Meetafy.dk
Ledelse & personlig ledelse

3 gode råd til at bryde mellemlederens svære dilemma

3 gode råd til at bryde mellemlederens svære dilemma

På karrierestigen er rollen som mellemleder klart den, der rummer flest udfordringer. Positionen som mellemleder beskrives da også tit og ofte med billeder som ”lusen mellem de to negle” eller ”øretævernes holdeplads. Men hvad er vigtigt for at balancere i rollen, og hvor skal du fokusere din energi?

Som mellemleder er du underlagt krav om at skabe resultater selv og igennem andre. Du skal både have forståelse for driften og for det strategiske perspektiv, og du skal udvikle lederkompetencer undervejs.

Mellemlederen er personificeringen af den lim, der skal binde leddene mellem strategiske mål sammen med medarbejderlagene, som reelt er de udførende af opgaverne i organisationen – uanset hvad I producerer eller leverer.

Som mellemleder forventes du altså både at have en strategisk forståelse og at kunne varetage nedbrydning af strategien til de næste led i det organisatoriske system. Hvis ikke medarbejderne kender eller forstår mål og strategi, kan de jo ikke udføre arbejdet i overensstemmelse hermed.

Det er derfor mellemlederens daglige ledelsesopgave at sikre, at denne forståelse hele tiden er tydelig, kommunikeret og guidende for arbejdet. Derfor kræver rollen som mellemleder ofte både gode kommunikationsevner og stor fleksibilitet og tålmodighed, da ikke alle skal have budskabet ”serveret” på samme måde.

Ønsket om at performe i den nye lederrolle øger ofte stressniveauet. Foto: Matthew Fournier, Unsplash

1. Styr din præstationstrang!

Mange af de mellemledere jeg møder som erhvervscoach kommer fra stillinger som enten teamledere eller første linie ledere (som osse kan være en mellemlederrolle). Skiftet til den nye lederrolle giver ofte udfordringer, fordi de forventninger, lederne havde til sig selv i deres tidligere rolle, stadig hænger ved nu, hvor de har fået endnu et ansvar på deres skuldre.

Det kan være vanskeligt at delegere ansvaret for opgaveløsningen til medarbejderne eller til det næste ledelsesniveau, og ofte indebærer oplevelsen af arbejdspres og ønsket om at performe, et øget stressniveau i en periode, når man avancerer og bliver forfremmet.

Desværre er stress (hvad enten den er emotionel, oplevet eller opgaverelateret) uforeneligt med læring i den nye rolle. Det sker, fordi vores menneskelige hjerne simpelthen sætter ud, hvad angår lagring af information, når vi er stressede. Derfor er der god ræson i at stoppe op, finde måder at slappe af på, og simpelthen danne sig et overblik over opgaver og nye forventninger, hver gang man som leder skifter lederrolle og niveau.

Rigtig mange er dygtige, ambitiøse og optaget af at præstere. Netop derfor må jeg understrege at formålet med at stoppe op for en stund handler om at mindske kompleksiteten i ledelsesopgaven i forbindelse med, at du avancerer til et nyt ledelsesniveau. Det er ikke altid let, men det er fornuftigt, hvis ledelsesarbejdet er en ambition for dig.

Det, der nemlig helt sikkert ikke giver succes i den nye rolle er at blive hængende i de succeskriterier, som hørte din tidligere rolle til, også selvom det er dem, der har bragt dig den succes, som gav dig dit avancement.

Ønsker du at læse mere om, hvordan du lykkes med de nødvendige skift mellem lederroller i et organisatorisk system, kan jeg anbefale, at du læser om The Leadership Pipeline i bogen af Ram Charan.

Når man hverken tilhører topledelsen eller medarbejderstaben. Foto: Jason Strull, Unsplash

2. Gør dig fri af den sociale isolation

En anden typisk mellemlederudfordring er den sociale isolation der kan ligge i, hverken at tilhøre topledelsen (hvor du typisk har en ledergruppe i form af en direktion at sparre med) eller medarbejderstaben som sådan.

Mellemledere er sjældent del af stærke netværk internt i deres organisation. Her er det min oplevelse, at der klart ligger et uudnyttet potentiale for mange ledere og deres virksomheder.

Hvis du gerne vil være langtidsholdbar i lederrollen og kunne udvikle dig som leder, så skal du sikre dig, at du også socialt har peers, som du kan sparre med i forhold til den daglige opgaveløsning – altså kolleger på eget niveau, hvor der ikke er en magt-ubalance i jeres relation.

Er du i en mindre organisation, kan sparringen foregå uden for arbejdspladsen, f.eks. i netværk eller sociale sammenhænge. Eller du kan vælge at alliere dig med en ekstern mentor eller en erhvervscoach, som du kan sparre fortroligt med om dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer og udviklingsområder.

Forskning af bl.a. den amerikanske forsker ved University of California i San Diego, Linda Hill, har dog vist, at de ligestillede og magtfrie relationer desværre ofte er dem, lederne prioriterer sidst, fordi mange ledere i stedet er optaget af at skabe resultater og performe over for medarbejderne og chefen.

Men faktisk er det helt centralt, at du som mellemleder også sørger for at pleje dine ligestillede relationer. Det er her, du udvikler din emotionelle intelligens, og dén skal du, især som mellemleder, bruge i dit arbejde.

Som leder bliver du målt på din evne til at skabe resultater igennem andre. Foto: Unsplash

3. Dyrk din evne til at skabe resultater igennem andre

De fleste ledere forfremmes til deres første ledelsesjob, fordi de var dygtige og succesfulde medarbejdere. Men som leder er det ikke dine medarbejderkompetencer, der skal bringe dig succes. Det er derimod evnen til at skabe resultater igennem andre. Og det arbejde, der ligger i at udvikle ledelsesfaglige kompetencer ligger oftest efter, at du er blevet leder.

Som mellemleder får du kun sjældent udviklingstid forærende, så du skal i stedet selv sørge for at sikre din egen udvikling. Det er IKKE på den driftsmæssige opgaveløsning at du skal dygtiggøre dig. Det er medarbejdernes job.

Du skal i stedet fokusere på at lære dig selv bedre at kende, så du kan udvikle dig som leder og helt menneske i dit lederjob. Det skal gøres i et magtfrit rum, hvor læring og udvikling kan udfolde sig. På den måde kan du have en lang, god og udviklende karriere i ledelse foran dig, hvor du kan skabe masser af værdi for dine medarbejdere og samtidig sikre dig, at du bruger din energi på det rigtige, og at du vokser med ledelsesopgaven.

Du er godt på vej som mellemleder, når du:

  1. Er nysgerrig på dig selv og på andre og udvikler din emotionelle intelligens
  2. Kan kommunikere målrettet og slippe ansvaret for at udføre opgaverne selv, men i stedet tager det på dig som en ledelsesopgave at udvikle andre til at kunne gøre det
  3. Kan stoppe op og styre din stress
  4. Kan række ud til dine ligestillede og søge støtte og inspiration.

-God ledelseslyst!

Marika Tingleff

Marika Tingleff er selvstændig organisationspsykolog og uddannet stresscoach.

Marika Tingleff understøtter ledere, teams og afdelinger i at løse deres udfordringer og implementere strategiske mål i det daglige arbejde. Hun fungerer i den forbindelse som facilitator, træner og proceskonsulent og faciliterer workshops og kurser, der leder til læring og kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

Marika har i 15 år hjulpet både offentlige, private og internationale organisationer. Se hendes hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *