Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

5 menneskelige kompetencer det ekstraordinære team mestrer

5 menneskelige kompetencer det ekstraordinære team mestrer

Et godt teamarbejde handler grundlæggende om at udvikle relationer baseret på tillid. Det er et team, hvor alle støtter, udvikler, inspirerer og ikke mindst udfordrer hinanden.

Udvikling af et godt team kræver at vi udvikler menneskelige ressourcer, kapaciteter og kompetencer.

Jeg har her sat fokus på de 5 vigtigste menneskelige kompetencer, som et ekstraordinært team mestrer i løbet af teamudviklingsprocessen.

Måske har du oplevet at enighed omkring en beslutning sker efter en god debat, hvor alle i teamet viser respekt for hinanden; for at vi som mennesker både oplever og håndterer ting forskelligt, og hvor det at være en del af teamet skaber energi og glæde.

Du har formentlig også oplevet det direkte modsatte, og dermed indset at teamudvikling handler om personlig udvikling.

Jeg vil her inspirere dig til at finde tiden til at reflektere og ikke mindst inspirere til en ny måde at bruge tiden på som team.

#1 – Ekstraordinære resultater kræver passion og ambition

Et ekstraordinært team skaber ekstraordinære resultater.  Belønningen er ikke nødvendigvis mere i løn.

Forudsætningen for at bygge en fællesskabsfølelse og motivere til at kæmpe for en sag er, at lederen og teamdeltagerne er ambitiøse.

Lederens mål er, at arbejdsgruppen udvikler sig til et team. Han skal derfor sikre sig, at alle som er med ombord i teamet har de ambitioner, som er nødvendige og en sult for at skabe et resultat som er ektraordinært.

Mange ledere er meget ambitiøse. De har selv masser af gå-på-mod og drive og mange undrer sig derfor over, at andre ikke altid har den samme naturlige lyst til at klø på. Du kan komme rigtig langt ved at være inspirerende og motivere dit hold, men der skal også være noget drive i medarbejderne, som får dem til selv at investere den nødvendige energi det kræver at bygge det solide team.

#2 – Tillid er grundlæggende for et godt team

Der er grundlæggende brug for tillid i alle relationer. Tillid skaber tryghed. Tillid skaber mulighed for at være sig selv og det gør os mere modtagelige for feedback. Tillid er samtidig en forudsætning for at ville dele viden og innovation.

Tillid er samtidig en svær størrelse. Mange oplever, at tillid er noget, der varierer.

I nogle tilfælde starter man med at have 100% tillid fra andre. Tilliden kan imidlertid hurtigt falde drastisk, fx hvis man begår mange fejl. I andre tilfælde er tilliden til en lig med 0%, men stille og roligt får man oparbejdet tillid på skalaen, fordi man beviser at man kan overholde aftaler og leverer sine opgaver.

I et team ved alle, at nogle kan skuffe i deres leverancer. Alle ved, at man hver især kan fejle eller komme til at sige noget tåbeligt. Nogle har måske ikke altid energien til at lytte til andre bekymringer eller sorger.

I arbejdsgrupper er det anderledes. Her er ikke den samme fælles forståelse. Det betyder, at medlemmerne af gruppen hurtigere og oftere bliver frustrerede og irriterede.

Klare roller, ansvar og beføjelser giver større ansvarsfølelse i teams. Foto: David Travis, Unsplash

#3 – Synlige og robuste strukturer giver ansvarsfølelse

Der er en større ansvarsfølelse i teams. Det skyldes ofte, at der er synlige og robuste strukturer for klare roller, ansvar og beføjelser.

Teams har også en fast og effektiv struktur for, hvordan et møde foregår, og at strategi og praktik ikke blandes sammen i debatten.

Teams har også klare regler for, hvornår man genåbner en beslutning, som er truffet tidligere. Og der er enighed om konsekvenserne ved ikke at levere som aftalt.

#4 – En inspirerende leder

I teams er der en inspirerende leder, som evner at inspirere andre mennesker og lade et frø spire på den enkeltes særlige betingelser.

Lederen i en arbejdsgruppe har er mere motiverende og drivende, men anvender i mere begrænset omfang det at inspirere.

En af forklaringerne er formentlig, at lederen for en arbejdsgruppe har mere fokus på ”leverancen” og altså den faglige del. Lederen af et team har også fokus på ”leverancen”, men har samtidig fokus på en dybere mening bag arbejdet.

Den inspirerende leder har ofte en ambition, der går længere ud end hverdagens rammer. Det handler om at sætte en kurs for teamet, der går ud over teamets opdrag (som ofte handler om at leve op til mål og deadlines, som ja er defineret af ledere uden for teamet).

Lederen af et team har sine egne mål og ambitioner på vegne af sit team, som skal inspirere hele teamet.

Det ekstraordinære team træner i at være nærværende. Foto: You X Ventures, Unsplash

#5 – Nærvær og lytning af højeste kvalitet

Det at være nærværende og kunne lytte til andre mennesker, er i høj grad med til at styrke tilliden mellem mennesker.

Hvis man i et team skal kunne standse op og være nærværende i en yderst travl hverdag, kræver det, at alle kan lytte ”ind”. Det betyder, at de skal være selvobserverende og have selvindsigt til at gribe sig selv i at opføre sig presset og stresset eller acceptere en feedback omkring deres pressede/stressede måde at være på.

Det ekstraordinære team træner i at være nærværende. Det er noget, man hver især skal træne. Det betyder bl.a. at man skal være i stand til at restituere i en travl hverdag, og at man skal være nysgerrig og interesse sig for andre mennesker.

Mange arbejdsgrupper kommer vil aldrig fungere som et team, alene fordi der ikke er tid nok til at reflektere og træne menneskelige kompetencer, som er hele forudsætningen for et godt teamarbejde.

Mange virksomheder betragter heldigvis teamarbejdet som generator for læring og innovation; hvor nye strategier for fødes og finjusteres, og hvor teamet er det værktøj, der kan ændre kulturen i en organisation.

Det er en stor investering at prioritere teamarbejde. Men ønsker man at arbejde som EN HELHED, er team-tankegangen en forudsætning for at opnå succes.

Flemming Christensen

I mere end to årtier har Flemming Christensen sat den originale, autentiske og passionerede leder på dagsordenen. Internationale virksomheder har via THINK ABOUT IT fået øje på kombinationen mellem business excellence og personal excellence. Flemming Christensen integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse og teamarbejde samt filosofi og er blandt de førende eksperter inden for Enneagrammet. Han har uddannet ledere hos bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, Grundfos, Top Danmark m.fl. Han er desuden forfatter til mere end 14 bøger og driver portalen Enneagrammetnextlevel.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *