt, og der viser sig nye veje i samarbejdet, som kan føre til uventede og af og til overraskende resultater.

Vigtige elementer i samskabelse:

 • Vær oprigtig
 • Sæt ord på det, der opstår i ”feltet imellem jer”
 • Bidrag med det du kan
 • Bed om det, du har brug for
 • Sig ja til det, du kan tilslutte dig
 • Giv slip

Nysgerrig på mere om involverende lederskab og samskabelse?

The Four Fold Practice er en del af værktøjskassen, når Art of Hosting træner metoder til samskabelse. Art of Hosting er et open source community af mennesker, der brænder for involverende lederskab og samskabelse i praksis. Alle værktøjer ligger åbent tilgængeligt og er grundigt beskrevet på Artofhosting.org, og der arrangeres løbende træninger, hvor deltagerne med afsæt i et guidende spørgsmål praktiserer og dygtiggør sig i metoderne.

Samskabelse i praksis – træning i Danmark

Arbejdet i Art of Hosting er internationalt, og du kan deltage i træninger i hele verden. Helt aktuelt er jeg personligt – fordi jeg er blevet så begejstret for tilgangen i Art of Hosting – involveret i at afvikle en træning i Danmark 23.-26. oktober. Det kan du læse mere om her

Sille Schirmer

Sille Schirmer står bag samtalelaboratoriet Schirmer Talks, hvor hun i samarbejde med virksomheder og organisationer bidrager til meningsfulde samtaler, der styrker relationer. Hun har udviklet samtalekort, der hjælper brugerne med at skyde genvej til berigende samtaler, og så har hun samtaleprojektet Tur med en Fremmed, været nysgerrig på sig selv og skiftende tur-makkere på lange, gående samtaler i både Danmark og USA. I Schirmer Kommunikationhjælper Sille Schirmer videnstunge B2B-virksomheder med at kommunikere vedkommende og modtagerrettet. Sille Schirmer er uddannet Cand. Comm. fra Roskilde Universitet og certificeret coach fra The Ford Institute i San Diego, Californien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *