Meetafy.dk

Mie Nørgaard

Experience designer
 

Mie Nørgaard er ekspert i at anvende sketching til at støtte refleksion, analyse og diskussion i fobindelse med internt udviklingsarbejde, brugerinddragelse eller konferencer. Hun har anvendt rapid sketching med en mængde designmaterialer i forsknings- og undervisningsøjemed på blandt andet KU, ITU, AU og Arkitektskolen Aarhus som en integreret del af moderne praksis inden for interaktions- og oplevelsesdesign. Mie Nørgaard afholder kurser. Mie Nørgaard har en ph.D. i Human Computer Interaction på Københavns Universitet.